Materiaalia

Materiaaleja

Huomaatko minut? – Vuorovaikutus ja medialaitteet lapsiperheessä (opas vanhemmille, varhaiskasvatukseen ja neuvoloihin)

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen (opas ammattilaiselle, Pelissä-hanke)

Ihannepelaaja (vinkkejä digipelaamisen hallintaan, lapsille ja nuorille)

Minun päiväni (ympyrä pelaamiseen ja someen käytetyn ajan kartoittamiseen, lapsille ja nuorille)

Pelaamisen pelisäännöt (ohjeita yhteisten pelisääntöjen luomiseen, perheille)

Haitat ja ratkaisut (kartoittava työväline raha- ja digipelaamiseen, nuorille ja aikuisille)

Pelivisa (testaa tietosi digipelaamisesta, 10-15 vuotiaille, Kahoot)

Pelivisa (testaa tietosi rahapelaamisesta, nuoret ja aikuiset, Kahoot)

Kannanotto: Veikkauksen asema ja rahapelihaitat (Pelituen kannanotto keskusteluun Veikkauksen asemasta ja rahapelihaitoista 9.9.2019)

Nuorten internetin käyttö ja pelaaminen (Kyselyraportti liiallisesta internetin käytöstä Itä- ja Keski-Suomessa 2018, yläkoulut ja 2.aste)

Aikuisten internetin käyttö ja pelaaminen (Kyselyraportti liiallisesta Internetin käytöstä Itä- ja Keski-Suomessa 2018, työyhteisöt ja korkeakoulut)

Asiakkaitteni haitallinen internetin käyttö (Ammattilaiskyselyn raportti liiallisesta Internetin käytöstä 2018)

Uhkaako haitallinen internetin käyttö hyvinvointia? (Pelituen kirjallisuuskatsaus ongelmallisesta internetin käytöstä 2018)

Ikäihmisten rahapelaamisen raportti (Pelituen raportti ikäihmisten rahapelaamisesta Pieksämäellä 2017)

Peliaika. Poimintoja Pelituki-hankkeen matkan varrelta (Hankevaiheen toimintaa kuvaava raportti, 2015)

Kaikki pelaa? Näkökulmia nuorten pelaamiseen ja pelihaittoihin. (Raportti Pelituki-hankkeen tiedontuotannosta, 2015)

Hyödyllisiä linkkejä

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/rahapeliongelman-hoito-ja-tuki/jos-rahapelaaminen-kuumottaa

Rahapeliongelmien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen
https://www.pelituki.fi/File/Rahapeliongelmien_tunnistaminen__puheeksiotto_ja_pelaajan_auttaminen.pdf

THL oppaat:
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/julkaisut/tukiaineistot
• Rahapelaaminen puheeksi: Puheeksiotto, tunnistaminen ja lyhytneuvonta
• Pelin merkit –tukiaineisto: Tietoa rahapeliongelmasta työssään peliongelmia kohtaaville.
• Läheiset ja rahapeliongelma-tukiaineisto: Tietoa ja välineitä läheisten kanssa työskentelyyn
• Rahapelaaminen ja peliongelma lyhyesti ja selkeästi -Opas
• Liikaa pelissä – tietoa rahapeleistä ja peliongelmasta -Tukiaineisto
• Suhteet pelissä: Tietoa ja tukea rahapelaamisesta huolestuneille läheisille -Tukiaineisto
• Avaimia rahapeliongelman hallintaan –oma-apuopas

www.peluuri.fi

www.pelirajaton.fi

www.nimettomatpelurit.fi

http://www.kokemuksiapeliongelmista.fi/

https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit

https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/pelaaminen

www.ehyt.fi/fi/pelaaminen-0

www.pelipoikki.fi

http://rahapelipaivakirja.fi/

www.takuusaatio.fi/

https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/11/Velkaopas_2018_20112018.pdf

Pelaajabarometri 2018 – monimuotoistuva mobiilipelaaminen
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104293/978-952-03-0870-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y

THL-itseopiskeluaineisot
https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/rahapelit/osaamisen-kehittaminen/pelihaittojen-ehkaisy-itseopiskeluaineisto 

www.pelikasvatus.fi (Pelikasvattajan käsikirja 1 ja 2.)
www.mll.fi/pelikasvatus
www.mediakasvatus.fi/materiaalit/
Pelikasvatus osa 1 pelikasvatus tutuksi
Pelikasvatus osa 2 pelit varhaiskasvatuksessa
Pelikasvatus osa 3 huolettaako pelaaminen

www.pelastakaalapset.fi/digi

www.pelitaito.fi/new/

www.ehyt.fi/fi/pelaaminen-0

www.ikarajat.fi

www.pegi.info

Nuoret pelissä – Tietoa kasvattajille nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta julkaisu.
http://www.julkari.fi/handle/10024/131837

www.digipelirajaton.fi

http://digipelirajaton.fi/tietoa/tutkimuskatsaus-viihteellisesta-ongelmallisesta-digipelaamisesta/

Pelaajabarometri 2018 – monimuotoistuva mobiilipelaaminen
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/104293/978-952-03-0870-4.pdf?sequence=1&isAllowed=y