Sosiaalisen median haittoja tunnistetaan yhä enemmän. Digipeliriippuvuudelle on saatu diagnostiset kriteerit, mutta ongelmallisen digipelaamisen palveluita ei ole, tai ne on hyvin vaikea löytää. Meneillään oleva rahapelijärjestelmän uudistus tulee todennäköisesti lisäämään pelitarjontaa ja näkyvää markkinointia. Pelituen toiminnalle peli- ja nettihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisessä on tarvetta ehkä enemmän kuin koskaan, onneksi myös resurssit ovat paranemassa.

Työ jatkuu kahdella kielellä

Tänä keväänä 12 vuotta täyttävä Pelituki jatkaa entisin tavoittein, ja entistä vahvempana. Stean avustusehdotus sisältää rahoitukseen tasokorotuksen, joka mahdollistaa ruotsinkielisen työn vakinaistamisen. Aloitimme ruotsinkielisen työn vuonna 2022 aiemmilta vuosilta säästyneillä resursseilla. Viime vuonna pystyimme työtä ja jatkamaan säästöillä ja Sovatekin toteuttaman, BMR-säätiön rahoittaman Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag -hankkeen tuella. Tuossa hankkeessa on jalkauduttu kouluille, tehty laajaa yhteistyötä kehittämisryhmissä ja koottu Pelituen sivuilta löytyvä Verktygsbacken. Pakkiin on koottu työkaluja ja materiaaleja pelaamisen ja somen käytön hallintaan ammattilaisille ja perheille. Pakki on ruotsinkielinen, mutta osa materiaaleista on myös suomeksi. Ruotsinkieliselle työlle on ollut selkeä tarve ja onneksi pystymme jatkossakin tarjoamaan mm. koulutuksia ja suosittuja Föräldratips -tilaisuuksia.

Vahvistamme osaamista

Sosiaali-, terveys-, ohjaus- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattu koulutustoimintamme jatkuu ja monipuolistuu. Entistä isompi osa vapaasti kaikille tarjolla olevista koulutuksista pyritään saamaan näkyville koulutuskalenteriin hyvissä ajoin. Digipelaamiseen ja somen käyttöön liittyen tarjoamme peruskoulutuksia, joissa keskitytään ilmiöön, haittojen tunnistamiseen, asiakkaan kohtaamiseen ja muutostyöskentelyyn. Menetelmällisempinä täydennyskoulutuksina tarjoamme ratkaisukeskeiseen menetelmään pohjautuvia Minuus somessa- ja Ratkaisukeskeinen ote digipelaamisen hallintaan -koulutuksia. Rahapelaamisesta tarjoamme THL:n mallin mukaisia puheeksioton koulutuksia. Tarvittaessa Pelituen kautta saa myös maksullisen Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksen. Mahdollisuus työryhmille tms. kohdennettuihin, tarpeen mukaan räätälöityihin koulutuksiin säilyy, niistä voi kysyä lisää Pelituen työntekijöiltä. Pelituki tarjoaa ammattilaisille myös konsultaatiota peli- ja nettihaittoihin liittyvissä tapauksissa.

Edistämme osallisuutta

Painotamme toiminnassamme entistä enemmän peli- ja nettihaittojen riskiryhmiin kuuluville ja haittoja kohdanneille suunnattua työtä. Vahvistamme ja monipuolistamme yhteistyötä näitä ryhmiä (mm. mielenterveyskuntoutujat ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret aikuiset) tavoittavien järjestöjen kanssa. Tavoitteena on parantaa peli- ja nettihaittojen tunnistamista ja tehdä tunnetuksi tarjolla olevaa tukea. Yhtä tärkeää on saada riskiryhmiin kuuluvat ja haittoja kohdanneet mukaan kehittämään matalan kynnyksen tukea ja peli- ja nettihaittoihin kohdennettuja palveluita. Järjestämme peli- ja someneuvoloita entistä enemmän erilaisille nuorten ryhmille sekä kuntoutus- ja valmennuspalveluiden asiakkaille; keskustelemme digihyvinvoinnista ja selvitämme palvelukokemuksia ja tarpeita. Yhteistyössä ADHD- ja Autismiliittojen sekä vertaistoimijoiden kanssa tuotettu neurobase -sivusto tarjoaa tietoa ja vinkkejä digipelaamisen ja somen käytön hallintaan neurokirjon nuorille ja nuorille aikuisille. Sivustoon liittyvä yhteistyö Virtuaaliheimo -hankkeen kanssa tarjoaa myös mahdollisuuden kerätä kokemuksia ja ideoita peli- ja nettihaittojen riskiryhmään kuuluvilta. Tulevina vuosina osallisuus on tärkeä tavoite Pelituen toiminnassa; kyse on paluusta juurille, sillä Pelituen alkuvuosina työstettiin paljon työvälineitä ja tukimuotoja yhdessä nuorten kanssa.

Yhdessä eteenpäin

Tulevaisuuden haasteet ovat suuria, mutta ennenkin on pärjätty. Kiitos Pelituen tuloksista kuuluu 12 vuoden aikana oman panoksensa antaneille työntekijöille, yhteistyökumppaneille, rahoittajille ja toimintaamme kehittämään auttaneille osallistujille. Kertokaa meille jatkossakin mitä tarvitaan ja miten onnistuimme.

Lopuksi vielä muutamia ajankohtaisia ja tähän tekstiin liittyviä linkkejä.

Tunnistatko digipeliriippuvuuden?            Tietoa mm. diagnostisista kriteereistä

Rahapelijärjestelmän uudistus                   Tietoa lakihankkeesta

THL:n koulutukset                      Tietoa THL:n täydennyskoulutustarjonnasta

Hyvää vuotta 2024!

Jarkko Järvelin

Pelituki