verktygsback

ungdomar 13-18 år

MOBILBRUK, SPELANDE OCH UNGDOMAR

Nästan alla unga spelar digitala spel, ser på medieinnehåll, följer vissa personer via Sociala medier och chattar med vänner. Olika digitala plattform kan ge glädje, nya färdigheter och vänner men även ta tid från annat och orsaka problem i vardagen. Det kan bland annat störa sömnen, orsaka ilska och fylla en för stor del av vardagendagen så att skolgången, relationer och vardagen störs.

Det kan vara svårt att sätta rätta gränser för mobilbruk eller digitalt spelande med med unga. Spel- och skärmrelaterade utmaningar kan öka bland annat vid mobbning, ensamhet, inlärningssvårigheter, nepsy-problematik, utmaningar i familjen samt ändringar i vardagen. Vid tonårstiden kan ökade problem även handla om en normal utvecklingsfas där ungdomen tar distans från sina föräldrar och sjunker in i spel eller mobilen. Även tonåringar behöver föräldrarnas stöd och vuxna att diskutera med. 

Har ungdomen trygga vuxna omkring sig som är intresserade av vad hen gillar? Hela familjen behöver stöd ifall ungas spelande eller skärmbruk orsakar utmaningar. Ta i bruk material och metoder som vi tipsar dig om.

I Finland följer vi WHOs skärmtidsrekommendationer (du flyttas över till engelskspråkigt innehåll).

    • Ingen skärmtid för barn under 2 år
    • Max en timme skärmtid för barn i åldern 2-4 år
    • Gällande barn och ungdomar är det viktigt att tänka på att det finns en balans i vardagen och att skärmar inte tar tid från annat. Speltiden/tiden vid en skärm i sig berättar inte ensam om ett problem.

TILL DIG SOM ARBETAR MED FAMILJER OCH UNGDOMAR

Ta i bruk stödmaterial och metoder till arbete med ungdomar och familjer. Ta reda på: Hur ser ungdomens vardag ut? Finns det stora förändringar i vardagen? Har familjen gemensamma rutiner t. ex vid middagen. Får tonåringen positiv respons när hen lyckas med små vardagliga saker eller grälas det jämt? Tonårstiden är full med omvälvningar och en del av spel- och skärmrelaterade utmaningar kan vara en del av normal utvecklingsprocess med behov av egen tid och egna val. Ifall spelande eller mobilbruk endast ses som ”onödigt” och ”bortkastat tid” av vuxna, ökar det risken för problem. Kartlägg ungas spelproblematik via en GUIDE

TILL DIG FÖRÄLDER

Föräldraskap är givande men tonårstiden kan vara väldigt krävande. Unga gillar ofta att vara på sociala medier, på mobilen och spelar digitala spel. Den här sidan ger dig information om hur stöda ditt barn ifall spelande eller mobilbruk orsakar problem. Vi ger dig tips på hur orka i en utmanande situation. Hur ser skärmbruket ut i er familj? Får tonåringen positiv respons när hen lyckas eller får hen mer påminnelser? Gör ni vardagliga saker tillsammans, äter middag och hinner diskutera det unga tycker är viktigt? Ta i bruk tipsen på sidan eller ta kontakt med Pelituki, ifall du önskar rådgivning till din familj.

NAVIGERING

Du hittar stödmaterial och metoder enligt olika teman. Genom att trycka på det valda temat flyttas du till temats innehåll.

Med hjälp av de gula knapparna nedan kan du flytta dig till stödmaterial för olika målgrupper. Just nu är du på sidan för ungdomar i åldern 13-18 år.

a) småbarn 0-6 år b) barn i åldern 7-12 år c) ungdomar i åldern 13-18 år d) till familjer

Känslohantering

VIDEON

Känslomässig reglering

Ibland behövs tips och kamratstöd för att få vardagen att fungera då barnet har svårt att sluta spela eller lugna ner sig. Videon behandlar självreglering och känslohantering samt hur de kan övas upp och förstärkas.

