Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag 

VÄLMÅENDE BARN OCH FAMILJER I EN DIGITALISERAD VARDAG -PROJEKT

(2023-2025)

 

 

Nästan alla barn och unga spelar digitala spel och de flesta barn har en egen mobiltelefon vid skolstart.

Projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag föddes ur de behov som fanns hos professionella ute på fältet i Österbotten.

Pelituki gjorde under hösten 2022 en kartläggning bland elevhälsan, uppsökande arbete, förebyggande arbete och skolhälsovården. Kartläggningens resultat visade att en stor del av professionella ansåg att familjer och barn behöver mer stöd till att hantera digitalt spelande och mobilbruk.

Projektverksamheten startade i mars 2023 och fortsätter till slutet av 2025. Syftet med vår verksamhet är att kartlägga spelproblem, stödbehov och tillgängliga insatser bland unga och familjer i Österbotten. Vi vill även utveckla befintligt stöd och minska samt förebygga spelproblem i barnfamiljer. Under år 2025 kommer vi att rikta oss till hela svenskfinland.

Vi riktar oss till er professionella, familjer och unga samt alla er som söker efter information och verktyg för att diskutera och arbeta med utmaningar och möjligheter kring digitalt spelande, sociala medier och en hälsosam medievardag.

Målgrupp

       1) Barn och unga i skolåldern

       2) Familjer med minderåriga barn och unga

       3) Professionella som arbetar med barn, unga och familjer.

Projektet samarbetar tätt med Pelituki samt med tredje sektorn som Psykosocial förbundet, Finfami och Psykisk hälsa Österbotten, skolor, elevhälsan och skolhälsovården samt bland annat Korsholm kommun.

WORKSHOPS
Boka ett skolbesök med “Städa, spela eller öva till prov?”-workshopen till åk 8-9, elever på gymnasiet eller yrkesskolan i Österbotten. Läs mer nere på denna sida.

STÖD TILL NEPSY-FAMILJER
Under år 2024-2025 fokuserar vi på att utarbeta stödmaterial till nepsy-familjer och samarbetar med Pelaa fiksusti -hanke, som erbjuder verksamhet till familjer som  önskar vägledning gällande barnens för aktiva digitalt spelande.

UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR
Önskar du få verktyg till ert familjearbete eller till arbete med barn och unga? Vi utbildar professionella och föreläser vid evenemang. Vi samarbetar gärna och delar med oss av vårt kunnande kring digitalt spelande och sociala medier för att stötta ditt arbete.

ÄR DU FÖRÄLDER
Kom med på Föräldratips i spel och sociala medier-kvällarna, och på föräldrakvällar till småbarnsföräldrar, läs mer nere på denna sida!

Verktygsbacke till professionella och familjer

Projektet har sammanställt fungerande stödmateral, videon, spel och  metoder till en verktygsbacke. Ta i bruk materialen då mobilen eller spelande orskar utmaningar bland barn, unga eller i familjen.  Vi berättar gärna mer om verktygsbacken och hur just du kan använda innehållet. Innehållet är delat enligt ålder (0-6 år, 7-12 år och 13-18 år)  👉 Öppna backen 

Vår verksamhet riktas till Österbotten år 2023-2024 och till hela svenskfinland år 2025. Ta gärna kontakt ifall du vill samarbeta! OBS. Pelituki arbetar nationellt!

Vill du veta mer om vårt arbete?

Annukka Såltin, Pelituki, projektansvarig (Helsingfors) annukka.saltin@sovatek.fi
Veronica Eklund, projektarbetare (Vasa) veronica.eklund@sovatek.fi

Skolbesök i Österbotten

STÄDA, SPELA ELLER ÖVA TILL PROV? -WORKSHOP

Målgrupp: åk 8 & åk 9, gymnasiet och yrkesskolan
Längd: 60–70-minuter (per klass /grupp).
Erbjuds till en eller flera årskurser per skolbesök.  3-4 workshops /skoldag och 1-4 skoldagar per skola.
Innehåll: Vad är din flyktväg?-video, Power-Point-presentation, enskilda och gruppvisa uppgifter, tips för mobilhantering. Materialen delas till beställaren.

