Ungdomar och barn växer idag upp i en digital värld. Mobiltelefonen och digitalt spelande utgör en väldigt viktig social faktor. En stor del av kontakten utanför skolan sker genom meddelanden via appar och mycket av barnens samspel sinsemellan grundar sig på digitala saker som de spelat, sett eller upplevt.

Barnens och föräldrarnas digitala spelande och mobilanvändning kan väcka starka känslor och orsaka utmaningar i familjen. Projektet Välmående Barn och Unga i en digitaliserad vardag startade ur behov av vägledning i skärmrelaterade frågor som finns hos professionella inom social- och hälsovård, skolpersonal och hos föräldrar.

Vi började vårt projektarbete med att ta reda på behov som finns hos barn och unga, vi funderade kring hur vardagen i familjer kan se ut och vilket stöd som behövs. Vi satt oss ner med vår arbetsgrupp och diskuterade hur vi på bästa sättet kan stöda barn, unga och föräldrar när mobilbruk eller digitalt spelande stör vardagen.

På basis av diskussionerna sammanställdes en verktygsbacke, som du gärna får bekanta dig med. Verktygen är tillgängliga för alla – avgiftsfritt, lätt att naviger och fulll med användbara material, metoder och verktyg.

Professionella inom barn- och familjearbete gjorde oss uppmärksamma på behov som de ser i sitt arbete:

 • Det är viktigt att även reflektera över positiva saker som skärmen ger och inte bara se utmaningar i digitalt spelande, mobilbruk och skärmar. Digital gemenskap kan vara livsavgörande för unga som inte har vänner och en trygg social gemenskap hemma eller i skolan. Det kan vara bättre att lägga till verksamhet i vardagen för att stärka kommunikationen det sociala IRL än att ta bort skärmen. Exempel; brädspelkvällar, gemensamma promenader eller att man gör trädgårdsarbete tillsammans i familjen.
 • Bristerna i föräldraskapet är enligt professionella en rätt allmän utmaning – förmågan att vara förälder behöver förstärkas och föräldrarna behöver stöd med gränssättningen. Barn behöver föräldrarnas närvaro och goda rutiner hemma från tidig ålder. För unga i gymnasiet och på högstadiet kan professionella hjälpa den unga till bättre rutiner och mående. 
 • Föräldrarnas attityder varierar stor från att inte visa intresse för barnets skärmbruk och spelande till att vara väldigt orolig över skärmanvändning. Föräldrar behöver ta barnet med i diskussionen och ge barnet alternativ och inte enbart begränsningar. Barn och unga behöver vuxnas stöd för att komma loss från skärmen, vilket kräver vuxnas närvaro och tid. Gemensam tid är guld värt.
 • På barnrådgivningen syntes det att många småbarnsföräldrar spenderar mycket tid på telefonen. Genom mobilen får man information, kamratstöd och avkoppling i den nya situationen som förälder – och en välbehövlig paus i en stressig vardag. Det skulle ändå vara viktigt att småbarnsföräldrar tänker på när och hur de använder mobilen. En förälder som ofta ser på skärmen är inte lika tillgänglig och kan signalera till barnet att mobilen prioriteras över dem, vilket påverkar tillit och anknytning.
 • Rollinlärning – vuxna behöver också se över hur och när de använder skärm. Är telefonen framme vid maten och svarar man genast på meddelanden även när man är mitt i en diskussion?
 • Skärmbruk kan ha blivit så problematiserat att det väcker negativa känslor hos föräldrar. Det diskuteras redan på barnrådgivningen. ”Ett barn beter sig dåligt och får då en skärm för att lugna ner sig och ibland som belöning när allt gått fint”.  Det blir väldigt otydligt för ett barn – vilka regler gäller och varför? Barnen får telefoner och paddor som gåvor, men föräldrarna är ursinniga när barnen spelar eller gillar att titta på YouTube

Vi tackar vår fina arbetsgrupp som bollat tankar och idéer med oss, gett oss information och spridit information vår verksamhet runt om i Österbotten och Svenskfinland. Rusmedelsförebyggande verksamheten i Korsholm bjöd in kommunens föräldrar i november till vår föreläsning kring sociala medier och digitalt spelande. Vi diskuterade småbarn och skärmtider under Familjekarnevalen i Jakobstad och Helsingfors i höst tillsammans med Barnavårdsföreningen och andra verksamheter. Folkhälsan bjöd in oss att utbilda närmare 100 hälsovårdare på olika håll i Svenskfinland inom Hälsonätverket. Stort tack för dessa och alla andra samarbetsmöjligheter.