Tips för att lugna dig

Att vara förälder kan vara utmanande. Ibland kan det kännas att man inte orkar utan blir arg då barnen inte fäljer de regler som man kommit överens om. Videon är textad på svenska.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år. 

Hur ber man barnet att sluta spela

Videon ger tips hur man stöder barnet då skärmtiden eller speltiden tar slut. Den ger också råd hur man stöder goda spelrutiner i familjen. Videon är textad på svenska. Fler videon om spelregler, sociala medier och hur diskutera nätbruk med barn hittar du på enjaksa.fi

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år. 

Att klara av tonåren

Videon beskriver tonårshjärnan och de förändringar som sker under tonåren.  Viden ger råd om hur föräldrar kan stöda sin tonåring samt få vardagen att fungera med tonåringar hemma. Textad på svenska.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 13-16 år

 

Så påverkar mobilen dig -video

Videon beskriver varför vi använder mobilen så ofta samt för- och nackdelar med mobilanvändningen. Videon innehåller tips hur man kan minska sin mobilanvändning och är ett verktyg för självreflektion.

Målgrupp: elever på åk 7-9, skolpersonal, social- och hälsovården, ungdomsarbete

STÖDMATERIAL

Må bra handen -poster

“Må bra handen” beskriver alla de olika delar av vår vardag och hälsa som inverkar på vårt välmående. Diskutera de olika teman i klassen, i ungdomsgruppen eller vid mottagning inom social- och hälsovård. Stödfrågor och uppgifter hittas i samband med materialet! Postern kan laddas ner avgiftsfritt eller beställas mot avgift. Spel- och skärmrelaterade problem kan vara relaterade till känslohantering, ensamhet och psykisk hälsa.

Målgrupp: Barn och unga i åldern 5-18 år, föräldrar, skolpersonal, familjerådgivning, ungdomsverksamhet

Må bra handen hjälper till en balanserad vardag

Få vardagen att fungera med tonåringar  -handbok

Handboken innehåller praktiska tips på hur man stärker föräldraresurserna och stöder unga positivt. Du får tips på hur man kan diskutera hemkomsttider, mobilanvändning, spelande, läxläsning osv på ett bra sätt och minska på gräl. Handboken ger tips på hur vägleda unga med nepsy-drag. Materialet riktas även till professionella som arbetar med familjer och med tonåringar.

Målgrupp: Föräldrar med barn i åldern 13-17 år, professionella inom social- och hälsovården.

Få vardagen att fungera med tonåringar.

Skärmhjärnan : hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda

Psykiatrikern Anders Hansen beskriver hur ett högt tempo, konstant stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling börjar få konsekvenser för vår hjärna. Boken ger dig kunskap och tips om hur man kan med enkla lösningar ändra sina vanor och sitt skärmbruk. Läs även Skärmhjärnan junior som riktas till unga. Avgiftsbelagt material, låna från biblioteket!

Målgrupp: Unga i åldern 12-18 år, föräldrar, social- och hälsovården.

Skärmhjärna- hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda- bokens pärm

Surfa lugnt eller spela vidare?-stödmaterial

Med hjälp av diskussioner, grupparbeten och reflektionsuppgifter kan du hjälpa unga att reflektera över sitt mobilbruk, spelande och tillvaro på sociala medier. När har man trevligt och när flyr man problem? Låt eleverna testa hur de använder telefonen och prova att ställa in mobilen på svartvitt!

