Olen huomannut, että kun digipelaamisesta ja somesta puhutaan vanhemmille tai perheen kontekstissa, pelaaminen ja some näyttäytyvät helposti nimenomaan lasten ja nuorten ajanvietteenä. Vanhemmat puolestaan nähdään usein joukkona, jolle tulee tarjota tietoa lasten ja nuorten pelaamisesta ja sosiaalisen median käytöstä.

Lasten ja nuorten näkökulma on totta kai tärkeä, ja monen perheen kohdalla hyvin oleellinen ja hedelmällinen lähtökohta keskustelulle. Monet vanhemmat myös kaipaavat ja pyytävät tietoa peleistä ja somesta, sillä ne voivat olla monille kohtalaisen tuntematonta aluetta, joka pursuaa erilaisia ilmiöitä, herättää paljon kysymyksiä ja kaiken lisäksi muuttuu jatkuvasti nopealla tahdilla.

Tästä kaikesta huolimatta välillä tuntuu, että unohdamme jotakin, kun puhumme perheistä ja vanhemmuudesta. Onko vanhempiin kohdistuva näkökulma sittenkin hieman kapea? Niputammeko vanhemmat joskus turhan yksiselitteisesti joukoksi, joka tarvitsee tietoa nimenomaan lasten ja nuorten pelaamisesta ja somen käytöstä? Ehkä näkökulmaa voi paikoitellen olla tarpeen hieman laajentaa.

Vanhemmat ovat kirjava joukko, jonka suhde pelaamiseen ja someen vaihtelee paljon

On nimittäin hyvä muistaa, että vanhemmat ovat ikäjakaumaltaan laaja joukko aikuisia, joiden suhde pelaamiseen ja someen voi vaihdella paljon. Pelaajabarometrin 2022 mukaan aktiivisesti eli vähintään kerran kuussa digipelejä pelaavien keski-ikä on jo liki 40-vuotta. Monet tästä joukosta ovat kasvaneet digipelien parissa ja harrastus on kulkenut mukana läpi elämän. Lisäksi esim. 25-44-vuotiaista aikuisista 77 % seuraa sosiaalista mediaa jatkuvasti tai useita kertoja päivässä (Tammisalo ym. 2020, Digitaalinen hyvinvointi perheissä) ja somea käytetään niin työssä kuin vapaa-ajalla. Ei myöskään tule unohtaa, että monet nuoremman sukupolven vanhemmat ovat itseasiassa kasvaneet somen (ja pelien) ympäröimänä ehkä jo melko varhaisesta lapsuudesta alkaen – ovathan esimerkiksi Facebook ja YouTube liki 20-vuotiaita ja Instagramkin jo 13 vuotta vanha.

Näiden tietojen valossa lienee selvää, että monet vanhemmat pelaavat ja käyttävät somea myös itse, ja monilla heistä on paljonkin tietoa ja omakohtaista kokemusta erilaisista pelien ja somen ilmiöistä. Vanhempien joukossa voi hyvin mahdollisesti olla myös niitä aikuisia, jotka kokevat itse peli- ja nettihaittoja tai joilla on ainakin ajoittain hankalaa hallita pelaamistaan tai puhelimen ääressä vietettyä aikaa. Tutkimusten mukaan vanhempien digilaitteiden käyttö on yhteydessä lapsen digilaitteiden käyttötottumuksiin, joten jos vanhemmat viettävät runsaasti aikaa puhelimen, tietokoneen tai television äärellä, on melko todennäköistä, että niin viettävät myös heidän lapsensa. Vanhemman kokemat peli- ja nettihaitat tai vaikeudet hallita omaa digikäyttöään voivat siis heijastua ja usein myös heijastuvat perheen lapsiin. Eikä se ole ihme – toisen auttaminen asiassa, joka on itsellekin vaikea on, no, vaikeaa.

Tukea niin vanhempien kuin lasten digikäyttöön

Perheille ja vanhemmille suunnattu keskustelu ei siis saisi typistyä pelkkään tiedonsiirtoon lasten ja nuorten pelaamista koskien. Sillekin on totta kai oma aikansa, paikkansa ja kohderyhmänsä, mutta on erittäin tärkeää huomioida myös vanhemman oma suhde digipelaamiseen ja someen. Tämän valossa voidaan sitten pohtia, millaiset valmiudet vanhemmalla on lähtökohtaisesti tukea lapsen digikäyttöä, vai tarvitseeko hän ensin tukea ja keinoja tarkastella omaa pelaamistaan tai suhdettaan sosiaaliseen mediaan, sekä tämän vaikutusta lapsen toimintaan ja hyvinvointiin. Jos vanhemman pelaamisessa tai somen käytössä on ongelmallisia piirteitä tai ne hankaloittavat perheen arkea, tukea voivat tarvita niin vanhempi kuin lapsikin.

Peli- ja nettihaitat voivat koskettaa kaikenikäisiä. Haittojen kanssa ei kannata jäädä yksin varsinkaan silloin, jos ne ovat pitkäkestoisia ja aiheuttavat haasteita perheen arkeen, vuorovaikutukseen ja toimintakykyyn. Olipa kyse sitten perheen aikuisen tai lapsen digikäytöstä, tietoa ja tukea on saatavilla. Aloita vaikka tutustumalla Pelituen materiaaleihin, kuten oma-aputyökaluihin tai Digireppuun.

Jos tuleva kesäloma mietityttää perheen digilaitteiden käytön näkökulmasta, olet myös lämpimästi tervetullut Pelineuvola vanhemmille tilaisuuteen tiistaina 30.5. klo 17-18 (Teams). Kurkkaa tarkemmat tiedot tilaisuudesta Pelituen koulutuskalenterista.

Saara Kultamaa, Pelituki

Valokuvassa Pelituen asiantuntija Saara Kultamaa.