PALVELUT

KOULUTUKSET

Tarjoamme koulutuksia sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ohjausalojen ammattilaisille, opiskelijoille, järjestöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Peruskoulutus

 

Pelituen koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa peli- ja nettihaitoista sekä testattuja toimintamalleja työhön haittojen vähentämiseksi.

Perustason koulutus avaa näkökulmia ongelmalliseen raha- ja digipelaamiseen sekä internetin ja sosiaalisen median käyttöön ilmiöinä. Lisäksi koulutus tarjoaa välineitä tunnistaa ja ottaa puheeksi ongelmallista pelaamista ja netin käyttöä. Peruskoulutus kestää tavallisesti 2-4 tuntia on yleensä maksuton.

 

Syventävä koulutus

 

Syventävä koulutus perehdyttää valittuihin peli- ja nettihaittojen hoidossa ja kuntoutuksessa käytettäviin työtapoihin ja menetelmiin. Koulutus kestää tavallisesti 1-2 työpäivää. Koulutuksen maksullisuus riippuu tarvittavista asiantuntijoista.

NEUVONTA

Tarjoamme maksuttomia, vuorovaikutteisia peli- ja someneuvoloita  ammattilaisille, opiskelijoille, järjestöille sekä riskiryhmiin kuuluville ja heidän läheisilleen. Lisäksi tarjoamme neuvontaa neuvontapisteillä ja verkkovälitteisesti. 

Peli- ja someneuvolat

Peli- ja someneuvoloiden tavoitteena on tukea ongelmallisen pelaamisen, internetin ja sosiaalisen median käytön käsittelyä osana asiakastyötä. Peli- tai someneuvola sopii myös järjestöille ja pelaajien läheisille kun halutaan perehtyä tarkemmin ongelmalliseen pelaamiseen tai internetin käyttöön.

Peli- ja someneuvolat tarjoavat tarpeen mukaan tietoiskuja ongelmallisesta rahapelaamisesta, digipelaamisesta, internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Voimme tutustua myös tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi kehitettyihin työkaluihin, ratkoa yhdessä asiakastilanteita tai pohtia keinoja kehittää yhteisön erilaisia toimintamalleja.

Peli- tai someneuvolan jatkoksi voi muodostua esimerkiksi yhteistyöprojekti, tapahtuma, kampanja tai koulutustilaisuus. Peli- ja someneuvolat ja ovat maksuttomia.

Neuvontapisteet

Tiedätkö paikan, jossa olisi tarvetta ja tilaa keskustelulle peli- ja nettihaitoista? Pelituen neuvontapisteet tarjoavat matalan kynnyksen palveluohjausta ja neuvontaa haittoja kokeville ja heidän läheisilleen. Neuvontapiste on avoinna sovittuna aikana esim. iltapäivän ajan kerran viikossa tai kuukaudessa.

KONSULTOINTI

Tarjoamme konsultointia pääasiassa etäyhteyksien kautta.

Pelituki tarjoaa konsultaatiota raha- ja digipelaajia sekä netinkäyttäjiä työssään kohtaaville ammattilaisille. Konsultaatio tapahtuu pääasiassa etäyhteyksien kautta. Konsultaatiota pyytävän ammattilaisen kannattaa ennen yhteydenottoa jäsentää itselleen mikä osa esimerkiksi hänen asiakkaansa tilanteessa liittyy Pelituen osaamisalueille.

Konsultaatiota pyytävä ammattilainen huolehtii aina tarvittavan asiakkaan suostumuksen, jos asiakas voidaan tunnistaa esille nousevien asioiden perusteella.

Konsultaatiossa ammattilainen ja Pelituen työntekijä pohtivat yhdessä mahdollisia ratkaisuja ammattilaisen esille tuomiin tilanteisiin. Konsultaatiolle voidaan sopia myös jatkoa, jossa arvioidaan toimivatko ammattilaisen kokeilemat keinot vai tarvitseeko kokeilla uutta lähestymistapaa.

Jos on perusteltua ja asiakkaan toiveiden mukaista myös asiakas voi osallistua konsultointiin yhdessä työntekijänsä kanssa. Konsultoinnissa ehdotetut jatkotoimenpiteet tapahtuvat kuitenkin aina asiakkaan ja hänen asioitaan hoitavan työntekijän toimesta.

 

 

 

 

LÖYSITKÖ ETSIMÄSI?

Jos haluat tilata koulutuksen tai Pelineuvolan tai kaipaat konsultaatiota,

ota rohkeasti yhteyttä Pelituen tiimiin!