Neuvonta

Yksilöneuvonta

Pelituki ei tee suoraa asiakastyötä, mutta jos sinua huolestuttaa oma tai läheisesi rahapelaaminen, digitaalinen pelaaminen tai netinkäyttö, voit olla yhteydessä Pelituen työntekijään. Neuvonta on pääasiassa kertaluonteista ja sen tavoitteena on antaa neuvonnan kohteelle eväitä selviytyä haastavassa tilanteessa esimerkiksi ohjaamalla häntä alueen palvelujen pariin.

Peli- ja someneuvola -ryhmäneuvonta

Pelituki järjestää peli- ja someneuvoloita mm. lapsiperheille sekä ongelmia kokeville ja heidän läheisilleen. Peli- tai someneuvola on vuorovaikutteinen, usein kertaluontoinen kohtaaminen, jossa osallistujat saavat tietoa ja mahdollisuuden kysyä peli- ja nettihaitoista Pelituen asiantuntijalta.

Neuvontapisteet

Pelituki järjestää ajoittain pop up -neuvontapisteitä, joissa on mahdollista käydä keskustelua peli- ja nettihaitoista.  Neuvontapisteet tarjoavat matalan kynnyksen palveluohjausta ja neuvontaa haittoja kokeville ja heidän läheisilleen. Neuvontapiste on avoinna sovittuna aikana esim. iltapäivän ajan kerran viikossa tai kuukaudessa.

RYHMÄNEUVONTAA VERKOSSA

SOMENEUVOLA VANHEMMILLE

Sosiaalinen media ja mielenterveys

2.2.2022 klo 17-18, Teams

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mitkä asiat somessa vahvistavat tai heikentävät mielen hyvinvointia, ja miten vanhemmat voivat tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä somesisältöjen loputtomassa virrassa.

PELINEUVOLA VANHEMMILLE

Tarvitseeko alle kouluikäinen digilaitteita?

23.3.2022 klo 17-18, Teams

Linkki tapahtumaan ilmoitetaan myöhemmin.