Vad är Pelituki?

pelituki stöder dig

Pelituki producerar och förmedlar information om spel om pengar, digitalt spelande, problematiskt spelande och överdriven internetanvändning (sociala medier). Målet för verksamheten är att utveckla förebyggande, identifiering och vård orsakat av spelande eller nätanvändning.

Pelituki stöder alla som identifierar sig ha problem med digitalt spelande, spel om pengar eller nätanvändning, såväl unga som äldre. Vårdnadshavare, anhöriga samt professionella som kommer i kontakt med personer som är i riskzonen eller har problem, erbjuds stöd genom olika verksamheter samt material.

Pelituki ordnar ”pelineuvola” och ”someneuvola” (spel- och sociala medier -rådgivningar) för vårdnadshavare men även till professionella. Digireppu-materialet passar alla småbarnsföräldrar samt förskolan. Materialet publiceras på svenska under hösten 2022. Pelituki E-rådgivning riktas till alla som har frågor kring spelande och nätanvändning, förälder, partner, barn, syskon, släkting, vän eller kollega.

Skräddarsydda utbildningar samt konsultering erbjuds professionella som genom sitt arbete är i behov av information, verktyg och material.

Pelituki erbjuder inte enskilt stöd eller behandling utan erbjuder information och en möjlighet att tänka på de alternativ som finns till hands.

En del av verksamheten erbjuds på svenska. Bland annat Pelituki E-rådgivning, utbildningar till professionella, utbildningsmaterial och workshops till högstadieskolor samt konsultering är tillgängligt på svenska.

Pelituki drivs av Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus och Kirkkopalvelut, utvecklingsenheten för beroendearbete. Pelituki finansieras av STEA.

Alla kontaktuppgifter hittar du HÄR  (du flyttas över till de finskspråkiga sidorna).

Läs om vårt utbud, rådgivningar, utbildningar, material samt skolverksamhet. 

För svenskspråkig service, kontakta:

ANNUKKA SÅLTIN

Pelituki

tel. 041 731 6972   

annukka.saltin(at)sovatek.fi 

Helsingfors