Tällä viikolla vietetään opiskelijoiden mielenterveysviikkoa, joka nostaa esiin ja herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2021 Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT) mukaan 26,3 % korkeakouluopiskelijoista on kokenut ongelmia sosiaalisen median käytöstä. Naisista ongelmia koki 32,9 % ja miehistä 18,3 %. Ongelmat olivat myös yleisempiä yliopisto- (29,3 %) kuin ammattikorkeakouluopiskelijoilla (23 %).  

Somen käytön ongelmat liittyvät tyypillisesti esimerkiksi ajanhallintaan, vaikeuksiin irrottautua somesta tai netistä, unen määrään tai laatuun sekä fyysiseen aktiivisuuteen ja terveyteen. Lisäksi ongelmat voivat liittyä somen vaikutuksiin sen ulkopuolisiin ihmissuhteisiin ja elämään, kuten vaikkapa opiskeluun tai omaa elämää kohtaan koettuun tyytyväisyyteen. Niillä on siis vaikutusta ja merkitystä yksilön hyvinvoinnin kannalta.  

Somen käyttöön liittyvät ongelmat näkyvät myös DNA:n toteuttamassa Digitaalinen elämä 2023 -tutkimuksessa, jossa 51 %:ia 16-24-vuotiaista vastaajista kertoo kokeneensa vaikeuksia irrottautua puhelimen ja 55 %:ia netin ääreltä. 47 %:ia samanikäisistä vastaajista myös kokee jatkuvan digitaalisten palveluiden käytön haittaavan keskittymiskykyään.

Digilaitteiden käyttöön liittyvät ongelmat näkyvät myös vuoden 2023 Kouluterveyskyselyssä, jonka 8.-9.-luokkalaisista vastaajista 32,2 % on esimerkiksi usein yrittänyt viettää vähemmän aikaa netissä, muttei ole onnistunut siinä. Ongelmat ovat yleisempiä tyttöjen (40,4 %) kuin poikien (23,3 %) kohdalla.  

Nuoret ja nuoret aikuiset siis kokevat ja tunnistavat somen käyttöön liittyviä ongelmiaan ja haasteitaan ja yrittävät myös ratkaista niitä esimerkiksi rajoittamalla somen tai netin käyttöään. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole helppoa, sillä some-sovellukset on rakennettu houkuttaviksi ja koukuttaviksi. Some on monelle meistä myös tärkeä väline yhteydenpitoon, omien mielenkiinnonkohteidemme seuraamiseen, vertaistuen saamiseen tai itsensä ilmaisemiseen, minkä vuoksi sen käyttöä voi olla vaikeaa rajata tai siitä voi olla hankala luopua.   

Miksi käytän somea ja mihin?

Mitä sitten voi tehdä, jos kokee ongelmia omassa somen käytössään ja haluaisi muuttaa tilannetta? Ensimmäinen askel on oppia tunnistamaan omaa somen käyttöään ja tulemaan siitä tietoiseksi, esimerkiksi:

  • Millaisia sovelluksia käytän, kuinka paljon ja mihin tarkoitukseen?
  • Millainen merkitys somella on minulle?
  • Millaisia hyötyjä ja haittoja somen käyttö minulle aiheuttaa?
  • Millaisesta somen käytöstä minulle tulee hyvä olo? Entä huono?
  • Mitä menetän, jos vähennän somen käyttöä?
  • Mitä saan, jos vähennän somen käyttöä?

Seuraavaksi voi lähteä pohtimaan, millaisia muutoksia tilanteeseen haluaisi tehdä. Mikä voisi olla oma toiveeni tai tavoitteeni somen käytön suhteen?

Yksin ei tarvitse myöskään jäädä, sillä oman somen käytön pohdintaan ja hallintaan löytyy apua ja tukea. Kannattaa hyödyntää esimerkiksi Pelituen #Somemielessä -oma-aputyökalua, Somerajattoman Somebreikki-oma-apumateriaalia tai Nuortennetin Digifit-treeniohjelmaa. Näistä kaikista löytyy myös hyviä käytännön vinkkejä omaan digilaitteiden käytön hallintaan.  

Lähteitä ja lisätietoa

Jos oma somen käyttö mietityttää ja siihen haluaisi tehdä muutoksia, asiasta kannattaa jutella myös esimerkiksi koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa.  

DNA 2023. Digitaalinen elämä 2023 -tutkimus. Raportti verkossa. Viitattu 9.4.2024. https://www.dna.fi/documents/94506/11594975/DNA-Digitaalinen-elama-2023-tutkimusraportti-medialle.pdf  

Parikka S, Holm N, Ikonen J, Koskela T, Kilpeläinen H & Lundqvist A. KOTT 2021 -tutkimuksen perustulokset 2021. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/kott 

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023. Kouluterveyskyselyn aikasarjat perusopetus 8. ja 9. lk, lukio, aol, 2006-2023. Indikaattori: Yrittänyt usein viettää vähemmän aikaa netissä, mutta ei ole onnistunut, %. Kouluterveyskysely. Viitattu 9.4.2024. https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk2/nuoret/fact_ktk2_nuoret?row=alue-886778.&row=measure-987289&column=vuosi-952479&column=ka-987089&column=taustatekija-888288&column=sp-888243&fo=1#