UTBILDNINGSMATERIAL

Surfa lugnt eller spela vidare?

Surfa lugnt eller spela vidare?” -utbildningsmaterialets mål är att hjälpa unga att reflektera över och hantera sin tillvaro på sociala medier och vid spel. Materialet är avgiftsfritt och tillgängligt på svenska och på finska (Somettaako vai pelittääkö?). Lektionsmaterialet riktas till åk 5-6, högstadiet och andra stadiet. Materialet passar även andra som arbetar med barn och unga.

Materialet innehåller:

  • Vad är din flyktväg? -videon samt diskussionsunderlag
  • En fungerande vardag -grupparbete
  • Tester för att reflektera över spelande och mobilbruk
  • Svartvit-utmaning (hemuppgift)
  • Instruktioner för en gemensam slutdiskussion.

Beställ utbildningsmaterialet genom att fylla i blanketten nederst på sidan.  Du får “lärarens instruktioner” innehållande en lektionshelhet på 45-75 minuter. Lärarens instruktioner innehåller alla instruktioner och länkar som behövs. Materialet är i PFD-format. 

Surfa lugnt eller spela vidare?

Utbildningsmaterialet innehåller bland annat:

PELITUKI TESTER FÖR UNGA

Materialet innehåller två tester: Hur spelar du? och Hur använder du mobiltelefonen?. Testerna  hjälper unga att reflektera över och bedöma egen tillvaro på digitala enheter. Testerna fungerar fint som diskussionsunderlag och underlättar att ta till tals. Testerna kan avvändas separat i olika sammanhang eller som en del av lektionen. 

Testerna fungerar fint som diskussionsunderlag och underlättar att diskutera spelande och mediebruk. Testerna skall inte användas för att avgöra ifall eleverns tillvaro vid medier är problematiskt, utan hjälpa hen att reflektera hur hen tänker om sitt spelande eller mobilanvändning.

Miten sinä pelaat ja miten sinä käytät älypuhelinta testit.

VAD ÄR DIN FLYKTVÄG? -VIDEON

Vad är din flyktväg? -videon erbjuder intressanta synvinklar på olika flyktvägar bland människor i olika åldrar. Är flyktspelande alltid en dålig sak? Materialet innehåller två olika versioner av videon varav den andra har en berättarröst för att innehållet skall vara tillgängligt för alla. Videon är textad.

SVARTVIT-UTMANINGEN

I mobiltelefonen och på sociala medier används olika element vars uppgift är att fånga vår uppmärksamhet. Färg är en av dessa element. 

Svartvit-utmaningens mål är få unga att reflektera över hur färger påverkar mobilbruk och vilken effekt svartvitt innehåll har på mobilanvändningen.

Materialet innehåller instruktioner för genomförandet av utmaningen samt instruktioner för en gemensam slutdiskussion.

Tar du emot utmaningen?

 

Svartvit-utmaningen. Hur påverkar färgerna användningen av en smarttelefon?
Har du tänkt på varför notifikationssymbolerna på appar ofta är röda?

TRE GODA SKÄL ATT BESTÄLLA MATERIALET 

Numero yksi sinisen ympyrän sisällä.
Numero kaksi sinisen ympyrän sisällä.
Numero kolme sinisen ympyrän sisällä.

AVGIFTSFRITT

Surfa lugnt eller speal vidare? -utbildningsmaterialet är avgiftsfritt och tillgängligt på svenska och på finska, “Somettaako vai pelittääkö?.

FÄRDIGT ATT TAS I BRUK – INGET EXTRA ARBETE TILL LÄRAREN

Materialet innehåller allt du behöver för lektionen. Ingen extra planering och belastning för dig som drar lektionen!

MÅNGSIDIGT

Materialet erbjuuder ett mångsidigt och roligt sätt att diskutera spelande och sociala medier med unga. Du kan använda delar av materialet eller hålla en hel 45-75 minuters lektion. Surfa lugnt eller spela vidare passar unga i olika åldrar och kan användas som diskussionsunderlag till exempel av elevhälsan och inom ungdomsarbete.

PROVADE DU “SURFA LUGNT ELLER SPELA VIDARE” -MATERIALET?

Vi vill gärna höra dina åsikter!

 

Dina åsikter och tankar är guld värd. Fyll i en kort enkät och berätta hur många elever som tog del av lektionen, vilka delar av materialet du använde samt vad du tyckte om de olika uppgifterna. Vi använder responsen till att vidareutveckla lektionsmaterialet samt till att rapportera verksamheten till STEA.

BESTÄLL UTBILDNINGSMATERIALET!

 

Beställ “Surfa lugnt eller spela vidare?” -materialet genom skriva din e-postadress nedan:

Har du frågor? Kontakta Annukka Såltin, Pelituki

annukka.saltin@sovatek.fi 

Vill du beställa materialet på finska? Läs mer om “Somettaako vai pelittääkö?” och beställ materialet (du flyttas över till en finskspråkig sida)