Materialet innehåller bland annat:

 • Vad är din flyktväg? -videon + diskussionsunderlag
 • En fungerande vardag -grupparbetet
 • 2 tester för att testa spelande och mobilbruk
 • Svartvit-utmaningen (hemuppgift)

Målgrupp: Elever på åk 7-9, andra stadiet, ungdomsarbete, elevhälsan

Surfa lugnt eller spela vidare utbildningsmaterial till skolor.
Föra barnen på tal - metodens logo

ANVÄNDBARA METODER

Föra barnen på tal -metoden

Föra barnen på tal” -metoden hjälper familjen att skapa fungerande lösningar till vardagen. Metoden passar bra till situationer där digitalt spelande, mobilbruk eller andra skärmar orsakar utmaningar. Syftet är att förebygga, så att problemen och svårigheterna inte hopar sig. Förälder, läs mer i broshyren! Metoden förutsätter en genomgången metodutbildning utav den professionella.

Målgrupp:  Föräldrar med barn i olika åldrar 2-17 år. Professionella inom skola, social- och hälsovården, tredje sektorn

YAM-program

YAM -metoden för åk 7-9

YAM är ett förebyggande skolprogram för psykisk hälsa bland unga som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskapen om psykisk hälsa. Programmet stöder utvecklingen av problemlösning och emotionell intelligens bl.a känslohantering och empatiförmågan. YAM riktar sig till hela klassen tillsammans med utbildade YAM-instruktörer. YAM-programmet genomförs i skolorna under tre veckor, sammanlagt 5 lektioner. 

Målgrupp: Elever på åk 7-9, lärare, skolpersonal

Rennox gruppledarnas handbok

RennoX-metoden

RennoX är en “må bra”-kurs för andra stadiet och ungdomsverkstäder. Kursen består av 9 träffar med olika teman. Under kursen behandlas bland annat stresshantering och återhämtning, nervositet, tidshantering, självbild, värderingar och levnadsvanor. Kursen ger unga möjlighet att lära känna sig själva bättre och ge och ta emot kamratstöd i gruppen.

Målgrupp: Elever på åk 7-9, skolpersonal, andra stadiet, ungdomsverkstäder

Orsakar digitalt spelande oro - en guide för professionella

GUIDE FÖR ATT UTREDA SPELPROBLEMATIK

ORSAKAR DIGITALT SPELANDE ORO? – En guide för professionella

Guiden innehåller information om digitalt spelande som fenomen, hur du som professionell kan kartlägga barn och ungas digitalt spelande och familjesituationen samt verktyg som kan användas som stöd i arbetet med familjen.

Målgrupp: Barn och unga 6-18 år. Professionella som arbetar med barn, unga och familjer. Skolhälsovård, elevhälsan, familjearbete.

Mediefostran

VIDEON

Digital tid i familjen -video

Videon tar upp föräldrars och barns mobilanvändning och digitala spelade i familjen och hur man gör upp digiregler som fungerar för alla i familjen.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år.

Spelfostran i barnfamiljen

Videon berättar om spelfostran och hur viktigt det är att föräldrarna visar intresse för barn och ungas spelande, diskuterar matcher, känsor som spelande väcker och ger unga samma uppmärksamhet som vid andra hobbyn som fotboll eller padling. Spelfostran förebygger spelproblem.

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år.

Åldersgränser oroar ofta både barn och föräldrar

Videon öppnar upp varför det är viktigt att ta reda på spelens åldersgränser och diskutera dem med barn. Vad ser barnet när den skjuter i ett spel och hur upplever barn olika situationer i spel?

Du hittar fler videon kring mental hälsa, nätmobbning, sömn och familjeliv HÄR

Målgrupp: Familjer med barn i åldern 6-16 år. 

Sätt att diskutera med barn om att övervaka barnet via sociala medier 

Videon ger tips om hur man som förälder kan övervaka en trygg användning av sociala medier och diskutera säkerhet med barnen. Får föräldern följa sitt barn via platsdata och sociala medier? Frågeställningen är viktig för föräldrar med till barn och unga.

Målgrupp:  Familljer med barn i åldern 5-14 år, föräldrar

STÖDMATERIAL

Unga och medier – 7 tips åt fostrare i en digital tid

Mediefostran, 7 tips åt fostrare i en digital tid -materialet ger dig information och tips om hur man främjer tonåringens mediekompetens,  smidigare övergångar i vardagen och trygghet på nätet. Materialet innehåller diskussionsfrågor som du kan använda tillsammans med tonåringen.

