Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag 

Skolbesök i Österbotten

VÄLMÅENDE BARN OCH FAMILJER I EN DIGITALISERAD VARDAG -PROJEKT

(2023 samt 2024-2025)

 

 

Nästan alla barn och unga spelar digitala spel och de flesta barn har en egen mobiltelefon vid skolstart.

Projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag föddes ur de behov som fanns hos professionella ute på fältet i Österbotten.

Pelituki gjorde under hösten 2022 en kartläggning bland elevhälsan, uppsökande arbete, förebyggande arbete och skolhälsovården. Kartläggningens resultat visade att en stor del av professionella ansåg att familjer och barn behöver mer stöd till att hantera digitalt spelande och mobilbruk.

Syftet med vår verksamhet är att kartlägga spelproblem, stödbehov och tillgängliga insatser bland unga och familjer i Österbotten. Vi vill även utveckla befintligt stöd och minska samt förebygga spelproblem i barnfamiljer.

Vi riktar oss till er professionella, familjer och unga samt alla er som söker efter information och verktyg för att diskutera och arbeta med digitalt spelande, sociala medier och en hälsosam medievardag.

Målgrupp

       1) Barn och unga i skolåldern

       2) Familjer med minderåriga barn och unga

       3) Professionella som arbetar med barn, unga och familjer.

Projektet samarbetar tätt med Pelituki samt med tredje sektorn som Psykosocial förbundet, Finfami och Psykisk hälsa Österbotten, skolor, elevhälsan och skolhälsovården samt bland annat Korsholm kommun. Vår verksamhet riktas till Österbotten.

Ta gärna kontakt ifall du vill boka ett skolbesök till högstadiet, en utbildning /föreläsning eller vill samarbeta och ta del av vårt kunnande kring digitalt spelande och sociala medier.

Verktygsbacke till professionella och familjer

Projektet har sammanställt fungerande stödmateral, videon, spel och  metoder till en verktygsbacke. Ta i bruk materialen då mobilen eller spelande orskar utmaningar bland barn, unga eller i familjen.  👉 Öppna backen 

  • Projektet har mottagit positiva nyheter och har beviljats fortsatt understöd för åren 2024-2025. Spännande!

    Vi uppdaterar nätsidans innehåll under februari 2024. Ta kontakt ifall du vill att vi besöker ert högstadium eller andra stadiets utbildningsanstalt i Österbotten! Läs mer nedan.

Vill du veta mer om projektet?

Annukka Såltin, projektansvarig annukka.saltin@sovatek.fi

 

 

STÄDA, SPELA ELLER ÖVA TILL PROV? -WORKSHOP

Målgrupp: elever på åk 8 och åk 9
Längd: 60–70-minuter (ordnas klassvis)

Ibland känns det tufft att ta itu med saker eller att börja öva inför provet. Då tar man lätt fram mobilen eller spelar ifrån sig stressen eller trista känslor. Workshoppen behandlar flyktvägar och behov. Vi diskuterar tillsammans sätt att komma vidare då det känns tungt eller svårt att börja med något jobbigt– som att läsa till prov. Vilka flyktvägar har vi och hur kan vi låta bli mobilen då det är dags att lägga sig? Eleverna får tips för att hantera/minska på mobilbruk och underlag att känna igen egna flyktvägar samt situationer där pressen blir för stor.

Vi besöker bland annat:

  • Cronhjelmskolan våren 2023
  • Korsholms högstadium hösten 2023
  • Närpes högstadium hösten 2023
Miten sinä pelaat ja miten sinä käytät älypuhelinta testit.

Verksamhet riktat till vårdnadshavare

FÖRÄLDRATIPS I SPEL OCH SOCIALA MEDIER

TID: kl. 18-19.15 en gång i månaden via Teams

”Mycket bra och nyttig föreläsning, önskar att den skulle ses och nå ut till flera föräldrar” (deltagare våren 2023)

Föräldratips erbjuder dig information, kamratstöd samt en plattform för att diskutera barns spelande, skärmbruk, regler, appar, för- och nackdelar och samt frågor som känns aktuella för dig.

 

Vi medverkar även under föräldrakvällar och tillställningar riktade till familjer.

Öppna tillställningar

2.11 kl. 18-20 Öppen föräldrakväll på Korsholms Vuxeninstitut tillsammans med Korsholm kommun. Möjligt att delta på plats eller via Teams. Anmäl dig med via länken

11.11 kl. 13-18 Borgå, Kulturhuset Grand, Grand Gaming speleveneemanget. Spelveckans evenemang för hela familjen med konsolspel, spelbolaget Remedy. Annukka Såltin från Pelituki föreläsning kl. 17: Du hinner en match till o så är middagen klar – hur stöda barn som e-sportar. Läs mer om dagens innehåll här. Fritt inträde.

Familjekarnevalen

Lö 28.10 kl.13-16 Jakobstad, Runebergssalen, Lö 11.11 kl. 12-16 Helsingfors, Centrumbiblioteket Ode.
Bob Hund, pyssel och program till småbarnsfamiljer. Fritt inträde. Läs mer om Familjekarnevalen här
.

Verksamhet riktat till professionella

Vi erbjuder professionella information om problematik, verktyg och stödformer för att förebygga samt minska på spel- och nätrelaterade utmaningar och problem hos barn och barnfamiljer.

HÖSTENS UTBILDNINGAR

Projektet medverkar under höstens Hälsonätverksträffar  riktat till mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare samt familje- och socialarbetare som jobbar med barnfamiljer. Folkhälsan koordinerar Hälsonätverket.

TEMA: Skärmanvändning i småbarnsfamiljer – hur kan vi stöda föräldrar och barn till en sund användning av medieinnehåll? 

Har du tänkt på varför notifikationssymbolerna på appar ofta är röda?

Anmäl dig med genom länken!

  • Nyland (27.9. Helsingfors, 25.9. Kyrkslätt, 13.10. Sibbo)
  • 10.10. Åbo
  • Österbotten (23.10. Jakobstad samt 24.10. Vasa)

Projektet samt Pelituki erbjuder avgiftsfritt utbildningar till professionella inom social- och hälsovården, utbildning samt ungdomsarbete samt tredje sektorn. Ta kontakt och boka en utbildning till er arbetsgrupp eller verksamhet.

Se alla utbildningar och evenemang där projektet deltar: Koulutuskalenteri – Pelituki

VERKTYGSBACK

För att underlätta arbetet och hitta rätta material och verktyg till arbetet med barn och familjer sammanställer vi en verktygsback. Backen innehåller videon, läromaterial, stödmaterial samt information om fungerande metoder då digitalt spelande eller sociala medier orsakar utmaningar hos barn eller i familjer. Lätt att hitta och enkelt att ta i bruk – allt på ett ställe på våra nätsidor.

Materialen är indelade enligt ålder (0-6 år, 7-12 år, 13-18 år, familjer)

Verktygsbacken publicerades i december 2023.
👉 Öppna backen här

Svartvit-utmaningen. Hur påverkar färgerna användningen av en smarttelefon?
Välkommen på slutseminarium 12.12.2023 klockan 14-15.30

Projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag understöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 2023-2025.

VILL DU VETA MER?

 

Annukka Såltin, projektansvarig annukka.saltin@sovatek.fi