Monen sairauden hoitoon suositellaan annettavan psykososiaalista tukea. Lukija arvannee jo blogin otsikon asettelusta, että vastausta siihen, mitä se on, ei alla olevasta tekstistä löydy. Yritän silti päästä lähemmäksi ratkaisua.

Nyt jo tiedän, että moni ihmettelee, mikä on ongelma. Osa antaa tottuneesti työssään laissa kirjattua velvoitetta psykososiaalisesta tuesta kriisitilanteissa, joku tekee psykososiaalisen hyvinvoinnin arviota tutkituilla mittareilla ja kolmas pitää psykososiaalisen toimintakyvyn kartoittamista parhaana työtään ohjaavana menetelmänä, mutta haluaa liittää siihen myös fyysisen toimintakyvyn ja puhuu siksi biopsykososiaalisuudesta.

Paradoksaalisesti, vaikka kuljin mielestäni yhä kauemmaksi kysymykseni vastauksesta, sain kuitenkin itselleni riittävän vastauksen – riippuu siis kontekstista. Psykososiaalinen tuki on usein toimintamalli tai -prosessi, joka vaihtelee sisällöltään tilanteen mukaan. Koska blogina em. jäisi melko torsoksi jatkan kuitenkin vielä. Erityisesti kiinnostaa yhä mitä on psykososiaalinen tuki.

Sosiaalihuoltolaki  mainitsee psykososiaalisuuden ainakin 25 pykälässään. Siinä seisoo: tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki ja yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa. Lain osalta kirjaukset koskevat usein poikkeustilanteita tai onnettomuuksien uhrien tuen järjestämiseen tarkoitettua psykososiaalista tukea, vrt. esim. pelastuslaki (468/2003) tai valmiuslaki (1080/1991).

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 28.11.2018 äkillisten traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen kehittämisen työryhmän.  Sen ensisijainen tehtävä liittyi akuuttien tilanteiden vaatiman psykososiaalisen tuen kehittämiseen, mutta se antoi näkemyksensä myös yleisemmin psykososiaalisen tuen määrittelystä. Työryhmän toukokuussa 2019 julkaisemassa loppuraportissa oli seuraava ehdotus sosiaalihuoltolain (710/1982) 25 pykälään: Sosiaalihuollon psykososiaalisella tuella tarkoitetaan sosiaalityönä ja sosiaaliohjauksena annettavaa tukea, jolla vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä, toimijuutta ja elämäntaitoja sekä autetaan häntä ylläpitämään sosiaalisia suhteita.

Sosiaalialan ammattilaisena sanoisin, että yllä mainittu muotoilu riittäisi täysin – ainakin sosiaalihuollon kontekstissa. Yhtään tarkempi määrittely tarkoittaisi jo tiettyä psykososiaalista hoitomallia. Ei oikeastaan tarvita kovinkaan montaa lisäsanaa, kun kerromme mitä tarkkaan ottaen tarkoitamme.

Kaikkineen, nyt vain kävi niin, että sana psykososiaalinen pääsi karkuun ja alkaessaan tarkoittaa kaikkea ja jotain hyvin spesifiä, teki sen käytöstä vaihtelevaa. Mutta ei silti mahdotonta. Ongelman vakavuuden mukaan esimerkiksi osana rahapelaamisen hoidon tukea psykososiaalinen tuki voi olla siihen tarkoitettua tiettyä terapiaa, lyhytinterventio tai matalan kynnyksen ohjauksena annettavaa tukea, jolla vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä, toimijuutta ja elämäntaitoja sekä autetaan häntä ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Voi silti olla, että ammattilainen, joka tarjoaa em. tuen muotoja ei itse kutsu niitä psykososiaaliseksi tueksi.

Arto Hernetkoski, Pelituki