 

Målgrupp: Unga i åldern 13-16 år, föräldrar, ungdomsverksamheten, skolpersonal, social- och hälsovården

Unga och medier 7 tips åt fostrare i en digital tid - handbokens pärmbild

Nuorten pelaaminen (på finska)

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sammanställt information och verktyg till stöd för arbete med unga som spelar digitalt spelande och spel om pengar. Sidorna ger fostrare och professionella som arbetar med unga verktyg att känna igen spelproblem, ta problemen till tals och förebygga spelrelaterade utmaningar. Informationen är tillgänglig på finska.

Målgrupp: Föräldrar till ungdomar 14-29 år

Nuoret istuvat sohvassa ja pelaavat yhdessä konsolipeliä.

 Spelfostrarens handbok 2

Handboken öppnar upp spelvärlden och ger dig kunskap om varför barn och unga spelar, för- och nackdelar, lärande av spel, spelande i olika skeden av livet, spelvännernas betydelse och till exempel vikten av spelregler och balans i vardagen. Du får även tips på fungerande spelregler och hur förebygga spelproblem.

Målgrupp: Föräldrar till barn och unga 6-29 år, familjerådgivningen, skolhälsovården, ungdomsarbete

Verktyg för föräldrakontrol – PEGI

Alla spelkonsoler, mobiltelefoner och datorer är utrustade med verktyg för barnlås, vilket gör det möjligt för föräldrar att skydda sina barns sekretess, säkerhet samt tidsbruk online. På samma sida kan du även ta reda på olika spels åldersgränser. OBS, unga behöver mer frihet och ansvar än ynger barn och diskussioner är viktigare än kontroll.

Du kan t. ex.
– välja vilka spel som barnen får spela
– kontrollera digitala inköp
– begränsa åtkomsten till internetwebbläsare
– styra hur länge barnen får spela spel / vara på nätet

Målgrupp: Barn i åldern 3-17år, föräldrar, social- och hälsovården, ungdomsarbete

Spelfostarens handbok 2 ger dig information om spelmotiv, spelproblem, samt spelkulturen. Ta till dig alla tips.
Hörlurara och en datormus.
Pegi-logo
Föräldern står framför barnet och kommenderar barnet ut ur rummet.

STÖD OCH HJÄLP

Känns familjevardagen tung och du behöver få prata med någon och få stöd till din familj? Här får du några tips på vart du kan ta kontakt.

Tipsa unga om:

VILL DU LÄSA OM FORSKNING?

 

Även om digitalt spelande kan kännas som ett rätt nytt fenomen, har det forskats sedan 70-talet. Det finns forskning kring hur spelande påverkar mentala och fysiska hälsan, sociala relationer, vardagskompetenser och inlärning av nya färdigheter. Påverkan av digitalt spelande, skärmbruk och sociala medier väcker forskarnas intresse och ny forskning publiceras med jämna mellanrum. Vi har samlat ett urval forskningar kring skärmbruk, sociala medier och digitalt spelande som du får gärna bekanta dig med.

 Läs forskning kring  sociala medier, skärmar och digitalt spelande.

BEHÖVER DU MER HJÄLP ELLER STÖD SOM PROFESSIONELL?

 

Ta kontakt med Pelituki för att få konsultering till ditt arbete med barn och familjer.

Boka tid genom att skicka epost eller ring annukka.saltin@sovatek.fi , gsm 041 731 6972

Pelituki erbjuder även rådgivning och konsultering på svenska och på finska, se alla kontaktuppgifterna HÄR

Tarvitsetko konsultointia tai tukimateriaaleja suomeksi? Lue lisää Pelituen palveluista (siirryt suomenkieliselle sivulle)

Flytta dig till början av sidan – tryck här!