Vi söker en projektarbetare på deltid (50 % möjligen mer).  Ifall du är intresserad av att stöda barn, unga och familjer, sätt in en ansökan till oss redan idag.

”Välmående barn och familjer i en digitaliserad vardag” är ett ett-årigt projekt som finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Projektets syfte är att kartlägga spelproblem, stödbehov och tillgängliga insatser bland unga och familjer i Österbotten. Användbara verktyg, stödmaterial och arbetssätt samlas in till en verktygslåda och nya material och verktyg kan utarbetas enligt behov. Målet är att utveckla befintligt stöd och minska samt förebygga spelproblem i barnfamiljer.

Du kommer att vara en av de två som arbetar med projektet, den andra projektarbetaren arbetar 50 % i projektet och 50 % i Pelituki verksamhet. Du samarbetar med sakkunniga på Pelituki samt med familjer och barn, elevhälsan, skolhälsovården och högstadieskolor samt med tredje sektorns organisationer. Du är stationerad i Vasa. Arbetet görs mestadels under kontortid men enstaka evenemang ordnas även på kvällen.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn, unga och barnfamiljer, känner till skolmiljön, har erfarenhet av att stöda mental hälsa och välmående och kan arbeta självständig men även i arbetsgrupper. Projektarbeten skall vara van att utrycka sig både skriftligt och muntligt och ha erfarenhet att samarbeta med både professionella och unga. Arbetet kräver resefärdighet till skolor i Österbotten.  Du får gärna ha examen inom sociala branschen eller till exempel ungdomsarbete. Du är svenskspråkig och kan även använda finska.

Vi intervjuar kandidater redan innan ansökningstiden gått ut. Arbetet börjar senast 3.4.2023 och räcker till projektets slut 31.12.2023.

Sänd en fritt formulerad ansökan och CV inklusive löneanspråk senast 21.3.2023 till jarkko.jarvelin@sovatek.fi (utvecklingschef, Sovatek-säätiö).

Information om projektet: Annukka Såltin, sakkunnig, Pelituki,
tel. + 358 41 731 6972 annukka.saltin@sovatek.fi