SLUTSEMINARIUM – VÄLMÅENDE BARN OCH FAMILER I EN DIGITALISERAD VARDAG

TID: Tisdagen 12.12.2023 kl. 14-15.15
Plats: Teams

Hur kan vi öka på välmående och minska på spel- och skärmrelaterade utmaningar bland barn, unga och familjer? Det här är en av de frågor som projektet Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag försökt besvara.

Projektet har diskuterat flyktvägar, mobilbruk och spelande med unga, funderat på knepiga frågor tillsammans med föräldrar samt utbildat professionella inom mödra- och familjerådgivningen i Svenskfinland.

NY VERKTYGSBACK STÖDER DÅ SKÄRMAR UTMANAR VÄLMÅENDE

Under seminariet presenteras en verktygsback där du hittar stödmaterial, broschyrer, videon och tips på fungerande metoder då digitalt spelande, sociala medier eller skärmbruk orsakar utmaningar. Verktygspackens innehåll stöder familjer med barn i åldern 0–6 år, 7–12 år och 13–18 år. Verktygsbacken publiceras på www.pelituki.fi -nätsidan.

Vi kommer också att få höra vilka tankar Föräldratips i spel och sociala medier -kvällarna väckt, vilka verktyg och metoder som fungerar med barn och tonåringar och varför det ibland känns så svårt att få spel- och digiregler att fungera i familjen.

Projektet har samarbetat brett med olika organisationer och verksamheter inom Svenskfinland. Under slutseminariet diskuterar sakkunniga från bland annat Folkhälsan, Psykosociala förbundet samt Barnavårdsföreningen frågor kring välmående, mobilanvändning och digitalt spelande. Sakkunniga berättar hur man jobbar inom olika verksamheter och vilka stödbehov barnfamiljer ofta har.

Vad göra när skärmar hettar till känslorna i familjen?

Läs mer om projektet ”Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag”. 

Seminariet riktas till dig som arbetar med barn och familjer samt till dig som förälder.

ANMÄLAN

Anmäl dig med GENOM ATT KLICKA PÅ LÄNKEN

Anmälan stänger på onsdagen 6.12. kl 16.

Välkommen med önskar,

Annukka Såltin, projektansvarig Annukka.saltin@sovatek.fi och

Christel Quillin, projektarbetare Christel.quillin@sovatek.fi

BMR-logo

Projektverksamheten understöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.