verktyg
för professionella och familjer 

ORSAKAR MOBILTELEFONEN ELLER  DIGITALT SPEL PROBLEM I FAMILJEN?

Ungdomar och barn växer idag upp i en digital värld. Mobiltelefonen och digitalt spelande utgör en väldigt viktig social faktor. Stor del av kontakten utanför skolan sker genom meddelanden via appar och mycket av barnens samspel sinsemellan grundar sig på digitala saker som de spelat, sett eller upplevt. Samtidigt kan digitalt spelande och mobilanvändning väcka starka känslor och orsaka utmaningar hos barn och familjer. Ibland kan det vara svårt att sätta rätta gränser för skärmanvändningen och barn kan bli frusterade, arga eller ledsna när det är dags att avsluta. Barnens självregleringsförmåga håller på att utvecklas och behöver övas upp så att barnet klarar av övergångar och situationer som känns svåra. Barn behöver stöd för att lära sig att hantera mediedjungeln.

Vi har sammanställt en verktygsback för att underlätta ditt arbete kring en sund medievardag för barn, unga och vuxna. Verktygsbacken innehåller information, metoder och stödmaterial som stärker kommunikationen kring välmående, känslohantering, balans i vardagen och fungerande arbetssätt då det handlar om digitalt spelande och mobilanvändning.

Roligt att du hittat hit – varmt välkommen!

I Finland följer vi WHOs skärmtidsrekommendationer (du flyttas över till engelskspråkigt innehåll).

    • Gärna ingen skärmtid för barn under 2 år
    • Max en timme skärmtid fär barn i åldern 2-4 år
    • För äldre barn är det viktigt att tänka på att det finns en balans i vardagen och att skärmar inte tar tid från annat.

TILL DIG SOM ARBETAR MED BARNFAMILJER

På den här sidan hittar du stödmaterial och metoder som du kan använda i arbete med med barn i olika åldrar samt familjer. Övningar för känslohantering, mediefostran och familjens gemensamma spel- och digiregler kan hjälpa till ifall medieinnehåll eller -användning orsakar utmaningar i familjen. Barn är ofta intresserade av olika skärmar och skärminnehåll redan som väldigt små, även om de inte kan använda mobiltelefonen eller känner till vad de tittar på. Att vuxna hjälper till att sätta ord på det som ett barn sett eller känslor som innehållet väcker är dess viktigare ju yngre barnet är. Även tonåringar behöver sina föräldrar och att diskutera spel och sociala medier är viktigt för tillit och trygghet i familjen.

TILL DIG FÖRÄLDER

Föräldraskap är givande men kan även vara utmanande med alla nya applikationer, spel och rekommendationer. Mobilen tar lätt tid från annat och att påminna om speltid eller skärmtid kan ta på krafterna. Den här sidan ger dig information om hur stöda ditt barn gällande mediebruk, känslohantering och kommunikation. Hur ser ditt eget mobilbruk ut? Barn ser upp till sina föräldrar och vill gärna göra samma saker som vuxna. Ta vara på de olika materialen som presenteras nedan eller ta kontakt med Pelituki, ifall du önskar rådgivning till din familj. 

NAVIGERING

Med hjälp av de gula knapparna nedan kan du flytta dig till stödmaterial för olika målgrupper. Just nu är du på huvudsidan.

a) småbarn 0-6 år b) barn i åldern 7-12 år c) ungdomar i åldern 13-18 år d) till familjer

VERKTYGSBACKEN INNEHÅLLER BLAND ANNAT

VIDEON

Ibland behövs tips och kamratstöd för att få vardagen att fungera då barnet har svårt att sluta spela eller lugna ner sig. Föräldrar vill gärna ha tips och information om hur man  stärker trygghet på sociala medier och digitalt spelande och diskuterar på ett bra sätt med barn i olika åldrar.

Videon Hur ber man barnet att sluta spela? ger tips hur man stöder barnet då skärmtiden eller speltiden tar slut. Du hittar fler videon med olika teman här på nätsidorna och på nätsidan enjaksa.fi. Videon är textad på svenska.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år. 

Du hittar fler videon med olika teman i verktygsbacken.

 

STÖDMATERIAL

Orsakar digitalt spelande oro? En guide för dig som arbetar med barn, unga och familjer stödmaterialet publiceras på fredagen 15.12.2023 här på nätsidorna! 

