Digiryggsäcken till familjer och fostrare

DIGIRYGGSÄCKEN STÖDER EN TRYGG MEDIEANVÄNDNING I BARNFAMILJER

 

Digiryggsäcken är ett materialpaket till familjer med barn i förskolan och lågstadiet. Materialet passar även bra till förskolan och till arbete med barn i ålder 5–10 år. Digiryggsäcken innehåller information, uppgifter och frågeställningar som underlättar diskussion kring användning av digitala enheter. Digiryggsäcken stöder familjen vid anskaffning av barnets första telefon och tar upp bland annat åldersgränser, digitalt spelande, trygghet, tidshantering vid mobila enheter, träning av vänskap samt utvecklingen av självregleringsförmågan hos barn.

Materialet innehåller bland annat uppgiften ”familjens gemensamma digi- och spelregler”, ”digiryggsäcken färgläggningsbotten” samt digitala diskussionskort som underlättar genomgången av frågor kring telefon- och medieanvändning. Materialet publiceras som PDF  i slutet av 2022. 

HUR ANVÄNDER DU DIGIRYGGSÄCKEN?

Digiryggsäcken kan användas digitalt eller som utprint. För att du skall kunna läsa, gå igenom diskussions-korten samt ladda uppgifterna digitalt, behöver du en dator, tablett eller smarttelefon. Innehållet är delat i olika teman och det är möjligt att arbeta med de teman som du är mest intresserad av eller som du behöver just nu. Du kan välja delar enligt eget tycke eller satsa på att gå igenom hela materialet på en gång!

Digiryggsäcken är indelad i olika teman:

 

 • Sant eller falskt?
 • Vuxnas skärmtid och mediebruk
 • Barnets första telefon
 • Digitala spel som en del av barnkulturen
 • Åldersgränser
 • Digitala enheter och tidsanvändning
 • Ingripande vid för stort intresse för digitalt innehåll 
 • Barnets självregleringsförmåga utvecklas långsamt
 • Träna vänskap i den digitala världen
 • Satsa på att göra tillsammans
  – Familjens gemensamma digi- och spelregler
  – Idealspelaren
  – Digiryggsäcken färgläggningsbotten
  – Trappträning
 • Länkar och tilläggsmaterial  

 

 

De olika teman innehåller information samt diskussionskort som ni kan använda för att behandla temat tillsammans med barnet. I slutet av Digiryggsäcken finns lockande och roliga uppgifter som passar alla barn. Uppgifterna hjälper barn och vuxna att nå och upprätthålla en trygg och fungerande medievardag. Vi har även sammanställt tips för vidareläsning, ifall du vill veta mer om de olika teman.

Materialet innehåller även en ”ryggsäck” som du kan printa ut. När ni gått igenom ett tema, kan barnet färglägga bilden på temat alternativt klistra en egen bild i ”ryggsäcken”. 

Vill du diskutera mobiltelefonen och sociala medier med barnen på finska?
– Ta en titt på DIGIREPPU (du flyttas över till en finskspråkig sida).

HAR DU ANVÄNT DIGIRYGGSÄCKEN?

BERÄTTA VAD DU TYCKTE!

 

Pelituki vill gärna höra hur Digiryggsäcken fungerat som diskussionsunderlag i familjen eller i arbete med barn. Fyll i en kort enkät och svara på några frågor.

Dina erfarenheter är guld värda och vi önskar att du ger oss några minuter av din tid. Responsen används till att utveckla materialet så att den passar olika behov och situationer inom familjer. Tack på förhand!

FRÅGOR OM DIGIRYGGSÄCKEN?

 

Kontakta Annukka Såltin, Pelituki

annukka.saltin@sovatek.fi