Tässä blogissa mietin treidaamista ja siihen liittyviä mahdollisia ongelmia. Käytän myös sanaa treidaaminen joka tuntuu yleistyneen kielenkäyttöön. Erotuksena tavallisesta kaupankäynnistä se on nopeatempoista kaupankäyntiä eri sijoitusmekanismien avulla. Tuttuun tapaan isolle enemmistölle treidaajista ei aiheudu tästä tarpeetonta haittaa, mutta tietyissä tilanteissa sillä on todettu olevan yhteyksiä sekä muihin hallinnan ongelmiin (esim. rahapelaaminen, somen käyttö) että mielenterveydellisiin ongelmiin. Problemaattinen otsikko on lainattu suoraan erään kauppapaikan vastuuvapauslausekkeesta.

Tällä hetkellä yleinen mielenkiinto kohdistuu erityisesti kryptovaluutoilla tapahtuvaan treidaamiseen. Kiinnostus on ymmärrettävää huomioiden niiden tunnettuus, muuta siihen sisältyy riski, että tarpeettomasti kavennamme treidaamisen koskemaan vain kryptoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä. Kauppaa voi käydä lähes millä tahansa: osakkeilla, indekseillä, hyödykkeillä, valuutoilla ja vaikka näiden johdannaisilla.

Pidättäydyn nyt pääasiassa treidaamisen arvioimisena toimintana, enkä käsittele sen kohteiden ominaisuuksia kuin pinnallisesti.  Tämä johtuu siitä, että oma tietämykseni esimerkiksi juuri kryptovaluuttojen ominaisuuksista on ilmeisen puutteellista. Tämä puutteellisuus tulee esille esimerkiksi siten, että en ymmärrä lainkaan, miksi erästä ensimmäisistä ja pitkäikäisimmistä kryptovaluutoista alettiin laskea (digitaalisesti) liikkeelle arvoituksia ratkaisemalla, vaan tämä kuulosti pikemminkin kaveriporukan loppuillan vitsiltä. Tai se, että näen em. valuutan oleellisena arvona sen korkean volatiliteetin (nopeat hinnanmuutokset) ja mietin onko se lopulta sen tärkein käyttöarvo.

Mutta mikä treidaamisessa voisi aiheuttaa hallinnan ongelmia? Jätän huomiotta ilmeisen yllättävät markkinahäiriöt (sodat, luonnonkatastrofit, rationaalinen ajattelu) jotka olisivat haastavia ennustaa myös riskianalyysinsa tehneille varovaisille sijoittajille. Riskitekijöinä päätään nostavat vanhat tutut: nuoret miehet, tässä tapauksessa koulutetut saavat poikkeuksellisesti oman maininnan. Impulsiivisuus ja korkea riskinottohalu nähdään myös taustatekijöinä.

Ongelmallisessa treidaamisessa on paljonkin yhteistä rahapelaamisen kanssa. Tappioiden jahtaaminen, toiminnan pakonomaisuus ja sen sitkeys haitoista huolimatta sekä oman taidon yliarvioiminen ovat esimerkkejä yhteisistä asioista. Ongelmallisen treidaamisen seurauksista toimintaan liittyvä salailu, ihmissuhdeongelmat, stressi ja jopa itsetuhoisuus tuovat esiin ongelmien mahdollisen syvyyden.

Helppottunut saatavuus vaikuttaa myös ongelmien esiintyvyyteen. On syntynyt esimerkiksi perinteisten pörssien sijoituskohteita ja niiden hintatasoa simuloivia kauppapaikkoja. Niiden ajatus ei olekaan pitkäaikainen omistaminen, vaan erityisesti hintaspekulaatio. Näiden sijoitusalustojen riskialttius toki kerrotaan avoimesti niiden vastuuvapauslausekkeissaan, joissa todetaan että n. 75 prosenttia (riippuen alustasta) sijoittajista menettää rahaa käyttäessään ko. alustan palveluja (esim. hinnanerosopimuksia). Mitä käyttäjä itse arvioi siitä, että voi ”vivuttaa”, eli treidata isommalla panoksella kuin oikeasti omistaa, tai että tämän takia voi hävitä enemmän kuin alkuperäisen sijoituksensa verran. Mitä ongelmatreidaaja on mieltä kryptovaluuttojen mainostamisesta?

Se mikä meiltä selvästi puuttuu, on juuri treidaamisen laadullinen analyysi. Ottaen huomioon, että esimerkiksi digitaalisen pelaamisen osalta laadulliselle analyysille ei annettu samanlaista osuutta kuin aikoinaan rahapelaamisen tutkimuksessa, olisi harmi, jos näin kävisi myös treidaamisen osalta ja se tungetaan asetetaan osaksi riippuvuuskäyttäytymisen kenttää ilman riittävän laajaa tutkimusta sen ominaispiirteistä.

En epäile, etteivätkö sanat hallinta, toleranssi, negatiiviset seuraukset jopa vieroitusoireet voisi olla osa ongelmallista treidaamista. Se mikä jää ilman laadullista analyysia puuttumaan on vaikkapa tieto mitkä ovat sellaisia markkinasignaaleja, joita ongelmallisesti treidaava seuraa; miksi hän tekee päiväkauppaa isolla spreadilla; mikä on hyvä vakuusvaatimus; jääkö hän koukkuun itse transaktioiden tekemiseen vai mahdollisen voiton odotukseen, riskin tuottamaan jännitykseen tai johonkin muuhun toiminnan seuraukseen; onko hänellä eettisiä ristiriitoja, ja ennen kaikkea ne tuhannet näkökulmat, jotka paljastuvat vain kuuntelemalla, eivätkä sitä ennen löydy meidän kyselylomakkeistamme.

Arto Hernetkoski, Pelituki

Pelituen asiantuntija Arto Hernetkoski.

Katso lisäksi esim:

A. Oksanen, E. Mantere, I. Vuorinen, I. Savolainen (2022). Gambling and online trading: emerging risks of real-time stock and cryptocurrency trading platforms.

R. Guglielmo, L. Ioime, L. Janiri (2016). Is Pathological Trading an Overlooked Form of Addiction?