PALVELUT

KOULUTUKSET

Tarjoamme koulutuksia sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ohjausalojen ammattilaisille, opiskelijoille, järjestöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Avoimet koulutukset

Löydät Pelituen ja Aluetuen kaikille avoimet koulutukset koulutuskalenteristamme.

Räätälöidyt koulutukset

Peruskoulutukset

Työyhteisöille ja muille ammattilaisryhmille suunnatut räätälöidyt koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa peli- ja nettihaitoista sekä testattuja toimintamalleja työhön haittojen vähentämiseksi.

Perustason koulutus avaa näkökulmia ongelmalliseen raha- ja digipelaamiseen sekä internetin ja sosiaalisen median käyttöön ilmiöinä. Lisäksi koulutus tarjoaa välineitä tunnistaa ja ottaa puheeksi ongelmallista pelaamista ja netin käyttöä. Peruskoulutus kestää tavallisesti 2-4 tuntia on maksuton.

 

Syventävä koulutus

Syventävä koulutus perehdyttää valittuihin peli- ja nettihaittojen hoidossa ja kuntoutuksessa käytettäviin työtapoihin ja menetelmiin. Koulutus kestää tavallisesti 1-2 työpäivää. Koulutuksen maksullisuus riippuu tarvittavista asiantuntijoista.

NEUVONTA

Tarjoamme maksuttomia peli- ja someneuvoloita  ammattilaisille, opiskelijoille, järjestöille, perheille ja riskiryhmiin kuuluville. Lisäksi tarjoamme neuvontaa neuvontapisteillä ja verkkovälitteisesti. 

Peli- ja someneuvolat

Peli- ja someneuvoloiden tavoitteena on tukea ongelmallisen pelaamisen, internetin ja sosiaalisen median käytön käsittelyä osana asiakastyötä. Peli- tai someneuvola sopii mm. sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja ohjausalalla työskenteleville sekä järjestötoimijoille, kun halutaan perehtyä tarkemmin ongelmalliseen pelaamiseen tai internetin käyttöön.

Peli- ja someneuvolat tarjoavat tarpeen mukaan tietoiskuja ongelmallisesta rahapelaamisesta, digipelaamisesta, internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Voimme tutustua myös tunnistamisen ja puheeksioton tueksi kehitettyihin työkaluihin, ratkoa yhdessä asiakastilanteita tai pohtia keinoja kehittää yhteisön erilaisia toimintamalleja. Peli- tai someneuvolan jatkoksi voi muodostua esimerkiksi yhteistyöprojekti, tapahtuma, kampanja tai koulutustilaisuus. Peli- ja someneuvolat ja ovat maksuttomia.

Neuvontapisteet

Tiedätkö paikan, jossa olisi tarvetta ja tilaa keskustelulle peli- ja nettihaitoista? Pelituen neuvontapisteet tarjoavat matalan kynnyksen palveluohjausta ja neuvontaa haittoja kokeville ja heidän läheisilleen. Neuvontapistettä voidaan pitää sovittuna aikana ja sovitussa paikassa auki esim. kerran kuussa. Jos sinulla on mielessäsi paikka, jossa neuvontapisteelle olisi tarvetta, ota yhteyttä!

Pelituen E-neuvonta 

Pelituen E-neuvonta on tarkoitettu kaikille, joita oma tai läheisen rahapelaaminen, digipelaaminen tai netin/somen käyttö mietityttää. Pelituen E-neuvontaa toteutetaan verkossa (Teams) ja puhelimitse. Neuvonta on maksutonta ja anonyymia. E-neuvonta on avoinna suomeksi 30.8.2023 alkaen keskiviikkoisin klo 15-17 ajanvarauksella. E-neuvontaa toteutetaan myös ruotsiksi. Lue lisää Pelituen E-neuvonnasta TÄSTÄ (siirryt toiselle sivulle). 

Työskenteletkö asiakkaiden parissa, jotka voisivat hyötyä E-neuvonnasta? Keltaisesta painikkeesta voit ladata ja tulostaa asiakkaille suunnatun esitteen Pelituen E-neuvonnasta. 

KONSULTAATIO

Tarjoamme konsultaatiota pääasiassa etäyhteyksien kautta.

Pelituki tarjoaa konsultaatiota raha- ja digipelaajia sekä netinkäyttäjiä työssään kohtaaville ammattilaisille. Konsultaatio tapahtuu pääasiassa etäyhteyksien kautta. Konsultaatiota pyytävän ammattilaisen kannattaa ennen yhteydenottoa jäsentää itselleen mikä osa esimerkiksi hänen asiakkaansa tilanteessa liittyy Pelituen osaamisalueille.

Konsultaatiota pyytävä ammattilainen huolehtii aina tarvittavan asiakkaan suostumuksen, jos asiakas voidaan tunnistaa esille nousevien asioiden perusteella.

Konsultaatiossa ammattilainen ja Pelituen työntekijä pohtivat yhdessä mahdollisia ratkaisuja ammattilaisen esille tuomiin tilanteisiin. Konsultaatiolle voidaan sopia myös jatkoa, jossa arvioidaan toimivatko ammattilaisen kokeilemat keinot vai tarvitseeko kokeilla uutta lähestymistapaa.

Jos on perusteltua ja asiakkaan toiveiden mukaista myös asiakas voi osallistua konsultointiin yhdessä työntekijänsä kanssa. Konsultoinnissa ehdotetut jatkotoimenpiteet tapahtuvat kuitenkin aina asiakkaan ja hänen asioitaan hoitavan työntekijän toimesta.

Kiinnostuitko konsultaatiosta? Ota yhteyttä!

 

LÖYSITKÖ ETSIMÄSI?

Jos haluat tilata koulutuksen tai Pelineuvolan tai kaipaat konsultaatiota,

ota rohkeasti yhteyttä Pelituen tiimiin!