verktygsback
Småbarn 0-6 år

SKÄRMANVÄNDNING I SMÅBARNSFAMILJEN?

Barn  är ofta intresserade av olika skärmar och skärminnehåll redan som väldigt små, även om de inte kan använda mobiltelefonen eller känner till vad de tittar på. Ljud, rörelse och färger lockar. Småbarn behöver närhet, trygghet och vägledning då de ser på barnprogram, spelar ett mobilspel eller lär sig att chatta med andra. Att vuxna hjälper till att sätta ord på det som ett barn sett eller känslor som innehållet väcker är dess viktigare ju yngre barnet är.

Ibland kan det vara svårt att sätta rätta gränser för skärmanvändningen och barn kan bli frusterade, arga eller ledsna när det är dags att avsluta. Barnens självregleringsförmåga håller på att utvecklas och behöver övas upp så att barnet klarar av övergångar och situationer som känns svåra. Barn behöver stöd för att lära sig att hantera känslor som uppkommer vid mediebruk.

I Finland följer vi WHOs skärmtidsrekommendationer (du flyttas över till engelskspråkigt innehåll).

    • Ingen skärmtid för barn under 2 år
    • Max en timme skärmtid för barn i åldern 2-4 år
    • För äldre barn är det viktigt att tänka på att det finns en balans i vardagen och att skärmar inte tar tid från annat.

TILL DIG SOM ARBETAR MED SMÅBARNSFAMILJER

På den här sidan hittar du stödmaterial och metoder som du kan använda med småbarn och i arbete med familjer. Övningar för känslohantering, mediefostran och familjens gemensamma spel- och digiregler kan hjälpa till ifall medieinnehåll eller -användning orsakar utmaningar hos småbarn i familjen. Materialen kan även användas för att stöda mediefostran i barnfamiljen.

TILL DIG FÖRÄLDER

Föräldraskap är givande men kan även vara utmanande med alla nya applikationer, spel och rekommendationer för småbarn. Den här sidan ger dig information om hur stöda ditt barn gällande mediebruk, känslohantering och vuxnas skärmtid. Hur ser ditt mobilbruk ut? Barn ser upp till sina föräldrar och vill gärna göra samma saker som vuxna. Ta vara på de olika materialen som presenteras nedan eller ta kontakt med Pelituki, ifall du önskar rådgivning till din familj. 

NAVIGERING

Du hittar stödmaterial och metoder enligt olika teman. Genom att trycka på det valda temat flyttas du till temats innehåll.

Med hjälp av de gula knapparna nedan kan du flytta dig till stödmaterial för olika målgrupper. Just nu är du på sidan för småbarn 0-6 år.

a) småbarn 0-6 år b) barn i åldern 7-12 år C) ungdomar i åldern 13-18 år d) till familjer

Känslohantering

VIDEON

Känslomässig reglering

Ibland behövs tips och kamratstöd för att få vardagen att fungera då barnet har svårt att sluta spela eller lugna ner sig. Videon behandlar självreglering och känslohantering samt hur de kan övas upp och förstärkas.

Tips för att lugna dig

Att vara förälder kan vara utmanande. Ibland kan det kännas att man inte orkar utan blir arg då barnen inte fäljer de regler som man kommit överens om.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år. 

Videon är textad till svenska.

 

Orkar inte längre

Ibland kan det kännas att man inte mera orkar som förälder. Videon ger dig som förälder tips på hur du kn gå vidare ifall du känner att du är ensam i din situation.

Fler videon samt möjligheten till att chatta och få stöd både på svenska och finska hittar du på enjaksa.fi

STÖDMATERIAL

Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering – Hur hänger de ihop? – stödmaterial

Blir det strid i leken på dagisgården eller har barnen svårt att vänta på sin tur? Barn måste öva på självreglering och behöver hjälp och stöd utav vuxna öven då vi diskuterar övergångar från medieinnehåll till annan verksamhet.

Folkhälsans handbok om hjärnkunskap och självreglering  innehåller information, övningar och tips på hur man stöder barnets självregleringsförmåga t. ex då övergångarna efter en rolig lek där skärmar ingått känns svåra. Övningarna riktas till barn i dagisåldern.

