ALUETUKI

MIKÄ ALUETUKI?

 

Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki (Aluetuki) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaa toimintaa rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden sekä laadun kehittämiseksi valtakunnallisesti 2021–2023. Etelä-Suomessa palvelun toteuttaa sosiaalialan osaamiskeskus Socca (Peliklinikka), Väli-Suomessa Sovatek-säätiö ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.

Väli-Suomen toiminta-alueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat.

Suomen kartta, joka on jaettu kolmeen osaan. Sen alapuolella sininen Aluetuen logo.

TUKEA AMMATTILAISILLE RAHAPELIONGELMAN KOHTAAMISEEN

Aluetuki vahvistaa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen ammattilaisten osaamista rahapeliongelman tunnistamisessa, hoidossa ja tuessa. THL:n tutkimuksen mukaan kuntien työntekijät kokivat tarvitsevansa lisää osaamista rahapeliongelman hoitoon. Lisäksi reilu kolmasosa tutkimuksen vastaajista koki, ettei rahapelaamista osata ottaa puheeksi hoitopalveluissa.

Rahapeliongelma ei usein näy päällepäin, joten rahapelaamisen puheeksi ottaminen asiakastyössä on merkittävä keino asiakkaan tilanteeseen tarttumiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Otetaan siis rahapelaaminen puheeksi!

ALUETUKI KOULUTTAA

Aluetuki järjestää maksuttomia verkkokoulutuksia ammattilaisille rahapeliongelman tuen ja hoidon osaamisen vahvistamiseksi. Lataa vuoden 2022 koulutusesite tästä linkistä (pdf).

Rahapelaaminen puheeksi

Rahapelaaminen puheeksi -koulutus (3 h) tarjoaa ammattilaisille tietoa rahapelaamisesta ja työvälineitä rahapeliongelman kohtaamiseen. Koulutuksen teemoja ovat rahapelaaminen ilmiönä, rahapelaamisen puheeksiotto, riski- ja ongelmapelaamisen tunnistaminen, ongelmapelaaminen sekä lyhytneuvonta.

Koulutukset ovat samansisältöisiä, joten ilmoittauduthan vain yhteen päivään.

  Syksy 2022

  Rahapeliriippuvuus hallintaan

  Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksessa (1 pv + 0,5 pv) osallistuja saa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma. Hän osaa tunnistaa myös rahapelaajan läheisen mahdollisen tuen tarpeen.

  Koulutukset ovat samansisältöisiä, joten ilmoittauduthan vain yhteen päivään. Menetelmäkoulutuksen toisen osan (0,5 pv) ajankohta sovitaan koulutuksen aikana.

  Syksy 2022

   

   

  RAHAPELAAMISEN TUKIAINEISTOJA

  v

  RAHAPELAAMINEN PUHEEKSI

  RAHAPELIONGELMAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ

  MUITA THL:N TUKIAINEISTOJA

  KEHITETÄÄN PALVELUJA YHDESSÄ

  Tieto kuntien rahapeliongelmien hoidon palveluista on huonosti löydettävissä THL:n tutkimuksen mukaan. Palvelujen saavutettavuutta ja näkyvyyttä tulisi parantaa, jotta asiakkaat saisivat tarvitsemansa tuen ja hoidon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Minne asiakas ottaa yhteyttä paikkakunnallasi, kun hänellä on rahapelihuolia? Entä minne ohjata asiakas, joka tarvitsee apua rahapeliongelmiinsa tai jolla huoli läheistensä rahapelaamisesta?

  Aluetuki kehittää rahapeliongelman hoidon ja tuen saavutettavuutta yhteistyössä palveluista vastaavien toimijoiden kanssa mm. kehittämistyöpajojen ja työkokousten avulla. Lisäksi edistetään alueellista tiedontuotantoa ja varmistetaan rahapeliongelman ehkäisyn ja hoidon integraatio alueellisiin sote-rakenteisiin.

  Haluatko mukaan kehittämään rahapeliongelman hoidon ja tuen palveluja alueellasi? Ota yhteyttä Väli-Suomen aluekoordinaattori Mirka Mikkolaan.

  Väli-Suomi

  Mirka Mikkola, Sovatek-säätiö

  Aluekoordinaattori

  p. 041 731 1204
  mirka.mikkola@sovatek.fi

  MUIDEN ALUEIDEN TYÖNTEKIJÄT

  Etelä-Suomi

  Corinne Björkenheim, Peliklinikka
  p. 040 175 8244
  corinne.bjorkenheim@hus.fi

  Pohjois-Suomi

  Minttu Tavia, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  p. 050 462 6211
  minttu.tavia@ppshp.fi