Vad är Pelituki?

pelituki stöder dig

Pelituki producerar och förmedlar information om spel om pengar, digitalt spelande, problematiskt spelande och överdriven internetanvändning (sociala medier). Målet för verksamheten är att utveckla förebyggande, identifiering och vård orsakat av spelande eller nätanvändning. Pelituki är en sakkunnigorganisation och verksamheten är evidensbaserad. 

Pelituki stöder alla som identifierar sig ha problem med digitalt spelande, spel om pengar eller nätanvändning, såväl unga som äldre. Vårdnadshavare, anhöriga samt professionella som kommer i kontakt med personer som är i riskzonen eller har problem blir hörda och har möjlighet att diskutera, ta del av tillställningar och verksamheter samt material.

Professionella

Pelituki ordnar ”pelineuvola” och ”someneuvola”  på finska (spel- och sociala medier -rådgivningar) till professionella som arbetar med barn, unga och familjer. Professionella erbjudes även Skräddarsydda utbildningar samt konsultering ifall arbetsplatsen är i behov av information, verktyg och material eller vill diskutera problematik och tillvägagängssätt.

Pelituki E-rådgivning riktas till alla som har frågor kring spelande och nätanvändning. Alla kan delta med låg tröskel; hen som spelar, förälder, partner, släkting, vän eller kollega. E-rådgivning erbjuds på distans måndagar och onsdagar.

Skolor, utbildningsanstalter och förskolor

Professionella inom utbildningen ser ungas medieanvändning och kan ta det till tals till exempel genom Pelituki material. Beställ Surfa lugnt eller spela vidare? -stödmaterialet till din skola, till ungdomsarbetet eller till barnskyddet. Använd videon och uppgifterna som diskussionsunderlag för att förebygga spel- och nätrelaterade problem bland barn och unga.

Professionella inom förskolan, lågstadiet, skolhälsovården, elevhälsan och familjearbete erbjuds bland annat stödmaterial. Digireppu-materialet (på finska) och Digiryggsäcken stöder medie- och spelfostran i familjer med barn i 5-10 års åldern.  

  • Pelituki erbjuder inte enskilt stöd eller behandling utan erbjuder information och en möjlighet att tänka på de alternativ som finns till hands.
  • Pelituki E-rådgivning, utbildningar till professionella, stödmaterial till familjer, småbarnspedagogiken samt skolan och workshops till högstadieskolor samt konsultering erbjuds på svenska.

Pelituki drivs av Sovatek-säätiö, Kuopion kriisikeskus och Kirkkopalvelut, utvecklingsenheten för beroendearbete. Pelituki finansieras av STEA.

Alla kontaktuppgifter hittar du HÄR  (du flyttas över till de finskspråkiga sidorna).

Läs om vårt utbud till professionella. 

För svenskspråkig service, kontakta:

ANNUKKA SÅLTIN

Sakkunnig, Pelituki

tel. 041 731 6972   

annukka.saltin(at)sovatek.fi 

Helsingfors