Hälften av eleverna vi träffat flyr till mobilen och spelen då skolan eller vardagen känns tung. Tonårstiden är full med känslor, besvikelser och förväntningar. 

Workshoppen behandlar flyktvägar, behovet av immersion och eskapism och erbjuder unga möjligheter att se över sin egen vardag och sina sätt att agera. Vilka flyktvägar har vi och hur kan vi låta bli mobilen då det är dags att lägga sig? Eleverna får tips för att hantera/minska på mobilbruk och underlag att känna igen egna flyktvägar samt situationer där pressen blir för stor. 

Workshopen erbjuds avgiftsfritt!

År 2023 besökte vi:

  • Cronhjelmskolan, Korsholms högstadium och Närpes högstadium

Lärorikt deltog på en workshop och skrev en artikel om innehållet: Elever fick fundera över vad som distraherar dem: “Jag tar gärna en tupplur istället för att plugga” – Lärorikt (larorikt.fi)

Miten sinä pelaat ja miten sinä käytät älypuhelinta testit.
Miten sinä pelaat ja miten sinä käytät älypuhelinta testit.

Verksamhet riktat till vårdnadshavare

Föräldratips i spel och sociala medier en gång i månaden via Teams. Anmäl dig med!

FÖRÄLDRATIPS I SPEL OCH SOCIALA MEDIER

 TID: kl. 18-19.15 en gång i månaden via Teams

”Mycket bra och nyttig föreläsning, önskar att den skulle ses och nå ut till flera föräldrar” (deltagare våren 2023)

Föräldratips erbjuder dig information, kamratstöd samt en plattform för att diskutera barns spelande, skärmbruk, regler, appar, för- och nackdelar och samt frågor som känns aktuella för dig. Du kan skicka i din fråga i samband med anmälan.

 

Föräldrakväll till förskoleföräldrar - välkommen med!

FÖRÄLDRAKVÄLL till dagis- och förskoleföräldrar

“Smartklocka, mobiltelefon eller inget alls inför skolstart?  –  “Älykello, älypuhelin vai ei mitään koulun alkaessa?”  (TEAMS)

Vörå: onsdag 12.6 kl. 12.6. kl. 18-19

Karleby: Måndag 10.6. kl. 18-19.15 på svenska
Kokkola: Keskiviikko
13.6 klo 18-19.15 suomeksi

  • Anmälan öppnar 27.5 – skicka in din fråga på förhand vid anmälan! Anmäl dig senast 9.6 / 12.6.

Vi diskuterar skärmtid,  när det är dags att skaffa smartklocka, kan barnet klarar sig utan mobiltelefon, medieinnehållets påverkan och vuxnas närvaro. Vi träffas på Teams. Du får länken via e-post!

 

Tips till dig med barn på dagis och förskola!

DIGIRYGGSÄCKEN – till föräldrar och pedagoger

Föräldrar och fostrare behöver ofta information gällande skärmtid, applikationer, åldersgränser, fungerande regler samt trygghet på nätet. Prova på diskussionskort som underlättar att prata mediebruk, skärmmande innehåll och regler med barn.

Printa ut ”digi- och spelregler-botten” samt  färgläggningsbotten i materialet.

Målgrupp: Barn i åldern 5-10 år, familjer, förskola, lågstadie, familjerådgivning

VERKTYG TILL SMÅBARNSFÖRÄLDRAR

Blir det bråk då det är dags att sluta titta på barnprogram eller har barnet utmaningar med känslohantering? Vi har sammanställt material och info samt stödtjänster då skärmbruk orsakar utmaningar. Du hittar även forskning kring påverkan av skärmbruk.

  • Till dig med barn i åldern 0-6 år – öppna verktygsbacken här!
  • Du hittar innehåll till barn i åldern 7-12 och 13-18 år via samma länk!

FÖRÄLDRATIPS i spel och sociala medier

Vill du diskutera frågor kring barnens mobilbruk och spelande och höra hur andra föräldrar tänker? Kom med på Föräldratips en gång i månaden via Teams! Olika teman bland barn i olika åldrar.
Läs mer och anmäl dig med här.

