Nu då skolbarnen nyss inlett ett långt, och för dom flesta härligt, sommarlov så känner jag att jag “måste” tangera ämnet för det känns så bekant. Eleverna har väntat länge på tonerna av “den blomstertid nu kommer”. Då man funderar på vad det är som gör väntan och längtan så stor kan man konstatera att sommaren oftast medför en mer kravlös tillvaro. Färre måsten, färre tider att passa och inga läxor! Ja, vi vuxna minns nog säkert, om än fragmentariskt, hur det kändes.  

Sommarlov -skönt eller utmanande? 

Föräldrarna å sin sida ser eventuellt lite annorlunda än barn på sommaren och de utmaningar sommarlovet kan medföra. Hur skall barnen klara sig på egen hand medan jag ännu jobbar? Hur skall jag hinna fixa lunch åt dem? Oj vad dyrt det kommer bli då barnen skall äta alla måltider hemma! Och så till en av dom svåraste frågorna… HUR styra upp spelandet och tiden som spenderas på sociala medier i sommar, delvis utan de vuxnas närvaro? Frågorna är många. 

Vi bör komma ihåg att barnen lever mer i stunden än vi vuxna. Barn tänker oftast inte på ovannämnda frågor utan ser just den härliga, kravlösa tillvaron som medför att de har tid att utöva sina intressen. Vare sig det är att spela digitala spel, sparka fotboll, simma eller något annat. Då man funderar på vad tiden i spelvärlden eller på sociala medier tillför barnen och söker efter de bakomliggande orsakerna, är intresset oftast lättare att förstå.

En del barn har spelandet som sitt största intresse och passion, medan andra använder det som en social plattform för att umgås med vänner. En tredje kanske har det främst som tidsfördriv. Diskutera med barnen vad det är som sporrar dem till att ta fram skärmen. Ifall det kommer fram att hängandet vid skärmen mest beror på att de inte har annat att göra, fundera tillsammans vad man kunde ersätta en del av tiden med. 

Ett tips för att hitta andra aktiviteter än skärmen är att göra en “aktivitesbingo” tillsammans med barnen. Varför inte sammanställa en aktivitetsburk med tips på “fara till simstranden, baka, lyssna på ljudbok” och andra aktiviteter skrivna på lappar. Eller vik en gammal hederlig ”loppa” av papper och skriv in olika enkla ”tips på vad göra” i den.

Ibland känns det svårt att prata mobilbruk med barn. Ta i bruk  Digiryggsäcken (länk) och printa ut mallar för gemensamma spel- och digiregler, fyll i tillsammans och häng på kylskåpsdörren. Fungerar speciellt bra under sommaren då barnen har ofta mer egen tid.

Låt barnen ta reda på vilka olika ställen de kan hitta åldersgränser på eller använd diskussionskort för att hitta rätta ord för att diskutera varför grannens barn har olika regler än “vi”.

 

Planera sommaren 

Är det möjligt att få alla nöjda? Det viktiga är att diskutera sommar och semestern och göra upp gemensamma planer och regler – på förhand! Här är det viktigt att barnen blir hörda och att de också känner sig till freds med besluten.

Välj en tidpunkt då tid finns och alla är pigga och på gott humör. Ett tips för att hitta andra aktiviteter än skärmen är att göra en “aktivitesbingo” tillsammans med barnen. Varför inte sammanställa en aktivitetsburk med tips på “fara till simstranden, baka, lyssna på ljudbok” och andra aktiviteter skrivna på lappar. Eller vik en gammal hederlig ”loppa” av papper och skriv in olika enkla ”tips på vad göra” i den.

Jag minns en familj som jag träffade via mitt förra arbete som berättade att de brukade ha en ”Sommalovslista” där varje familjemedlem fick lista tre saker som hen ville göra under sommarlovet. Detta förutsatt att det är tidsmässigt och ekonomiskt genomförbart.  

