till professionella

Pelituki erbjuder utbildningar och konsultering för professionella, Someneuvola och Pelineuvola för vårdnadshavare samt separat för professionella. Pelituki E-rådgivning riktas till anhöriga och alla som känner sig behöva stöd med sitt spelande och nätanvändning. 

Läs mer om Pelituki E-rådgivningen. Rådgivningen stöder och ger information till alla som påverkas av problematiskt spelande eller nätanvändning som spelare, föräldrar, vänner och närmaste. (innehållet öppnas i en ny sida).

Stödmaterial och användbara metoder i arbete med:

 • Skolor och utbildningsanstalter hittar du HÄR.
 • Barnfamiljer, inom förskolan och lågstadiet hittar du HÄR.
 • Barn och unga i åldern 0-18 år samt familjer hittar du HÄR

UTBILDNINGAR

Pelituki erbjuder utbildningar till professionella samt studeranden inom social- och hälsovården, fostran och utbildning samt yrkesvägledning, till tredje sektorn och till alla som är intresserade av teman.

 

Grundutbildning

Pelituki utbildningar erbjuder evidensbaserad information samt testade arbetsmodeller och verktyg för att minska på spel- och nätrelaterade skadeverkningar.

Grundutbildningen öppnar upp problematiskt spel om pengar, digitalt spelande samt internet och sociala medier som fenomen. Dessutom erbjuder utbildningen verktyg till att identifiera och ta till tals problematiskt spelande samt nätanvändning.  Grundutbildningen räcker vanligtvis 2–4 timmar och är avgiftsfri. Utbildningens innehåll och längd kan skräddarsys enligt beställarens behov och önskemål.

Utbildningar hålls på distans via Teams men även på plats enligt önskan.

Utbildningen kan innehålla bland annat följande element:

 • Digitalt spelande som fenomen
 • Spel om pengar som fenomen
 • Sociala medier som fenomen
 • Problematiskt spelande / internätanvändning
 • Identifiering av spelproblem/ överdrivet internätanvändning
 • Hur ta till tals spelande och spelproblem eller nätbruk
 • Anhörigas roll och bemötande
 • Verktyg och arbetssätt

Läs mer om kommande utbildningar och anmäl dig via Evenemangskalendern.

Fördjupande utbildning

Fördjupad utbildning introducerar till valda arbetsmetoder och modeller som används vid vård och rehabilitering av spel och nätproblem samt skadeverkningar. Utbildningen räcker vanligtvis 1–2 arbetsdagar. Utbildningens avgifter är beroende av de sakkunniga som används vid utbildningen.

Den fördjupade utbildningen är tillgänglig på finska. För mer information:

RÅDGIVNING

Vi erbjuder avgiftsfria interaktiva rådgivningar om spelande och sociala medier till professionella, studeranden, tredje sektorns organisationer, personer i riskgrupper samt anhöriga (familjer, partners m.fl.). 

 

“Peli- ja someneuvolat” till professionella

Peli- ja someneuvola fritt översatt ”spel och sociala medier -rådgivning” mål är att stöda behandling av problematiskt spelande, internet och sociala medieanvändning som en del av klientarbetet. Rådgivningarna är tillgängliga på finska.

Spel och sociala medier -rådgivningar passar även tredje sektorn och närstående då man vill grunda sig i problematiskt spelande eller internetanvändning.

Rådgivningstillställningarna erbjuder ett skräddarsytt infopaket om problematiskt spel om pengar, digital spelande samt problematisk användning av internet och sociala medier. Vi bekantar oss med identifiering och problematiken samt olika verktyg för underlättandet av att ta situationen till tals. Vi kan diskutera och söka lösningar till klientfall och diskutera samt reflektera över hur organisationens verksamhetsmodeller kan utvecklas. Rådgivning är inte en utbildning.

Som slutprodukt för rådgivningen kan det skapas gemensamma projekt, tillställningar, kampanjer eller utbildningar. Rådgivningstillställningarna är avgiftsfria och erbjuds vanligen som engångsstöd mot beställning.

Läs mer om ”peli- ja someneuvola” till professionella (du flyttas över till en finskspråkig sida). ”Peli- ja someneuvola” ordnas även till föräldrar. Läs mer om finskspråkig  verksamheten till familjer (du flyttas över till en finskspråkig sida) och om svenskspråkig verksamhet till familjer.

Pelituki E-rådgivning till klienter samt till anhöriga

Pelituki E-rådgivning riktas till alla som är oroliga över sitt spelande eller nätvanor samt till anhöriga som föräldrar, syskon, vänner och kolleger.  Pelituki E-rådgivningen erbjuds via tidsbokning. Pelituki erbjuder e-rådgivning via telefon samt via Teams enligt personens önskemål. Ladda material som du kan printa ut och dela till dina klienter (materialet öppnas som PDF). Läs mer om Pelituki E-rådgivningen. Rådgivningen erbjuds på svenska och finska.

KONSULTERINGSMÖJLIGHETER

Vi erbjuder konsultering i första hand på distans.

Pelituki erbjuder konsultering till professionella som kommer i kontakt med personer som spelar digitala spel, spel om pengar och använder nätet samt sociala medier. Vi erbjuder konsultering i första hand på distans. Konsultering erbjuds både på finska och svenska.

Innan du ber om konsultering, tänk ut vilka behov Pelituki kan tillgodose för att stöda din klients välmående. Professionella som ber om konsultering skall ha klientens samtycke ifall klienten går att personifieras utifrån informationen som behandlas.

Under konsulteringen diskuteras möjliga åtgärder och lösningar till de situationer som professionella söker lösningar till.  Det är möjligt att komma överens om en uppföljning för att kontrollera ifall åtgärderna fungerat som tänkt och se efter ifall planen behöver revideras.

Det är i vissa fall möjligt för klienten att delta på konsultering tillsammans med sin handledare. De fortsatta åtgärder som bestäms verkställs alltid mellan klienten och den professionella som har hand om klienten.

Ta kontakt med låg tröskel, alla frågor är viktiga.

 

 

 

 

HITTADE DU DET DU SÖKTE?

Ifall du vill beställa en utbildning, konsultering, material

eller vill veta mer om Pelituki svenskspråkig verksamheten, kontakta:

Annukka Såltin, sakkunnig, Pelituki

Tel. 041 731 6972
Helsingfors
annukka.saltin(at)sovatek.fi