Ibland blir det strid i leken och barn har svårt att vänta på sin tur. Alla barn måste lära sig självreglering och behöver hjälp och stöd utav vuxna. Barn fastnar lätt vid medieinnehåll och skärmar och behöver öva på digiregler både hemma och på dagis. Ta i bruk olika stödmaterial, bland annat Folkhälsans Hjärnkunskap, hälsoreglering och självreglering, Du hittar fler stödmaterial i verktygsbacken.

Målgrupp: Professionella som arbetar med barn i olika åldrar samt barnfamiljer

Stödmaterial till professionella_Hur stöda familjen vid spelproblem
Pärmbild på handboken Få vardagen att fungera med tonåringar

HANDBÖCKER

Verktygspacken ger dig tips på material och handböcker till stöd för ditt arbete med barn och familjer. Välkommen att läsa även som förälder.

Handboken Få vardagen att fungera med tonåringar ger råd hur man kan diskutera hemkomsttider, mobilanvändning, spelande och läxläsning med tonåringen på ett fungerande sätt samt stödja barnets självereglering, känslohantering och självkänsla på ett positivt sätt.

Målgrupp:  Tonåringar. Familjer, social- och hälsovårdspersonal

Fler handböcker för arbete med barn i olika åldrar hittar du i verktygspacken.

 

Föra barnen på tal - metodens logo

ANVÄNDBARA METODER

Verktygsbacken ger dig tips på metoder som fungerar med barn och unga i olika åldrar.

Till exempel “Föra barnen på tal” -metoden hjälper barnet, föräldrarna och andra viktiga personer i barnets vardag att skapa en gemensam förståelse om vardagen. Metoden passar bra till situationer där digitalt spelande, mobilbruk eller skärmar orsakar utmaningar i familjen. 

Målgrupp:  Föräldrar med barn i babyåldern, småbarnsåldern, lekålder, skolåldern, tonåren. Professionella inom olika verksamhetsfält.

Se efter fler användbara metoder till arbete med barn och familjer här på nätsidorna.

ÖVNINGAR OCH TESTER

I spel och på sociala medier används bland annat färger och rörelse för att fånga vår uppmärksamhet. Speciellt tonåringar kan ha svårt att lägga ifrån sig mobilen på kvällen. Svartvit-utmaningens mål är få unga att reflektera över hur färger påverkar oss och ge verktyg för mobilfri tid. Övningen passar alla, yngre barn behöver teknisk hjälp med mobilens inställningar. Övningen ingår i “Surfa lugnt eller spela vidare?” -stödmaterialet.

Målgrupp: Tonåringar 13-16 år. Skolpersonal, elevhälsan, tredje sektorn, föräldrar

Du hittar fler övningar för olika åldrar i verktygsbacken.

Svartvit-utmaningen. Hur påverkar färgerna användningen av en smarttelefon?

DIGIRYGGSÄCKEN ERBJUDER INFORMATION OCH ROLIGA UPPGIFTER

Uppgifter och diskussionskort gör det roligt att diskutera medieanvändning på ett lätt och roligt sätt med barn.

Ladda ned och printa ut ”Digiryggsäcken färgläggningsbotten” och låt barnet färglägga bilden allt efter ni gått igenom ett tema (alternativt klistra en egen bild i ”ryggsäcken”). Digiryggsäcken innehåller även botten för ”gemensamma digi- och spelregler” som ni kan printa ut och fylla i. Öppna Digiryggsäcken via gula “länken” ovan för att hitta fler uppgifter.

VILL DU LÄSA OM FORSKNING?

 

Även om digitalt spelande kan kännas som ett rätt nytt fenomen, har det forskats sedan 70-talet. Det finns forskning kring hur spelande påverkar mentala och fysiska hälsan, sociala relationer, vardagskompetenser och inlärning av nya färdigheter. Påverkan av skärbruk och sociala medier väcker forskarnas intresse och ny forskning publiceras med jämna mellanrum. Vi har samlat ett urval forskningar kring sociala medier och digitalt spelande som du får gärna bekanta dig med.

Läs om forskning kring sociala medier, skärmar och digitalt spelande

Vill du diskutera ett “Case” som professionell?

 

Kontakta Pelituki för att få konsultering till ditt arbete med barn, vuxna och familjer.
Tidsbokning: annukka.saltin@sovatek.fi , gsm 041 731 6972

Pelituki erbjuder rådgivning och konsultering på svenska och på finska, se alla kontaktuppgifterna HÄR.
Tarvitsetko konsultointia tai tukimateriaaleja suomeksi? Lue lisää Pelituen palveluista (siirryt suomenkieliselle sivulle)

👉 Flytta dig till början av sidan – tryck här!