Målgrupp: Barn i åldern 3-6 år. Småbarnspedagogik, förskola.

Pärmbild på handboken Hjärnkunskap hälsofrämjande och självreglering - hur hänger de ihop?

Känslor med kompismonstren- stödmaterial

Kompismonstern Ole hjälper barnen att namnge och identifiera och diskutera känslor samt att förstå andras skänslor. Materialet och övningarna stöder självreglering, känslohantering och gruppdynamiken och på det sättet även övergångar från mediebruk till andra aktiviteter.

Folkhälsans handbok stöder mobbningsförebyggande arbete. Övningarna riktas till barn i dagisåldern och kan även göras hemma.

Målgrupp: Barn i åldern 3-6 år. Småbarnspedagogik, förskola, familjer

Pärmbild på handboken Hjärnkunskap hälsofrämjande och självreglering - hur hänger de ihop?

Hjärnkunskap för barn- stödmaterial

Stödmaterialet innehåller instruktioner för en lek för barn i åldern 5-6 år som lär barnen hur hjärnan fungerar och reagerar. Att lära känna hjärnans funktioner hjälper barnet att förstå sina känslor och handlingar vilket stöder utvecklingen av självreglering.

Övningarna riktas till småbarnspedagogiken.

Målgrupp: Barn i åldern 3-6 år. Småbarnspedagogik, förskola

Bild på en glad ritad uggla.
Föra barnen på tal - metodens logo

ANVÄNDBARA METODER

Föra barnen på tal -metoden

Föra barnen på tal” -metoden hjälper familjen att skapa fungerande lösningar till vardagen. Metoden passar bra till situationer där digitalt spelande, mobilbruk eller andra skärmar orsakar utmaningar. Förälder, läs mer i broshyren!

Målgrupp:  Föräldrar med barn i babyåldern, småbarnsåldern, lekålder, skolåldern, tonåren. Professionella inom olika verksamhetsfält.

Metoden förutsätter en genomgången metodutbildning utav den professionella.

En bild på ett barn med många tankar.

Familjeskolan POP

Familjeskolan POP är ett program för föräldrar, där du får verktyg för att förstå och bemöta barn med utmanade beteende. Barnavårdsföreningens sakkunniga inom barn- och familjearbete stödjer din familj för att hitta fungerande metoder till exempel ifall barnet har svårt att behärska sig när speltiden tar slut eller barnet skall sluta titta på film. Ett tio veckors program som ordnas både på plats och online. 

Målgrupp:  Föräldrar och barn i åldern 3-6 år.

Ser du mig ? Samspel och skärmar i en barnfamilj -broschyrens pårmbild

VUXNAS SKÄRMTID

Ser du mig? Samspel och skärmar i barnfamiljer- stödmaterial

Känns det svårt att hinna hålla kontakt med vänner när man har småbarn? Har du lagt märke till att förälderns mobilbruk påverkar samspel med barnet? Ta tillvara några enkla tips till stöd för vuxnas skärmbruk i småbarnsfamiljen. Småbarn kan reagera kraftigt ifall föräldern inte är närvarande i stunden utan fokurerar på medieinnehåll.

Målgrupp:  Föräldrar till barn i åldern 0-5 år samt professionella inom familje- och mödrarådgivningen.

Mediefostran

VIDEON

Digital tid i familjen -video

Videon tar upp föräldrars och barns mobilanvändning och digitala spelade i familjen och hur man gör upp digiregler som fungerar för alla i familjen.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år.

Spelfostran i barnfamiljen

Videon berättar om spelfostran och hur viktigt det är att föräldrarna visar intresse för barnets spelande, diskuterar spelinnehåll, känsor som spelande väcker samt hjälper barnet med övergångar till annan verksamhet. Spelfostran förebygger spelproblem.

Du hittar fler videon med olika teman via enjaksa.fi

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år.

