ALUETUKI

MIKÄ ALUETUKI?

 

Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen alueellinen tuki (Aluetuki) on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaa toimintaa rahapeliongelman hoidon ja tuen saatavuuden sekä laadun kehittämiseksi valtakunnallisesti 2021–2023. Etelä-Suomessa palvelun toteuttaa sosiaalialan osaamiskeskus Socca (Peliklinikka), Väli-Suomessa Sovatek-säätiö ja Pohjois-Suomessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.

Väli-Suomen toiminta-alueeseen kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Satakunnan, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

Suomen kartta, joka on jaettu kolmeen osaan. Sen alapuolella sininen Aluetuen logo.

TUKEA AMMATTILAISILLE RAHAPELIONGELMAN KOHTAAMISEEN

Aluetuki vahvistaa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelujen ammattilaisten osaamista rahapeliongelman tunnistamisessa, hoidossa ja tuessa. THL:n tutkimuksen mukaan kuntien työntekijät kokivat tarvitsevansa lisää osaamista rahapeliongelman hoitoon. Lisäksi reilu kolmasosa tutkimuksen vastaajista koki, ettei rahapelaamista osata ottaa puheeksi hoitopalveluissa.

Rahapeliongelma ei usein näy päällepäin, joten rahapelaamisen puheeksi ottaminen asiakastyössä on merkittävä keino asiakkaan tilanteeseen tarttumiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Otetaan siis rahapelaaminen puheeksi!

ALUETUKI KOULUTTAA

Aluetuki järjestää maksuttomia verkkokoulutuksia ammattilaisille rahapeliongelman tuen ja hoidon osaamisen vahvistamiseksi.
Lataa vuoden 2023 koulutusesite tästä linkistä (pdf) .

Rahapelaaminen puheeksi

Monipuolinen koulutus tarjoaa tietoa rahapelaamisesta ja työvälineitä rahapeliongelman kohtaamiseen. Koulutus antaa valmiudet ottaa rahapelaamisen puheeksi, tukea asiakasta muutokseen lyhytneuvonnan keinoin ja arvioida yhdessä hänen kanssaan mahdollinen jatkotuen tarve.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään valmiuksiaan rahapeliongelman kohtaamiseen.

Koulutukset 2023

Koulutukset ovat samansisältöisiä. Ilmoittautuminen on sitova.

  Rahapeliriippuvuus hallintaan

  Kaksiosainen menetelmäkoulutus tarjoaa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma, sekä tunnistaa myös läheisen mahdollisen tuen tarpeen. Kokonaisuus rakentuu kahdesta koulutuspäivästä sekä niiden välissä tehtävästä oppimistehtävästä.

  Koulutus perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan – Terapeutin käsikirjaan ja Asiakkaan työkirjaan (Ladouceur & Lachance 2020). Koulutusmateriaali lähetetään postitse osallistujille. Todistuksen menetelmäkoulutuksesta saa osallistumalla kumpaankin koulutuspäivään ja niissä tehtäviin harjoituksiin.

  Menetelmäkoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, joka hoitaa tai kohtaa työssään henkilöitä, joilla on rahapeliongelma tai -riippuvuus. Koulutukseen osallistujalla tulee olla perustietous rahapeli-ilmiöstä, rahapeliongelmasta ja aiheen puheeksiottamisesta. Näitä voi opiskella Rahapelaaminen puheeksi -koulutuksessa (ks. yllä) tai THL:n itseopiskelukursseilla.

  Koulutukset 2023

  Ilmoittautuminen koulutuksiin on päättynyt. Vuoden 2024 koulutukset tulet löytämään THL:n sivuilta.

  Koulutuksellinen konsultaatio

  Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus osallistua koulutukselliseen konsultaatioon, jonka tarkoituksena on vahvistaa asiantuntijuutta sekä valmiuksia arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma.

  Tapaamisissa keskustellaan rahapeliriippuvuuden hoitoon liittyvistä teemoista, onnistumisista ja haasteista potilas- ja asiakastapausten pohjalta. Lisäksi ne tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua muiden rahapeliongelmien parissa työskentelevien kanssa.

  Tapaamiset 2023

  RAHAPELAAMISEN TUKIAINEISTOJA

  Rahapelaamisen huolikortti

  Mistä ja miten asiakkaasi saa apua rahapeliongelmaan
  hyvinvointialueellasi? Kirjaa tiedot tyhjään korttipohjaan ja tulosta jaettavaksi!

  Rahapelaamisen huolikortti - ohjeet (FI)

  Rahapelaamisen huolikortti - tyhjä korttipohja (FI)

  Rahapelaamisen huolikortti - bruksanvisning (SV)

  Rahapelaamisen huolikortti - tomt kort (SV)

  Rahapelaamisen huolikortti - 4 tyhjää korttia A4 (FI)

  Rahapelaamisen huolikortti - 4 tomma kort A4 (SV)

  Muita tukiaineistoja

  Rahapelaamisen puheeksioton tukimateriaali ammattilaiselle

  v

  RAHAPELAAMINEN PUHEEKSI

  RAHAPELIONGELMAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ

  MUITA THL:N TUKIAINEISTOJA

  KEHITETÄÄN PALVELUJA YHDESSÄ

  Tieto kuntien rahapeliongelmien hoidon palveluista on huonosti löydettävissä THL:n tutkimuksen mukaan. Palvelujen saavutettavuutta ja näkyvyyttä tulisi parantaa, jotta asiakkaat saisivat tarvitsemansa tuen ja hoidon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Minne asiakas ottaa yhteyttä paikkakunnallasi, kun hänellä on rahapelihuolia? Entä minne ohjata asiakas, joka tarvitsee apua rahapeliongelmiinsa tai jolla huoli läheistensä rahapelaamisesta?

  Aluetuki kehittää rahapeliongelman hoidon ja tuen saavutettavuutta yhteistyössä palveluista vastaavien toimijoiden kanssa mm. kehittämistyöpajojen ja työkokousten avulla. Lisäksi edistetään alueellista tiedontuotantoa ja varmistetaan rahapeliongelman ehkäisyn ja hoidon integraatio alueellisiin sote-rakenteisiin.

  Haluatko mukaan kehittämään rahapeliongelman hoidon ja tuen palveluja alueellasi? Ota yhteyttä Väli-Suomen aluekoordinaattori Mirka Mikkolaan.

  Väli-Suomi

  Mirka Mikkola, Sovatek-säätiö

  Aluekoordinaattori

  p. 041 731 1204
  mirka.mikkola@sovatek.fi

  MUIDEN ALUEIDEN TYÖNTEKIJÄT

  Etelä-Suomi

  Corinne Björkenheim, Peliklinikka
  p. 040 175 8244
  corinne.bjorkenheim@hus.fi

  Pohjois-Suomi

  Terttu Piippo, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
  p. 050 359 1747
  terttu.piippo@pohde.fi