Internet & SoMe

NETIN KÄYTTÖ JA HAITAT

Internetin tarjoamien sisältöjen, palvelujen ja vuorovaikutusmahdollisuuksien liiallinen tai pakonomainen käyttö voi aiheuttaa merkittäviä haittoja arkeen ja elämänhallintaan. Tavallisimpia netin ja somen käyttöön liittyviä ongelmia ovat muun muassa uneen, keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen liittyvät haitat.

Tältä sivulta löydät tietoa netin ja somen käyttöön liittyvistä haitoista. Alla olevista keltaisista painikkeista pääset tutustumaan netin käyttöä kartoittavaan testiin, digitaaliseen oma-aputyökaluun sekä oppaaseen, jossa käsitellään ongelmallisen netin ja sosiaalisen median käytön puheeksiottoa, kartoitusta ja muutostyöskentelyä.

STRESSAAVA SAATAVILLA OLO

Ongelmallista internetin ja somen käyttöä kuvataan käsitteillä; PIU (Problematic Internet Use) eli ongelmallinen internetin käyttö, CIU (Compulsive Internet Use) eli pakonomainen internetin käyttö, IAD (Internet Addiction Disorder) eli riippuvuutta aiheuttava internetin käyttö ja EIU (Excessive Internet Use) eli liiallinen internetin käyttö. Ongelmallisesta tai riippuvuutta aiheuttavasta netin käytöstä kärsii arviolta noin 2-11% väestöstä. Internetin käyttöön liittyvä riippuvuusluonteinen käyttäytyminen voidaan jaotella spesifiksi tai yleistyneeksi ongelmakäytöksi. Spesifiä ongelmakäyttöä on tarve tai halu tiettyyn internetin sisältöön tai tietyn laitteen käyttöön. Tällaiseksi voi muodostua esimerkiksi ongelmallinen suhde mobiililaitteiden käyttöön, verkkoyhteisöihin, nettiseksiin, nettipeleihin tai uhkapeleihin. Internetin käyttöön voi kohdistua myös valikoimatonta ja kohdentumatonta riippuvuutta.

Ongelmallinen internetin käyttö aiheuttaa erilaisia haittoja ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Ajasta ja paikasta riippumaton jatkuva yhteys, saatavilla olo ja pääsy lähes kaikkeen, aiheuttaa stressiä, ahdistusta, ylikuormittumista ja kärsimättömyyttä. Internetin aiheuttamasta riippuvuudesta kärsivillä on todettu esiintyvän unihäiriöitä, masentuneisuutta, mielialahäiriöitä, päihdeongelmia, sosiaalista vetäytyneisyyttä sekä tarkkaavaisuushäiriöitä. Internetin käyttö voi heikentää myös itsetuntoa, sillä internetin ja sosiaalisen median luomat vaatimukset, paineet ja tavoitteet eivät yleensä vastaa todellisuutta. Internet-alustojen liiketoimintamalli ja klikkauskulttuuri perustuvat huomiotekniikkaan, joka palkitsee riippuvuutta aiheuttavia mekanismeja aivoissa.

ONGELMALLISELLA NETIN & SOMEN KÄYTÖLLÄ YHTEYS ARJEN HYVINVOINTIIN

Internetin ja sosiaalisen median käyttö voi vaikuttaa ihmisten tarkkaavaisuuteen ja keskittymiskykyyn. Huomiota voi olla vaikeaa kiinnittää riittävällä tarkkuudella yhteen tehtävään kerrallaan. Ongelmallisesta internetin käytöstä kärsivillä on todettu keskittymisongelmien lisäksi ahdistusoireita. Tavanomaisimpia fyysisiä oireita ovat niska-hartiaseudun kivut ja unettomuus, rannekanavan ahtauma, silmä- ja pääkivut, painon muutokset, sekä huono hygienia. Tietokoneiden ja kirkasnäyttöisten mobiililaitteiden sinivalolla on unensaantia hankaloittava ja viivästyttävä vaikutus, sillä se ylläpitää vireystasoa ja pienentää melatoniinin eritystä.

Internetin ongelmallisella käytöllä on yhteys myös ihmisen sosiaaliseen hyvinvointiin. Liiallinen internetin käyttö lisää ajankäyttöön ja jaksamiseen liittyviä ongelmia työssä, opinnoissa ja sosiaalisessa elämässä. Lisäksi digitalisoituneen yhteiskunnan työn vaatimukset, paitsijäämisen pelko (FoMo eli Fear of Missing Out), lukemattomat viihdemuodot ja sosiaalisen median luomat paineet voivat houkutella internetin vuorokaudettomaan rytmiin ja siloiteltuun rinnakkaistodellisuuteen. Internetissä sosiaalinen vuorovaikutus on luonteeltaan erilaista kuin muualla. Tärkeät kasvokkaiset kontaktit ja kokemukset saattavat vähentyä tai muuntua olennaisesti internetin liikakäytön yhteydessä. Internetin käyttöön, verkkoyhteisöihin ja virtuaaliseen vuorovaikutukseen painottuva sosiaalinen elämä voi lisätä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Lähteitä:

Abel, J., Buff, C. & Burr, S. (2016). “Social Media and the Fear of Missing Out: Scale Development and Assessment.” ­Journal of Business & Economics Research 14(1), 33–44.

Aboujaoude, E. (2010). “Problematic Internet Use: An Overview.” World Psychiatry 9(2), 85–90.

Aboujaoude, E. (2017). “The Internet’s Effect on Personality Traits: An Important Casualty of the “Internet Addiction” Paradigm.” ­ Journal of Behavioral Addictions 6(1), 1–4.

Anderson, E. L., Steen, E. & Stavropoulos, V. (2017). “Internet Use and Problematic Internet Use: A Systematic Review of Longitudinal Research Trends in Adolescence and Emergent Adulthood.” International Journal of Adolescence and Youth 22(4), 430-454.

Byun, S., Ruffini, C., Mills, J. E., Douglas, A. C., Niang, M., Stepchenkova, S., Lee, S. K., Loutfi, J., Lee, J. K., Atallah, M. & Blanton, M. (2009). “Internet Addiction: Metasynthesis of 1996-2006 Quantitative Research.” CyberPsychology & Behavior 12(2), 203–7.