SPEL OM PENGAR

SPEL OM PENGAR OCH NEGATIVA KONSEKVENSER

Spelande avser alla former av spel där vinst eller förlust är pengar eller värt pengar. Spelande kan i värsta fall leda till problematiskt spelande eller till och med spelberoende, i vilket fall spelande ofta orsakar allvarliga ekonomiska, psykiska, sociala och fysiska utmaningar. 

På den här sidan hittar du information om spelande och negativa konsekvenser av spelande. Med hjälp av de gula knapparna nedan kan du bekanta dig med ett test som kartlägger ditt spelande, ett digitalt självhjälpsverktyg och en guide som hjälper läsaren att reflektera över och att prata om problematiskt spelande samt arbeta med förändring.

DRÖMMEN OM STORVINSTEN OCH SPÄNNINGEN MED SPELANDET LOCKAR

På det finländska fastlandet erbjuds hasardspel uteslutande av Veikkaus Oy, på Åland av PAF, och dessutom erbjuder utländska spelbolag spel på internet. Finländarnas spel på internet har ökat de senaste åren. Hasardspel inkluderar lotteri, spelautomater, skraplotter och kasino-, sport- och hästspel. Spel kan delas in efter olika egenskaper, men det är viktigt att komma ihåg att vinst i allt spelande i slutändan beror slumpen och är inget spelaren kan kontrollera. 

Spel övervakas av inrikesministeriet (polisstyrelsen). Alla hasardspel är förbjudna för personer under 18 år (lotterilagen 14 a § 1284/2021). Marknadsföring av hasardspel får inte rikta sig till minderåriga. Minderåriga får inte ens spela i sina egna föräldrars sällskap. 

Drömmen om storvinsten och spänningen som spelandet är de vanligaste orsakerna att folk spelar. Av finländarna spelar 20% inte spel alls medan 62 % spelar måttligt. Måttligt spelande är enstaka spel, där endast en liten summa pengar och tid spenderas. Spelaren spelar vanligtvis ett eller några olika spel (till exempel lotto eller skraplotter). Att spela förblir roligt och orsakar inga problem i spelarens vardag.

RISKSPELANDE, PROBLEMATISKT SPELANDE ELLER SPELBEROENDE?

Cirka 15 % av finländarna är riskspelare. En riskspelare spelar ofta och provar vanligtvis många olika hasardspel. Dessutom lägger riskspelaren en hel del tid och pengar på spel. Det är kort avstånd från riskspelande till problematiskt spelande.

Problematiskt spelande har cirka 3,3 % av befolkningen. I de fallen har spelande redan en skadlig effekt på olika aspekter av vardagen och påverkar deras handlingar, känslor, hälsa och ekonomi. De skadliga effekterna börjar synas i spelarens vardag och kan påverka spelarens relation till vänner och familj negativt. 

Spelberoende ingår i två internationellt använda sjukdomsklassificeringar: ICD-10 och DSM-5. Enligt WHO:s sjukdomsklassificering ICD som används i Finland definieras ett allvarligt spelproblem som spelberoende (F63.0), och i samband med sjukdomsklassificeringen DSM-5 nämns spelberoende. Vi kan prata om spelberoende när spelandet är repetitivt, tvångsmässigt och spelaren inte längre har kontroll över spelandet. Att minska eller försöka sluta spela kan orsaka abstinenssymtom som rastlöshet eller irritation och spelandet påverkar vardagen, välbefinnandet och de sociala relationerna negativt.

Lyssna till podcasten om hur Glenn Eklund hittade hjälp till sitt spelberoende 

 

 

Lyssna till erfarenhetsberättaren Glenn Eklund och podcasten Rahapelin viemää!

Svenskspråkiga spelberoende i Finland har svårt att hitta stöd när hen kämpar sig loss från sitt beroende. Det här fick även erfarenhetsberättaren Glenn Eklund erfara då han sökte hjälp till sitt spelberoende.

Eklund diskuterar temat med Annukka Såltin som arbetar som sakkunnig på Pelituki. Podcastavsnittet tar även upp marknadsföring av spel om pengar. Vi får även höra Eklund berätta hur han till slut hittade hjälp.

Lyssna till podcastserien Rahapelin viemää på Spotify (länken öppnas i Spotify). Podcasten har producerats i samarbete med A-klinik-stiftelsen, EHYT rf och Pelituki.

Läs mer om Glenns tankar om mark­nads­fö­rin­gen av pen­nings­pel, som enligt Glenn skul­le till och med kun­na förb­ju­das.

Källor

Alho, H., Heinilä, P., Kiianmaa, K., Lahti, T., Murto, A. (2015). Rahapeliriippuvuus. Kustannus Oy Duodecim.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5). https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm

Itäpuisto, M., Miettinen, P., Naappi, S., Perttula, A-M., Smolander, K. & Vihriälä, J. (2011). Rahapelien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen. Pelissä-hanke.

Ladouceur, R. & Lachance, S. (2016). Rahapeliriippuvuus hallintaan – Terapeutin käsikirja. Käännös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

World Health Organization. (2018). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (ICD-11). https://www.who.int/classifications/icd/icdonlineversions/en/