Hej på er!

Mitt namn är Veronica Eklund och jag började nyligen som projektarbetare i projektet “Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag”. Så här några veckor in i arbetet är jag väldigt ivrig att få sätta fingrarna i jorden. Jag ser fram emot att fortsätta det fina jobb man redan gjort i projektet men också vara med och utveckla nytt!

Projektet fortsätter med “Städa, spela eller öva till prov?”-workshoppen i högstadieskolor och andra stadiet där vi pratar om flyktvägar och sätt att ta tag saker som känns jobbiga. Du träffar mig på distans via Föräldratips i spel och sociala medier“-rådgivningarna och på plats i Vasa.

Jag har en bakgrund inom skolhälsovården i Korsholm, där jag under största delen av karriären jobbat med ungdomar. Nu får jag möjlighet att nå och jobba för de ungas välmående på ett annat sätt än tidigare och har möjlighet att jobba för en ökad förståelse bland de vuxna som bemöter ungdomarna. Jag har genom mitt tidigare jobb sett att digiutmaningar finns i många hem. Störst har jag upplevt att utmaningarna varit där förväntningarna mellan familjemedlemmarna inte överensstämmer. Jag önskar kunna vara med och ge stöd åt så väl barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare. Jag gillar att prata i klass, så till dig som är ung – jag hoppas vi ses i svängarna!

Som ni ser på bilden, och kanske anade från uttrycket om att sätta fingrarna i jorden ovan, så är ett av mina största intressen odling. Jag gillar att se plantor växa och utvecklas. Likaså brinner jag för att se människor och relationer växa och frodas, så som de egna barnen. Jag har utöver jobbet också påbörjat en neuropsykiatrisk-coachutbildning just för att kunna hjälpa och stöda familjer med dylika utmaningar. Detta tror jag också att kan komma att vara till stor nytta i mitt arbete då vi vet att personer med Nepsy-diagnoser kan ha en särskild dragningskraft till digitalt spelande och mobilbruk på både gott och ont.

Allt gott till er alla i väntan på att så väl mina tomatplantor som projektet bär frukt!

Ta gärna kontakt eller kom och hälsa på så diskuterar vi kring behov som finns ute på fältet.

Veronica Eklund, projektarbetare,
Veronica.eklund@sovatek.fi
GMS 041 732 2523
Korsholmsesplanaden 44, Vasa

Läs mer om vår verksamhet bland professionella och familjer: Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag -projektet