Vad är Pelituki?

pelituki stöder dig

Pelituki producerar och förmedlar information om spel om pengar, digitalt spelande, problematiskt spelande och överdriven internetanvändning (sociala medier). Målet för verksamheten är att utveckla förebyggande, identifiering och vård orsakat av spelande eller nätanvändning. Pelituki är en sakkunnigorganisation och verksamheten är evidensbaserad. 

Pelituki stöder alla som känner sig ha utmaningar med digitalt spelande, spel om pengar eller nätanvändning, såväl unga som äldre. Vårdnadshavare, anhöriga samt professionella som kommer i kontakt med personer som är i riskzonen eller har problem har möjlighet att diskutera, ta del av tillställningar och verksamheter samt stödmaterial.

Professionella

Pelituki ordnar ”pelineuvola” och ”someneuvola”  på finska (spel- och sociala medier -rådgivningar) till professionella som arbetar med barn, unga och familjer. Professionella erbjudes även Skräddarsydda utbildningar samt konsultering ifall arbetsplatsen är i behov av information, verktyg och material eller vill diskutera problematik och tillvägagängssätt.

Pelituki E-rådgivning riktas till alla som har frågor kring spelande och nätanvändning. Alla kan delta med låg tröskel; hen som spelar, förälder, partner, släkting, vän eller kollega. E-rådgivning erbjuds på distans måndagar och onsdagar.

Arbetar du inom familjearbete, hälsovården, elevnhälsan eller mödravårdscentralen? Tipsa familjer om “Föräldratips i spel och sociala medier”. Föräldratips ordnas en gång i månaden via Teams och erbjuder vårdnadshavare information, kamratstöd samt tips till stöd för föräldraskapet.

Skolor, utbildningsanstalter och förskolor

Professionella möter unga och kan diskutera sociala medier och digitalt spelande, hälsa och hälsosamma val genom Pelituki Surfa lugnt eller spela vidare? -stödmaterialet. Beställ stödmaterialet avgiftsfritt till din skola, till ungdomsarbetet eller till barnskyddet. Använd videon och uppgifterna som diskussionsunderlag för att förebygga spel- och nätrelaterade problem bland barn och unga.

Professionella inom förskolan, lågstadiet, skolhälsovården, elevhälsan och familjearbete erbjuds bland annat stödmaterial. Digireppu-materialet (på finska) och Digiryggsäcken stöder medie- och spelfostran i familjer med barn i 5-10 års åldern. Innehållet och uppgifterna passar även fint till arbete inom förskola, lågstadiet och småbarnspedagogik.  

  • Pelituki E-rådgivning, utbildningar till professionella, stödmaterial till familjer, småbarnspedagogiken samt skolan och workshops till högstadieskolor samt konsultering erbjuds på svenska.
  • Pelituki erbjuder inte enskilt stöd eller behandling utan erbjuder information och en möjlighet att tänka på de alternativ som finns till hands.

Pelituki drivs av Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus och Kirkkopalvelut, utvecklingsenheten för beroendearbete. Pelituki finansieras av STEA.

Alla kontaktuppgifter hittar du HÄR  (du flyttas över till de finskspråkiga sidorna).

Läs om vårt utbud till professionella. 

För svenskspråkig service, kontakta:

ANNUKKA SÅLTIN

Sakkunnig, Pelituki

tel. 041 731 6972   

annukka.saltin(at)sovatek.fi 

Helsingfors