Olettekin jo varmaan kuulleet L-O-I-S-T-O-U-U-T-I-S-E-T!

Pelituen toiminnan yhtenä tarkoituksena on lisätä ammattilaisten, pelaajien ja läheisten tietoisuutta peli- ja nettihaitoista. Siten ahersimmekin vuoden 2019 aikana kolmen työvälineen parissa, jotka saimme iloksemme julkaista oppaiden muodossa heti vuoden 2020 alussa!

Oppaat ovat suunnattu sosiaali-, terveys-, ohjaus- ja kasvatusalan ammattilaisille ja ne käsittelevät teemoiltaan ongelmallista rahapelaamista, digipelaamista ja internetin sekä sosiaalisen median käyttöä. Oppaat sisältävät neuvoja puheeksiottamiseen, kartoittamiseen ja hoitoon. Eikä siinä kaikki. Oppaat ovat suunniteltu ihan oikeaksi työkaluksi arjen perustyöhön. Kuuntelimme siksi ammattilaisten omia mielipiteitä ja kokemuksia työkalua kehitettäessä. Nyt on kuitenkin aika oppaiden taustastoorille.

Ideointivaihe

Ennen valmista luomusta tarvitaan idea. Tässä tapauksessa liikkeelle lähdettiin keväällä 2019, jolloin päätimme uudistaa Pelituen toiminnan edeltäjän Pelissä-hankkeen aikana kehittämän niin kutsutun ”Vihreän kirjan” eli Rahapelien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen (Itäpuisto ym., 2011). Pelituen työntekijä Hanna Karvinen ja Sovatekin työntekijä Anne-Maria Perttula tapasivat Jyväskylässä ja löivät viisaat päänsä yhteen materiaalin uudistamiseksi. Hannan ajatusten pohjalta rahapelioppaasta alkoi muotoutua varsinainen työväline käytännön työkokemuksen pohjalta. Kyselimme matkan varrella myös verkostojemme ammattilaisilta kommentteja ja mielipiteitä oppaiden kehittämiseksi.

Nälkä kasvoi syödessä. Päätimme eräässä Pelituen tiimipalaverissa tehdä toimintamme teemojen mukaisesti työvälineet kaikista kolmesta aihealueestamme – ongelmallisesta rahapelaamisesta, digipelaamisesta sekä internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Sovimme vastuunjaosta siten, että tiimimme koordinaattori Jarkko Järvelin vastaisi digipelioppaan ja suunnittelija Kirsi Marin nettioppaan kehittämisestä. Etelä- Savon aluesuunnittelijamme Eija Myllymäki puolestaan jatkoi Hannan työtä rahapelioppaan kehittämisessä.

Perimmäisenä ajatuksena meillä oli kehittää sosiaali- ja terveysalan käytännön työhön soveltuvat oppaat, jotka voisivat toimia ohjenuorana peli- ja nettihaittoja kohdatessa. Tiivis ja konkreettinen opas tarjoaisi työvälineenä kaiken sen, mitä ammattilainen tarvitsee kyseisten ongelmien tunnistamiseen, puheeksiottoon ja intervention tekemiseen.

Julkaisuvaihe

On myönnettävä, että alkuperäinen tavoitteemme oli julkaista oppaat vuoden 2019 lopussa. Arjen kenttätyön ohessa työvälineiden kehittämiselle oli kuitenkin resursoitava lisäaikaa. Päätimmekin juhlistaa Pelituen toimintavuoden 2020 alkua oppaiden virallisella julkistamisella.

Saimme syksyllä 2019 tiimiimme vahvistuksen Pohjois-Karjalasta, Arto Hernetkosken. Arto antoi meille lukuisia korvaamattomia kommentteja oppaiden kehittämiseksi. Kannatti siis viivästyttää aikataulua hieman. Varsinaisesta visuaalisesta ilmeestä ja oppaiden tuottamisesta saamme kiittää ”mahottoman miellyttävää” pieksämäkeläistä mainostoimisto Räikeetä. Kiitämme hienosta lopputuloksesta ja etenkin kärsivällisyydestä. Hyvät jutut syntyvät yhdessä tehden.

Lopputuote

Pelituen 12-sivuisia oppaitamme voit siis nyt ja jatkossa lukea sähköisenä versiona nettisivujemme materiaalit-osiossa (https://pelituki.fi/materiaalia/). Painettuja kappaleita saat puolestaan käyttöösi oman alueesi työntekijän kautta. Oppaiden teemoista on saatavilla myös koulutuksia. Olettehan meihin yhteydessä, hyviä lukuhetkiä ja onnistuneita kohtaamisia!

Terveisin Pelituki-tiimi: Jarkko, Eija, Kirsi & Arto