Ofta uppskattar barn små saker så som en picknick på stranden, att springa i sommarregnet eller att tälta i trädgården, mycket mer än vad man skulle kunna tro. Skapandet av dessa vardagsräddande planer är en aktivitet i sig som passar bra att göra tillsammans. Vem vet, ditt barn kanske har ett ännu bättre förslag, bara någon frågar! 

Kollision i förväntningarna 

På tal om olika förväntningar under sommarlovet kom jag att tänka på utmaningar jag sett på fältet. I mitt tidigare arbete som skolhälsovårdare lade jag märke till att de flesta konflikter mellan barn och deras föräldrar beror på en kollision i förväntningarna eller på bristfällig kommunikation. Då man inte kommunicerar är det lätt hänt att barnet har outtalade förväntningar på sig, vilket kan bli rätt obegripligt och som bäddat för konflikter.

Då det gäller barn med specialsvårigheter, t.ex. neuropsykiatriska diagnoser, är det ännu viktigare med tydlighet. För Nepsy-barn kan spelande vara väldigt lockande och tillföra en guldkant på vardagen och ha extra stor betydelse, vilket innebär att kartläggning och planering är väldigt viktigt. Gör upp gemensamma spelregler. Låt barnet tycka till och var intresserad av vad hen har att säga.

Alla föräldrar vill sina barn väl och gör så gott de kan med de resurser de har. Vårt mål med projektet “Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag” är att stöda familjer kring digitala utmaningar och minska och förebygga problem. Vi erbjuder föräldrakvällar, Föräldratips i spel och sociala medier (klicka in dig och läs mer!) en gång i månaden, för att stöda föräldrar till barn i olika åldrar. Kamratstöd och att få diskutera utmaningar med andra känns väldigt viktigt för de flesta föräldrar. Ingen är perfekt, men med kunskap gör vi det lättare att lyckas! 

För att klara av sommaren och semestern, ta i bruk tips från Verktygsbacken för professionella och familjer (klick) och diskutera trygghet på nätet, mobilbruk och allt det som barn lärt sig eller sett i spelen. Liksom namnet avslöjar lämpar sig verktygsbacken så väl till professionella som till föräldrar.

Prova på tips för känslohantering, ta stöd av videoklipp gällande fungerande spelregler eller lär dig mer inom temat med hjälp av vetenskapliga artiklar. Under året kommer ytterligare en del riktad direkt till föräldrar, med alla tillgängliga stöd samlade, att publiceras. I verktygsbacken hittar du material till stöd för spel- och mediefostran samt för problematiska situationer med utgångspunkt från barn i olika åldrar.   

Behov av stöd och sysselsättning 

Vi alla vet att sommaren kan vara ett svårt pussel att lägga i många familjer. All verksamhet som riktar sig till barnfamiljer som är gratis, eller till självkostnadspris, är guld värda. Vi vet att många kommuner ordnar sommarlovsprogram för skolbarnen. En del kommuner har också gått in för att erbjuda gratis skollunch åt barnen under juni månad. Föreningar och tredje sektorns organisationer erbjuder också läger till låga kostnader. Ljusglimtar finns trots ekonomiskt ansträngda tider. Detta kan vara en avgörande faktor i hur lyckad sommaren blir för en del familjer och möjliggöra att föräldrarna faktiskt får den återhämtning de behöver under semestern. 

Med dessa ord vill jag föra fram vikten av alla förbyggande insatser riktade till barnfamiljer. Jag vill tacka vår finansiär, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stort för understödandet av vårt viktiga projekt. Hoppas att även andra finansiärer, trots ekonomiskt ovissa tider, kommer att fortsätta med att satsa på barn och unga -vår framtid! 

Tack för att du tog dig tid att läsa! Tveka inte att ta kontakt om du söker information eller stöd till din familj, till ditt arbete eller vill samarbeta med oss i projektet. 

Med önskan om en skön och vilsam sommar, 

Veronica Eklund, projektarbetare 

Projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag 

veronica.eklund@sovatek.fi , tel. 041 732 2523