Juhlaruuat on syöty ja uuden vuoden lupaukset tehty (ja monen kohdalla jo unohdettukin); nyt katse on suunnattu tulevaan. Pelituelle vuosi 2023 tulee olemaan työntäyteinen. Suuria suunnitelmia rajaavat hieman pienemmät resurssit, mutta keskittymällä olennaiseen pystymme vastaamaan niihin tarpeisiin, jotka yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa arvioidaan tärkeimmiksi.

Vaikka vanhan sanonnan mukaan laiska töitään laskee, on vuoden vaihteessa tapana katsoa myös päättyneen vuoden tapahtumia ja aikaansaannoksia. Meille vuosi 2022 oli hyvä: koulutus ja neuvontatoimintamme tavoitti yli 3500 ihmistä, joista yli puolet oli sosiaali-, terveys-, ohjaus- ja kasvatusalan ammattilaisia. Lisäksi aloitimme verkossa uuden neuvontapalvelun E-neuvonnan, tuotimme uusia materiaaleja mm. kouluille ja oppilaitoksille suunnatun, tilauksesta käyttöön saatavan materiaalin ja käynnistimme ruotsinkielisen työn. Otimme käyttöön uusia koulutusmalleja ja aloitimme laajemman koulutusten kehittämisprosessin. Viestintää on myös tehostettu ja ehostettu matkan varrella. Vuoden aikana toimimme myös vastuutahona Toiminnallisten riippuvuuksien verkostossa ja toteutimme yhteistyökumppaniemme kanssa alueellisia kartoituksia ongelmallisesta pelaamisesta ja siihen tarjolla olevista palveluista useissa maakunnissa.

Mitä teemme tänä vuonna? Sitä samaa kuin ennenkin – päämääränä on edelleen peli- ja nettihaittojen ehkäisyn ja hoidon kehittäminen. Alkaneena(kin) vuonna Pelituen toiminta voidaan jakaa kolmeen osaan: koulutukseen, neuvontaan ja materiaalien ja tiedon tuotantoon ja välittämiseen. Koulutustoimintamme on jatkossakin suunnattu pääosin ammattilaisille, ja kehitämme sitä, jotta se tarjoaisi entistä konkreettisempaa tukea työhön. Yksi osa tätä on tarjota jatkossa osallistujille materiaalipaketit, joiden avulla koulutuksen oppeja on helpompi soveltaa ja syventää. Uutta tämän vuoden koulutustarjonnassa tulee olemaan laajemmalle yleisölle suunnattu Digihyvinvointi-koulutus, jota pilotoimme toivon mukaan viimeistään loppukesällä.

Neuvonnan tarjoaminen peli- ja nettihaittoja kokeville ja heidän läheisilleen on tärkeää, mutta sen toteuttamisessa haemme tarvittaessa uusia ratkaisuja. Pelineuvoloita järjestetään edelleen räätälöityinä kohtaamisina esim. työ- ja opiskelijaryhmille, mutta pohdimme myös onnistuneen Pelineuvola vanhemmille-konseptin mukaisten, tietyn teeman ympärille suunniteltujen, avoimien tilaisuuksien järjestämistä laajemmin. Teamsissa toteutettu E-neuvonta jatkuu, mutta sen rinnalla tullaan kokeilemaan ainakin vierailuja yhteistyötahojen neuvonta- ja keskustelukanavilla. Ammattilaisille tarjoamme edelleen konsultaatiota peli- ja nettihaittojen tunnistamiseen, arviointiin ja asiakkaan muutoksen tukeen.

Materiaalien tuotannossa pyrimme siihen, että tärkeimmät materiaalit olisivat tarjolla myös ruotsiksi. Uusien materiaalien työstäminen vie paljon resursseja, joten seuraamme jatkossakin tarkasti, mitä muut (esim. THL, Ehyt, Sosped) ovat jo tuottaneet – ja ohjaamme käyttämään hyviä materiaaleja. Omien materiaalien osalta suunnitelmissa on ainakin oma-aputyökalujen viilaus ja neurokirjon ihmisten peli- ja nettipulmiin tukea tarjoava materiaali.

Hommia siis riittää siinä määrin, että niitä on pakko panna tärkeysjärjestykseen. Kaiken kehittämisen tulee kuitenkin perustua todelliseen tarpeeseen – jos siis sinulla pyörii mielessä peli- tai nettihaittoihin liittyvä asia, jolle todellakin tarttis tehdä jotain – ota ihmeessä yhteyttä.

Pelituen kehittämispäällikkö Jarkko Järvelin

Jarkko Järvelin, Pelituki