Talven aikana olen useammassa yhteydessä törmännyt huoleen somessa tapahtuvasta kiusaamisesta ja lasten tervettä kehitystä uhkaavan materiaalin leviämisestä. Nykyisessä hektisessä elämäntyylissä, jossa digitaaliset ilmiöt syntyvät ja muuttuvat nopeasti, ja erilaiset kuvat, videot ja muut sisällöt leviävät nopeasti, on vaikeaa pysyä ajan tasalla. Lasten ja nuorten keskuudessa erilaisten yhteisöpalveluiden käyttö on päivittäistä, ja ainakaan minä en ammattilaisena enkä myöskään isänä, ole täysin ajan tasalla kaikista uusimmista ilmiöistä.

Somepalveluiden välityksellä on levinnyt aiemmin jo vaarallisia itsetuhoisuuteen kannustavia haasteita, jotka valitettavasti tulevat aikuisten tietoon vasta jälkikäteen. Myös erilaisten videoiden ja kuvien sisällöstä aikuisten on haastavaa saada selkeää käsitystä. Viime viikolla Yleisradio uutisoi Ukrainan konfliktin muututtua avoimeksi sodaksi huolensa somepalveluiden välityksellä leviävästä materiaalista sotatoimialueelta. Nykyaikaiseen sodankäyntiin kuuluu vahvasti erilainen informaatioon liittyvä sodankäynti, jossa konfliktien eri osapuolet pyrkivät käyttämään tehokkaasti myös somekanavia. Osa tästä informaatiosta on totta ja luotettavaa, osa taas harhaanjohtavaa tai suorastaan valheellista.

On varmaan sanomattakin selvää, että haitallisen sisällön määrä tulee lisääntymään huomattavasti tulevina aikoina. Sanomattakin on myös selvää, että emme pysty pysäyttämään tätä informaatio- ja sisältötulvaa. Kannustankin ammattilaisia ja vanhempia keskustelemaan turvallisesta somen käytöstä ja materiaalista, mitä näissä palveluissa jaetaan. Näistä sisällöistä tulee pyrkiä keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa heidän kehitysasteelleen sopivalla tavalla ja muistaa, että lapset ja nuoret kaipaavat nyt ennen kaikkea turvallisten aikuisten läsnäoloa. Nyt viimeistään on aika vanhempien ja ammattilaisten perehtyä siihen, mitä lapset ja nuoret näkevät ja kokevat somessa. Lasten ja nuorten osalta onkin juuri nyt hetki, jolloin he kaipaavat tukea ja ohjausta turvalliseen somen käyttöön.

Viimeisimpien kahden vuoden aikana sosiaalinen kanssakäyminen on varmasti monella siirtynyt yhä enemmän jollain muotoa etäyhteyksin toteutetuksi. Kannustan nyt yhä enemmän panostamaan läsnäoloon ja perheiden kesken yhteiseen tekemiseen. Nyt on hyvä hetki nauttia raittiista ulkoilmasta ja kaivaa vaikkapa lautapelit esiin. Näinä epävakaina aikoina lapset ja nuoret tarvitsevat kukin oman tarpeensa ja kehitysvaiheensa mukaisesti oikeaa tietoa, kuuntelemista, turvaa, läheisyyttä ja rakkautta.

Sampsa Hatakka, Pelituki