Verktyg för småbarn 0-6 år för en smidigare medievardag utan gräl och bråk.

2024 öppna evenemang där vi deltar

Ti 16.4.2024 kl. 17.45-20, Öppen föräldrakväll vid Korsholm Vuxeninstitut: Barns och ungas välmående på nätet.  Under föräldrakvällen diskuterar vi barn och ungas användning av internet och sociala medier. Läs mer HÄR.

  • Kl. 18-18.45 Unga, porr och nätet, Malin Wiik-Norrman, sexualterapeut.
  • Kl. 18.50-19.20 Förstå ditt barns nätanvändning, Jennifer Dalgren, sakkunnig på Barnavårdsföreningen.
  • Kl.19.25-19.55 Fungerande spelregler, finns de?, Annukka Såltin, sakkunnig, Pelituki och projektet du läser om!

Familjekarnevalen 2024

9.11 kl. 12-16 Helsingfors, Centrumbiblioteket Ode, första våningen
Bob Hund, pyssel och program till småbarnsfamiljer. Fritt inträde. Läs mer om Familjekarnevalen här

Verksamhet riktat till professionella

Vi erbjuder professionella information om problematik, verktyg och stödformer för att förebygga samt minska på spel- och nätrelaterade utmaningar och problem hos barn och barnfamiljer.

HÖSTENS UTBILDNINGAR

Projektet medverkar under höstens Hälsonätverksträffar  riktat till mödra- och barnrådgivningens hälsovårdare samt familje- och socialarbetare som jobbar med barnfamiljer. Folkhälsan koordinerar Hälsonätverket.

TEMA: Skärmanvändning i småbarnsfamiljer – hur kan vi stöda föräldrar och barn till en sund användning av medieinnehåll? 

Har du tänkt på varför notifikationssymbolerna på appar ofta är röda?
  • Nyland (27.9. Helsingfors, 25.9. Kyrkslätt, 13.10. Sibbo)
  • Äbo 10.10.
  • Österbotten (23.10. Jakobstad samt 24.10. Vasa)

Projektet samt Pelituki erbjuder avgiftsfritt utbildningar till professionella inom social- och hälsovården, utbildning samt ungdomsarbete samt tredje sektorn.

Ta kontakt och boka en utbildning till er arbetsgrupp eller verksamhet avgiftsfritt!

Se alla utbildningar och evenemang där projektet deltar: Koulutuskalenteri – Pelituki

VERKTYGSBACK

Orsakar mobilbruk, sociala medier eller digitalt spelande oro? Du förälder eller professionell!

Vi har sammanställt en verktygsback för att du ska hitta rätta material och verktyg för att stötta dina barn eller barn och familjer du träffar via ditt arbete då mobilbruk eller spelande skapar problem. Backen innehåller videon, läromaterial, stödmaterial samt information om fungerande metoder då digitalt spelande eller sociala medier orsakar utmaningar hos barn eller i familjer.

Lätt att hitta och enkelt att ta i bruk – allt på ett ställe. Materialen är tillgängliga på svenska och finska.

Materialen är indelade enligt ålder:
(0-6 år, 7-12 år, 13-18 år, familjer)

Svartvit-utmaningen. Hur påverkar färgerna användningen av en smarttelefon?

Vem är vi?

Annukka är socialpedagog och socionom och har master studier inom social- och hälsovården på gång. Annukka arbetar som sakkunnig inom problematiskt spelande och nätanvändning på Pelituki och leder detta projekt.

Veronica är utbildad hälsovårdare med bred erfarenhet av skolhälsovården med äldre och yngre elever och familjer. Veronica utbildar sig till nepsy-coach och tillför brett kunnande till arbete med barn, familjer och professionella.

Annukka Såltin, projektansvarig, Helsingfors, annukka.saltin@sovatek.fi

Veronika Eklund, projektarbetare, Vasa, veronica.eklund@sovatek.fi

Annukka och veronica arbetar med projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag.

Projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag understöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 2023-2025.