Toiminnan päättyessä on aika kiittää kuluneesta yhteistyöstä

Rahapeliongelman hoidon ja tuen, alueellisen tuen eli tuttavallisemmin Aluetuen 2,5 vuoden työ on tulossa päätökseen ja loppuraporttia kootessa on tullut aika miettiä, mitä kaikkea vuosien aikana on saatu aikaiseksi rahapeliongelman hoidon ja tuen edistämiseksi Väli-Suomessa.


Alkutaival oli käynnistyvien hankkeiden tapaan uuden toiminnan näkyväksi tekemistä ja rahapeliongelman hoidon ja tuen avainhenkilöiden keräämistä kunnista – myöhemmin uudelleen hyvinvointialueilta. Verkostojen kokoamisen jälkeen seuraava askel oli päästä ajan tasalle palvelujen nykytilanteesta sekä kuunnella herkällä korvalla jokaisen yhdeksän alueen toiveita ja tuen tarpeita palvelujen kehittämisessä sekä ammattilaisten osaamisen vahvistamisessa.

Kiitos kaikille teille koulutuksiin osallistuneille! Olette nostaneet esiin tärkeitä havaintoja työn arjesta sekä konkreettisia kehittämisehdotuksia rahapelihaittojen vähentämiseksi ja tuen saamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Aktiivisen yhteistyön myötä Aluetuki on päässyt tukemaan hyvinvointialueita palvelurakenteissa tehtävässä työssä sekä vahvistamaan ammattilaisten osaamista laajasti. Koulutuksia on toteutettu hyvässä hengessä lukuisia ja rahapelihaittojen merkitykseen on herätty – kiitos kaikille teille koulutuksiin osallistuneille! Olette nostaneet esiin tärkeitä havaintoja työn arjesta sekä konkreettisia kehittämisehdotuksia rahapelihaittojen vähentämiseksi ja tuen saamiseksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tietoa ja toiveita huomioistanne on viety eteenpäin alueellisiin ja valtakunnallisiin verkostoihin.

Hyvinvointialueet ovat hyvin erilaisissa tilanteissa rahapeliongelman hoidon ja tuen palvelujen järjestäytymisen suhteen: osalla työ on jo pitkällä ja osalla hoito- ja palveluketjut ovat vasta muovautumassa. Rahapelaamisen ilmiö on ammattilaisille usein vielä vieras ja sen puheeksiotto ei ole muodostunut rutiiniksi. Avun piiriin hakeutuminen voi pitkittyä ja haitat kasvaa nopeasti vakaviksi henkilöllä, jolla on rahapeliongelma. Olisikin tärkeää, että rahapelaamista otettaisiin puheeksi systemaattisemmin ja hyvinvointialueiden rakenteen tukisivat siinä ammattilaisten työtä.

Vuosien aikana Aluetuen tekemä työ on löytänyt omanlaisen paikkansa eri hyvinvointialueilla ja yhteistyö on alkanut vakiintua. Lisäksi järjestettyjen koulutusten hyvä maine on kiirinyt ammattilaisten keskuudessa. Näin Aluetuen toiminnan viimeisenä toimintavuotena roolit ovatkin kääntyneet ja monet rahapelihaittojen parissa työskentelevät ammattilaiset ovat ottaneet yhteyttä erilaisiin kehittämistyön tuen tarpeisiin liittyen.

Vaikka Aluetuen toiminta päättyykin vuodenvaihteessa, työ hyvinvointialueilla jatkuu ja tukea siihen on saatavilla jatkossakin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Pelihaittaverkosto käynnistyy vuoden 2024 alusta. Lisätietoa Pelihaittaverkostosta löytyy THL:n sivuilta (linkki avautuu klikkaamalla). Rahapelaaminen puheeksi- ja Rahapeliriippuvuus hallintaan -koulutukset jatkuvat vuonna 2024. Lisätietoja koulutuksiin liittyen löydät THL:n verkkosivuilta (linkki avautuu klikkaamalla).

Tässä vaiheessa on kuitenkin aika kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja -tahoja, erityisesti hyvinvointialueiden yhteyshenkilöitä, ajan antamisesta ja työn arjen kokemuksien välittämisestä osaksi kehittämistyötä.

Kiittäen,

Mirka Mikkola, aluekoordinaattori, Sovatek-säätiö