Barnens medievardag – hur kan föräldrar stöda sunda rutiner och samspelet hemma

Föräldratips i spel och sociala medier ordnas en gång i månaden och vi diskuterar bland annat skärmtid, regler, trygghet online, vänskap på nätet, känslohantering och föräldrarnas egen skärmanvändning. Hittills har över 250 föräldrar loggat in och deltagit med att lyssna in, ge kamratstöd, ställa frågor och dela erfarenheter och tips.

Några av de frågor som föräldrar vill ha svar på samband med Föräldratips:

 • Hur viktigt är det att respektera åldersgränser på spel?
 • Varför blir barnen på dåligt humör när dom måste sluta spela eller sätta bort mobilen?
 • Hur gör man när barnets kompis har lov att spela våldsamma spel (GTA) och man inte vill att ens eget barn spelar eller ser på, men man vill inte heller förbjuda sitt barn att umgås hemma hos det barnet?
 • Pojken spelar och kodar mycket. Hur kan jag motivera honom att göra annat ibland?
 • Hur mycket skärmtid är okej? Hur begränsa skärmtiden? Vilka verktyg kan användas?

Föräldratips-kvällarna har varit populära och vi ser att de flesta föräldrar funderar mycket kring skärmanvändning, mobilbruk och digitalt spelande. Vi ser framemot flera Föräldratips-kvällar och tackar alla er som deltagit och som gett respons om kvällarna – det hjälper oss att utveckla verksamheten och ge svar på era frågor.   

Verktygsbacken för professionell och familjer

Några av våra samarbetspartners fick ta sig en första titt på Verktyg för professionella och familjer för några dagar sen.

”Så snygg och så enkel att använda”, ”Toppen, får man dela med sig till andra av den här?”, “Tänk att ni sammanställt allt på ett ställe!” var ett par av kommentarerna.

Och javisst, den är gjord för alla er som söker information, tips och material för att stöda en sund medievardag så läs, använd, printa ut om ni vill. Vi har sammanställt verktygen för att underlätta just ditt arbete med att stöda för barn, unga och vuxna som behöver hjälp och stöd. Här hittar du information, metoder och stödmaterial som stärker kommunikationen kring välmående, balans i vardagen och fungerande arbetssätt då det handlar om digitalt spelande och mobilanvändning.

Värdegrunden i organisationen

Vi som har arbetat inom projektet har ett förtroende för arbetssättet som Pelituki och alla andra organisationer som vi samarbetat med har. Förbud och auktoritärt förhållningssätt fungerar dåligt då det handlar om att förändra beteenden och mönster. Däremot information, bra bemötande och diskussioner ger upphov till reflektion och förändring. Att tillföra mer av det som är positivt och stärker i stället för att endast begränsa det skadliga fungerar bättre hos oss människor oavsett vår ålder.  Redan efter ett par veckor på nya jobbet hade vi båda som projektarbetare lärt oss att skämma bort oss genom att ha telefonen på svart-vitt läge och stänga av notifikationer mellan kl 21.00 och 07.30. Vi blir inte störda av notifikationer då vi sover och det känns lugnt. Vi ger oss en bättre nattsömn som resulterar i mer energi, positivare tankesätt och bättre välmående. Det är en fin gåva som kostar väldigt lite.

Förändring är en process men redan små förbättringar ger långvariga och positiva resultat. Att tänka att man kan skämma bort sig själv med skärmfri tid för att man vill sig själv väl ger en helt annan motivation än att tvinga sig att sätta undan telefonen för att man är lat och har slösurfat för länge.

Tack till finansiärerna

Det är viktigt att vi kan prata om alla aspekter av digitala medier, väcka tankar, utbyta åsikter och erfarenheter och hitta sätt att ta hand om oss själva och varandra. Vi tror starkt att en positiv attityd kan gynna sociala relationer, öka förståelse och förbättra välmående. Tack till Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne som möjliggjort projektet så att barn, unga och familjer kan må bra i en digitaliserad vardag.

Det har varit ett roligt, lärorikt och ibland intensivt år. Vi är väldigt tacksamma för alla samarbeten, nätverksträffar, utbildningar, skolbesök och föräldrakvällar som vi har fått möjligheten att medverka i under året 🎈.

Hälsningar, Christel Quillin och Annukka Såltin
Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag -projektet (2023)