Då problem uppstår är det viktigt att kunna få stöd och information hur gå vidare. Och gärna på sitt eget modersmål. Pelituki har traditionellt erbjudit råd, stöd, material och utbildningar kring digitalt spelande, spel om pengar samt internet på finska. Nu betjänar vi även på svenska! All verksamhet erbjuds avgiftsfritt.

Alla som har oro kan få råd och stöd

Pelituki E-rådgivning riktas till alla som har oro eller frågor om sitt eget eller andras spelande eller nätanvändning. Du kan ta kontakt som förälder, syskon, vän eller kollega. Det finns inget hinder för dig som sakkunnig att delta, alla frågor är viktiga. Rådgivning erbjuds varannan vecka via Teams. Det är möjligt att logga in anonymt och skicka in frågor på förhand.

Skolor och utbildningsanstalter

Som lärare kan du ta kontakt och fråga efter svenskspråkigt undervisningsmaterial till åk 7–9 (teman sociala medier och digitalt spelande, lätta tester och uppgifter). Du kan även boka en workshop ”Städa, spel eller läsa till prov” till åk 7–9. Workshopens tema är flyktspelande och coping strategier samt välmående.

Professionella som möter klienter

Elevhälsan, skolhälsovården och social- och hälsovården samt andra professionella erbjudes möjlighet till konsultering. Kan det handla om problematiskt spelande, hur ta saken till tals, vilka möjligheter finns det? Spel om pengar kan vara ett underliggande problem som döljs av andra problem (till exempel mentala, ekonomiska, sociala)  

Vi utbildar inom teman. Du kan beställa en utbildning på distans om problematiskt spelande eller sociala medier. Utbildningarna riktas till professionella och studerande inom social- och hälsovården.

Hitta rätt på svenska:

Service till professionella | Pelituki

Pelituki E-rådgivning

Mer om svenskspråkigt stöd och utbildningar, kontakta:

Annukka Såltin, annukka.saltin@sovatek.fi