Pohdin tällä kertaa urheilun ja rahapelaamisen yhteyttä. Ennen kaikkea sitä tilannetta, jossa rahapelaamiseen liittyy ongelmia.

Jätän kilpailumanipulaatioon liittyvät asiat pois käsittelystä, vaikka ne ovatkin osa samaa kokonaisuutta. Suomessa kilpailumanipulaatioon liittyvä tilanne on rauhallinen, jonka voi todeta esimerkiksi Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK:in melko tuoreesta selvityksestä kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva.

Miten rahapeliongelmat nivoutuvat urheiluun tai urheilijoihin? Jälleen kerran voimme todeta, että kovin varmaa vastausta ei ole saatavilla. Kansainvälinen tutkimustieto osoittaa yhteyden, mutta tulokset ovat paikoin ristiriitaisia. Erityisen paljon urheilijoiden ja rahapelaamisen yhteyttä on tutkittu yhdysvaltalaisten yliopistourheilijoiden parissa.

Näissä tutkimuksissa sosiaalinen rahapelaaminen ja hyväksyvät asenteet nousivat tuloksissa vaikuttavina tekijöinä. Myös Suomessa on todettu yhteisöjen vaikutus yksilön suhtautumiseen rahapelaamiseen. Esimerkiksi Anu Sirolan Tampereen yliopistossa tekemä väitöstutkimuksen Web of gamble: A social psychological perspective on youth gambling and virtual communities mukaan osallistuminen rahapeliyhteisöön on yhteydessä rahapeliongelmiin. Tutkimuksessa keskityttiin nettiyhteisöihin, mutta yleisesti voi todeta, että jos yksilö kuuluu yhteisöön, joka kannustaa rahapelaamiseen, se voi lisätä ongelmapelaamista.

Seurojen, valmentajien ja vaikka pelaajayhdistysten rooli onkin tärkeä, kun halutaan vaikuttaa rahapelaamiseen liittyviin tekijöihin urheilussa. Suomessa esimerkiksi Jalkapallon Pelaajayhdistyksen, Peluurin ja EHYT ry:n lanseeraama Puutupeliin -sivusto tarjoaa tukea rahapeliongelman tunnistamiseen ja siitä selviämiseen.

Suomessa voidaan todeta, että urheiluyhteisöt eivät kannusta rahapelaamiseen. Tärkeämpänä kohteena onkin avoin keskustelu rahapelaamisesta ja sen parempi tunnistaminen. Ongelmallinen rahapelaaminen ja riippuvuustyyppinen pelaaminen sisältävät usein tekijöitä, jotka estävät tai vaikeuttavat asiasta puhumista. Häpeä, leimaantuminen, epäonnistuminen ja moni muu tekijä voivat vaikeuttaa avun pyytämistä ja sen seurauksena avun saamista. Siksi omista rahapeliongelmistaan avoimesti puhuvat nykyiset ja entiset urheilijat ovat antaneet rohkealla toiminnallaan esimerkin myös muille kertoa kokemuksistaan.

Yksilönä urheilijaan vaikuttavat samat riskitekijät rahapelaamisessa kuin keneen tahansa. Nuorena saadut mallit, impulsiivisuus, heikko itsetunto, päihteet, mielenterveyden ongelmat ovat läsnä myös urheilijoiden elämässä. On myös tärkeää huomata, että osa sellaisista ominaisuuksista, joista on hyötyä urheilusuorituksessa tai harjoittelussa, voivat olla haitallisia rahapelaamisen yhteydessä. Esimerkiksi kilpailuhenkisyys, riskinottaminen tai vahva päämääräorientoituminen voivat liittyessään rahapelaamiseen vaikeuttaa itse rahapelaamista tai siitä irrottautumista.

Urheiluharrastaminen tukee monella tavalla yksilöä. Sillä voi olla parhaillaan merkittävä suojaava vaikutus monessa kohtaa yksilön elämää. Tämä suojaava vaikutus ei kuitenkaan ole automaattinen, vaan se pitää myös osata erikseen valjastaa käyttöön. Rahapelaamisen osalta avoin keskustelukulttuuri, matalan kynnyksen tuki ja oikea-aikaiset hoitoonohjausmekanismit olisivat hyvä askel eteenpäin.

Arto Hernetkoski, Pelituki