Varhaiskasvatuksen verkoissa – digitaalinen media ja pelaaminen

Varhaiskasvatuksen verkoissa – digitaalinen media ja pelaaminen

Miten pelaamiseen ja median käyttöön liittyviä haittoja pitäisi lähestyä varhaiskasvatuksen näkökulmasta? Entä ketä tai keitä tässä aihepiirissä olisi hyvä tukea?  Itse asiassa minulla on esittää teille vastaukset molempiin kysymyksiin. Peli- ja mediahaittoja...