Pelituki

Mitä Pelituki tarjoaa?

Järjestämme peli- ja nettihaittoihin liittyviä Pelineuvoloita ja koulutuksia, tuotamme materiaaleja ja tarjoamme palveluohjausta neuvontapisteillä.

Mikä on Pelituki?

Pelituki on Stean tukemaa kehittämistoimintaa, jota toteuttaa Sovatek-säätiö yhteistyössä Kirkkopalvelujen ja Kuopion kriisikeskuksen kanssa. Tavoitteena on peli- nettihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa.

Pelineuvolat

Pelineuvolan tavoitteena on tukea pelaamisen ja liiallisen internetin käytön käsittelyä osana asiakastyötä. Pelineuvola sopii myös järjestöille ja pelaajien läheisille kun halutaan perehtyä tarkemmin ongelmalliseen pelaamiseen tai internetin käyttöön.

Pelineuvola tarjoaa tarpeen mukaan tietoiskuja digipelaamisesta, rahapelaamisesta ja liiallisesta internetin käytöstä. Voidaan myös tutustua tunnistamisen ja puheeksioton tueksi kehitettyihin työkaluihin, miettiä yhdessä asiakastilanteita tai pohtia keinoja kehittää yhteisön toimintamalleja.

Pelineuvolan jatkoksi voi syntyä yhteistyöprojekti, esimerkiksi tapahtuma, kampanja tai koulutustilaisuus. Pelineuvola on maksuton.

Koulutukset

Pelituen koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa peli- ja nettihaitoista sekä testattuja toimintamalleja työhön haittojen vähentämiseksi.

Perustason koulutus avaa näkökulmia pelaamiseen ja liialliseen internetin käyttöön ilmiöinä ja tarjoaa välineitä tunnistaa ja ottaa puheeksi ongelmallista pelaamista ja netin käyttöä. Koulutus kestää tavallisesti 2-4 tuntia on yleensä maksuton.

Syventävä koulutus perehdyttää valittuihin peli- ja nettihaittojen hoidossa ja kuntoutuksessa käytettäviin työtapoihin ja menetelmiin. Koulutus kestää tavallisesti 1-2 työpäivää ja voi olla maksuton tai maksullinen riippuen tarvittavista asiantuntijoista.

Materiaalit

Pelituki tuottaa sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja tukemaan peli- ja nettihaittojen ehkäisyä ja tunnistamista. Materiaalit –sivulta löydät työvälineitä, raportteja ja opinnäytetöitä sekä listan hyödyllisistä linkeistä. Ota yhteyttä, jos sinulla on materiaaliin liittyvä idea tai tarve, etsitään yhdessä sopiva materiaali tai kehitetään uusi.

Neuvontapisteet

Tiedätkö paikan, jossa olisi tarvetta ja tilaa keskustelulle peli- ja nettihaitoista? Pelituen neuvontapisteet tarjoavat matalan kynnyksen palveluohjausta ja neuvontaa haittoja kokeville ja heidän läheisilleen. Neuvontapiste on avoinna sovittuna aikana esim. iltapäivän kerran viikossa tai kuukaudessa.

Keski-Suomi
Jarkko Järvelin
Koordinaattori, Pelituki
Sovatek-säätiö
Matarankatu 4,
40100 Jyväskylä
p. 050 594 2503
jarkko.jarvelin(at)sovatek.fi

Pohjois-Karjala
Arto Hernetkoski
Suunnittelija, Pelituki
Sovatek-säätiö
Torikatu 30,
80100 Joensuu
p. 050 311 8191
arto.hernetkoski(at)sovatek.fi

Pohjois-Savo
Kirsi Marin
Suunnittelija, Pelituki
Kuopion kriisikeskus
Kallanranta 9,
70100 Kuopio
p. 044 714 6022
kirsi.marin(at)kuopionkriisikeskus.fi

Etelä-Savo ja Varkaus
Eija Myllymäki
Aluesuunnittelija, Pelituki
Kirkkopalvelut ry/
Riippuvuustyön kehittämisyksikkö
Huvilakatu 31, E-rakennus
76130 Pieksämäki
p. 040 554 2506
eija.myllymaki(at)kirkkopalvelut.fi

Ota yhteyttä