Pelituki

Mitä Pelituki tarjoaa?

Järjestämme rahapeli-, digipeli- ja nettihaittoihin liittyviä Pelineuvoloita ja koulutuksia. Lisäksi tuotamme materiaaleja ja tarjoamme palveluohjausta neuvontapisteillä, puhelimitse ja sähköpostitse.

Mikä on Pelituki?

Pelituki on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli Stean tukemaa kehittämistoimintaa, jota toteuttaa Sovatek-säätiö yhteistyössä Kirkkopalveluiden Riippuvuustyön kehittämisyksikön ja Kuopion kriisikeskuksen kanssa. Tavoitteena on peli- nettihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen Itä- ja Keski-Suomessa.

Pelineuvolat

Pelineuvolan tavoitteena on tukea ongelmallisen pelaamisen, internetin ja sosiaalisen median käytön käsittelyä osana asiakastyötä. Pelineuvola sopii myös järjestöille ja pelaajien läheisille kun halutaan perehtyä tarkemmin ongelmalliseen pelaamiseen tai internetin käyttöön.

Pelineuvola tarjoaa tarpeen mukaan tietoiskuja ongelmallisesta rahapelaamisesta, digipelaamisesta, internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Voimme tutustua myös tunnistamisen ja puheeksioton tueksi kehitettyihin työkaluihin, ratkoa yhdessä asiakastilanteita tai pohtia keinoja kehittää yhteisön erilaisia toimintamalleja.

Pelineuvolan jatkoksi voi muodostua esimerkiksi yhteistyöprojekti, tapahtuma, kampanja tai koulutustilaisuus. Pelineuvolat ja peruskoulutuksemme ovat maksuttomia.

Infografiikka pelineuvolasta

Koulutukset

Pelituen koulutukset tarjoavat tutkittua tietoa peli- ja nettihaitoista sekä testattuja toimintamalleja työhön haittojen vähentämiseksi.

Perustason koulutus avaa näkökulmia ongelmalliseen raha- ja digipelaamiseen sekä internetin ja sosiaalisen median käyttöön ilmiöinä. Lisäksi koulutus tarjoaa välineitä tunnistaa ja ottaa puheeksi ongelmallista pelaamista ja netin käyttöä. Peruskoulutus kestää tavallisesti 2-4 tuntia on yleensä maksuton.

Syventävä koulutus perehdyttää valittuihin peli- ja nettihaittojen hoidossa ja kuntoutuksessa käytettäviin työtapoihin ja menetelmiin. Koulutus kestää tavallisesti 1-2 työpäivää. Koulutuksen maksullisuus riippuu tarvittavista asiantuntijoista.

Infografiikka koulutuksista

Materiaalit

Pelituki tuottaa sähköisiä ja kirjallisia materiaaleja tukemaan peli- ja nettihaittojen ehkäisyä, tunnistamista ja hoitoa. Materiaalit –sivulta löydät työvälineitä, raportteja ja opinnäytetöitä sekä listan hyödyllisistä linkeistä. Ota yhteyttä, jos sinulla on materiaaliin liittyvä idea tai tarve. Etsitään yhdessä sopiva materiaali tai kehitetään uusi!

Neuvontapisteet

Tiedätkö paikan, jossa olisi tarvetta ja tilaa keskustelulle peli- ja nettihaitoista? Pelituen neuvontapisteet tarjoavat matalan kynnyksen palveluohjausta ja neuvontaa haittoja kokeville ja heidän läheisilleen. Neuvontapiste on avoinna sovittuna aikana esim. iltapäivän kerran viikossa tai kuukaudessa.

Keski-Suomi

Jarkko Järvelin
Kehittämispäällikkö, Pelituki
Sovatek-säätiö
Matarankatu 4,
40100 Jyväskylä
p. 050 594 2503
jarkko.jarvelin(at)sovatek.fi

Pohjois-Karjala

Arto Hernetkoski
Asiantuntija, Pelituki
Sovatek-säätiö
Torikatu 30,
80100 Joensuu
p. 050 311 8191
arto.hernetkoski(at)sovatek.fi

Pohjois-Savo

Saara Kultamaa
Asiantuntija, Pelituki
Kuopion kriisikeskus
Kallanranta 9,
70100 Kuopio
p. 044 714 6022
saara.kultamaa(at)kuopionkriisikeskus.fi

Etelä-Savo ja Varkaus

Suvi Kovalainen
Asiantuntija, Pelituki
Kirkkopalvelut ry/
Riippuvuustyön kehittämisyksikkö
Huvilakatu 31, E-rakennus
76130 Pieksämäki
p. 040 554 2506
suvi.kovalainen(at)kirkkopalvelut.fi

Ota yhteyttä