Dags att diskutera spelande eller nätanvändning i klassen?

Pelituki har utformat ”Surfa lugnt eller spela vidare?” stödmaterialet med målsättningen att ge skolan och andra professionella verktyg att stöda ungas färdigheter att kontrollera sitt spelande och mobilbruk. Digitalt spelande, sociala medier och internet är viktiga delar av barn- och ungdomskulturen och att öva ett balanserat och kontrollerat bruk av digitala enheter hör till alla. Pelituki materialet möjliggör genomgången av mobilbruk och spelande på ett roligt och enkelt sätt.

Stödmaterialet kan användas med elever på årskurs 5 och 6, på högstadiet och på andra stadiet. Lärarens instruktioner innehåller all information och material för en lektionshelhet, vilket underlättar och sparar tid från lektionsplaneringen. Materialet ger skolans personal en möjlighet att diskutera spelande och tillvaro sociala medier med unga på ett enkelt och lätt sätt och på så sätt minska och förebygga spel- och nätrelaterade problem. Du kan även välja att använda delar av materialet. Materialet passar även bra som diskussionsunderlag för elevhälsan.

Materialet är indelat i fem delar som alla väcker unga att fundera på och reflektera över sin vardag och vilken roll digitala enheter har i den.

  • Vad är din flyktväg?-video och inledning. Brukar du städa, spela eller göra något annat för att fly undan något som du borde ta tag i?
  • Grupparbete: Hur ser en fungerande vardag ut för din del?
  • Två tester: ”Hur spelar du?”, ”Hur använder du mobiltelefonen?”.
  • Svartvit-utmaning: Hur påverkar innehåll i färg mobilanvändning och vad händer ifall vi ställer in telefonen på svartvitt?

Bland annat de här frågorna och många fler kan diskuteras och behandlas via Pelituki materialet. Vi vill att ungas röst och erfarenheter blir hörda och att inlärning är trevligt och mångsidigt. Materialet har utformats med tanke på detta och erbjuder eleverna möjligheter att reflektera och behandla spelande och mobilbruk via videoinlägg, diskussioner, grupparbeten, tester och en svartvit-utmaning.

Utbildningsmaterialet är avgiftsfritt och är tillgängligt på svenska ”Surfa lugnt eller spela vidare” och på finska ”Somettaako vai pelittääkö?”.

Beställ materialet till ditt bruk till skolan, elevhälsan eller som diskussionsunderlag till ditt arbete med unga: BESTÄLL MATERIALET HÄR. 

Låt oss bygga tillsammans en fungerande vardag och förebygga problem och utmaningar som orsakas av digitalt spelande, mobilen och sociala medier!

Vill du höra mer om stödmaterialet eller testerna?

Ta kontakt med

Annukka Såltin (svenskspråkigt material) annukka.saltin@sovatek.fi
Saara Kultamaa (suomenkieliset materiaalit) saara.kultamaa@kuopionkriisikeskus.fi