Pelituki

Tuotamme ja välitämme tietoa raha- ja digipelaamisesta, peliongelmista ja liiallisesta internetin käytöstä. Kehitämme peli- ja nettihaittojen ehkäisyä, tunnistamista ja hoitoa Itä- ja Keski-Suomessa.

Rahapelaaminen

Rahapelaamisella tarkoitetaan kaikkia pelaamisen muotoja, joissa voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoista. Rahapelien pelaaminen voi pahimmillaan johtaa ongelmalliseen pelaamiseen tai jopa rahapeliriippuvuuteen, jolloin pelaaminen aiheuttaa usein vakavia taloudellisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja fyysisiä haittoja.

Digipelaaminen

Digipelaaminen on tietokone-, konsoli- ja mobiilipelaamista ilman rahapanosta. Digipelaaminen on ongelmallista jos se aiheuttaa jatkuvasti haittoja pelaajan arjessa. Haitat liittyvät usein esimerkiksi uneen, vuorokausirytmiin, elämänhallintaan tai sosiaalisiin suhteisiin.

Internet & Sosiaalinen media

Internetin tarjoamien sisältöjen, palvelujen ja vuorovaikutusmahdollisuuksien liiallinen käyttö voi aiheuttaa merkittäviä haittoja arkeen ja elämänhallintaan. Tavallisimpia netin ja somen käyttöön liittyviä ongelmia ovat muun muassa uneen, keskittymiskykyyn ja tarkkaavaisuuteen liittyvät haitat.

Some

Pelituen toiminta-alue