Medierädsla -video

Animationen handlar om rädslor som orsakats av något som barnen sett i media och hur rädslorna reflekteras i barnens vardag. Diskutera med småbarn vad som är sant och vad som är påhittat samt vad man kan göra om barnet upplever något skrämmande eller förvirrande i media.

Målgrupp:  Barn i åldern 5-10 år, småbarnspedagogik, förskola, lågstadie

STÖDMATERIAL

 DIGIRYGGSÄCKEN – stödmaterial

Föräldrar och fostrare behöver ofta information gällande applikationer, åldersgränser på spel och sociala medier, spel- och digiregler samt trygghet på nätet. Digiryggsäcken erbjuder dig information, diskussionskort med färdiga frågor samt roliga övningar.

Printa ut ”digi- och spelregler-botten” samt  färgläggningsbotten och använd  dem samt  färdiga frågor som diskussionsunderlag.

Målgrupp: Barn i åldern 5-10 år, familjer, förskola, lågstadie, familjerådgivning

Barn och media – En guide för uppfostrare

Guiden innehåller information om åldersgränser, lämpligt innehåll, datasäkerhet och sekretess. Guiden Barn och media är en kortfattad översikt över media som en del av familjernas liv. Ta en djupdykning i medieinnehåll som barn använder och dess betydelse i vardagen. Materialet stöder en trygg medieanvändning i barnfamiljer.

Målgrupp: Barn i åldern 3-12 år. Familjer, småbarnspedagogik, förskola, lågstadie, familjerådgivning

Barn och media _ en guide för uppfostrare handbokens pärmbild.

Mediestigarna – Bli en skicklig mediefostrare

Mediefostran är en viktig del av småbarnspedagogik. Mediestigarna sammanfattar utgångspunkterna för och
målen med mediefostran baserad på grunderna för planen för småbarnspedagogik. Guiden berättar varför mediefostran är viktigt samt hur man kan utöva mediefostran inom småbarnspedagogik. Mediefostran stöder barnets trygghet och upväxt.

Målgrupp: Barn i åldern 3-6 år, småbarnspedagogik, förskola

 Verktyg för föräldrakontrol – PEGI

Alla spelkonsoler, mobiltelefoner och datorer är utrustade med verktyg för barnlås, vilket gör det möjligt för föräldrar att skydda sina barns sekretess och säkerhet online.

Du kan t. ex.
välja vilka spel som barnen får spela
kontrollera digitala inköp
begränsa åtkomsten till internetwebbläsare
styra hur länge barnen får spela spel / vara på nätet

Målgrupp: Barn i åldern 3-16 år. Familjer, familjerådgivningen, skolhälsovården. 

Mediestigarna - bli en skicklig mediefostrare -guidens pärmbild.
Lapset katsovat puhelinta yhdessä
Pegi-logo
Två barn leker med pyjamasen på.

STÖD OCH HJÄLP

Känns familjevardagen tung och du behöver få prata med någon och få stöd till din familj? Här får du några tips på vart du kan ta kontakt.

VILL DU LÄSA OM FORSKNING?

 

Även om digitalt spelande kan kännas som ett rätt nytt fenomen, har det forskats sedan 70-talet. Det finns forskning kring hur spelande påverkar mentala och fysiska hälsan, sociala relationer, vardagskompetenser och inlärning av nya färdigheter. Påverkan av digitalt spelande, skärmbruk och sociala medier väcker forskarnas intresse och ny forskning publiceras med jämna mellanrum. Vi har samlat ett urval forskningar kring sociala medier och digitalt spelande som du får gärna bekanta dig med.

BEHÖVER DU MER HJÄLP ELLER STÖD SOM PROFESSIONELL?

 

Ta kontakt med Pelituki för att få konsultering till ditt arbete med barn och familjer.

Boka tid, skriv eller ring annukka.saltin@sovatek.fi , gsm 041 731 6972

Pelituki erbjuder även rådgivning och konsultering på svenska och på finska, se alla kontaktuppgifterna HÄR

Tarvitsetko konsultointia tai tukimateriaaleja suomeksi? Lue lisää Pelituen palveluista (siirryt suomenkieliselle sivulle)

Flytta dig till början av sidan – tryck här!