Vi söker en projektarbetare för visstid till ”Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag” -projektet. Projektet startade våren 2023 och har nu fått fortsatt finansiering för åren 2024–2025 och nu söker vi dig för att arbeta med projektet.  Ifall du är intresserad av att stöda barn, unga och familjer, sätt in en ansökan till oss redan idag.

Projektets syfte är förstärka professionellas kunnande om spel- och nätrelaterade utmaningar, stötta föräldraskapet samt minska på utmaningar bland barn och unga. Projektet gör årligen ett antal skolbesök till högstadier och andra stadiet, ordnar månatliga Föräldratips i spel och sociala medier -rådgivningar på distans, utbildar professionella och deltar på evenemang. Du kommer att forma nya material utifrån behov och vidareutveckla verksamheten. En stor del av arbetet riktas till familjearbetet, elevhälsan och familjer med Nepsy-utmaningar. Verksamheten riktas år 2024 till Österbotten och år 2025 till hela Svenskfinland.

Du kommer att vara en av de två verksamma som arbetar med projektet och ni arbetar som team. Som arbetspar har du en projektansvarig som arbetar både med projektet och Pelituki verksamhet, dvs projektet har 1,5 personresurser. Du kommer att arbeta heltid. Du samarbetar med sakkunniga på Pelituki, med barn och familjer, elevhälsan, skolhälsovården, högstadieskolor samt med tredje sektorns organisationer. Du är stationerad i Vasa och har ett arbetsrum på Kors­holmsesplanaden 44. Arbetet görs mestadels under kontorstid men enstaka evenemang ordnas även på kvällen och en stor del görs på distans.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och barnfamiljer, känner till skolmiljön, är intresserad av digitala medier, har erfarenhet av att stöda mental hälsa och välmående och kan arbeta självständig men även i arbetsgrupper. Projektarbetaren skall vara van att utrycka sig både skriftligt och muntligt och ha erfarenhet att samarbeta med både professionella och unga. Arbetet kräver resefärdighet i Österbotten. Du får gärna ha examen inom sociala branschen eller till exempel ungdomsarbete. Du är svenskspråkig och kan även använda finska.

”Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag” projektet understöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Sovatek-säätiö.

Arbetet börjar enligt överenskommelse i slutet av mars 2024 eller enligt överenskommelse. Lönen betalas enligt kollektivavtalet för sociala branschen (G26/G27). Arbetsintervjuerna hålls under veckorna 8-10.

Sänd en fritt formulerad ansökan och CV inklusive löneanspråk senast söndagen 11.2.2024 jarkko.jarvelin@sovatek.fi (utvecklingschef, Sovatek-säätiö).

Information om projektarbetet:
Annukka Såltin, sakkunnig, Pelituki, tel. + 358 41 731 6972 annukka.saltin@sovatek.fi

Jarkko Järvelin, utvecklingschef, Pelituki (på finska), tel. +358 50 594 2503 jarkko.jarvelin@sovatek.fi

Läs mer om projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag

Verksamhet till familjer: Föräldratips i spel och sociala medier


Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnes främsta mål är att öka välmående för barn och unga genom att skapa hopp och framtidstro. Stiftelsen möjliggör ett långsiktigt arbete för att förebygga spel- och nätrelaterade utmaningar samt underlätta att hitta stödinsater för barn och familjer.