Palveluiden saatavuus vaikuttaa hyvinvointiin. Jokaisesta kaupungista tai kunnasta tulisi löytyä riittävät palvelut myös mielenterveyden ja riippuvuuksien hoitoon. Mitä vaikeampi apua ja tukea on löytää tai saada, sitä suuremmaksi kasvaa riski luovuttaa ja jäädä ilman hoitoa. Kielellä on tärkeä rooli riippuvuuksiin liittyvien ongelmien kuvauksessa, diagnosoinnissa, hoidossa ja kuntoutuksessa. On huolestuttavaa ettei Suomessa välttämättä löydä hoitoa omalla äidinkielellään, edes toisella kotimaisella – ruotsiksi.

Olemme huomanneet, että ongelmallisen raha- tai digipelaamisen kanssa kamppaileville on tarjolla hyvin vähän palveluita ruotsiksi. Eikö ole tulijoita, eivätkö suomenruotsalaiset pelaa – vaikka THL:n tutkimuksen (2019) mukaan noin 112 000 pelaajaa kärsii ongelmallisesta rahapelaamisesta. Myös läheisillä on tarve saada tukea, ja heidän auttamisensa tukee myös pelaajan kuntoutumista. Digipelaamisen kanssa kamppailevien ja heidän läheistensä määristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta eritasoisten palveluiden ja tuen tarve kasvaa.

Mikä vaikuttaa siihen, etteivät suomalaiset toimijat tarjoa apua ruotsiksi? Vai onko niin, että tukea on vain vaikea löytää? Eikö palveluille ole ollut kysyntää, vai eikö ole resursseja tai halua tukea pienehköä ruotsinkielistä väestöä?  Vaikeita kysymyksiä. Osa avun tarvitsijoista ehkä kääntyy suomenkielisen avun pariin. Tämä on tietenkin hyvä, niin kauan kuin kielen ymmärrys ja tuki kohtaavat. Nykyinen digitaalinen maailma mahdollistaa digitaaliset vertaistukiryhmät, terapiat, lääkärikäynnit. On mahdollista kattaa laaja alue, eli ruotsinkielinen voi käytännössä osallistua Uudeltamaalta käsin Pohjanmaalta tarjottavaan ruotsinkieliseen tukeen.

Käydessämme keskusteluja ruotsalaisten pelitoimijoiden kanssa, on tullut ilmi, että aika iso joukko Suomessa asuvia peliongelmaisia ja heidän omaisiaan hakee apua Ruotsista. On tietenkin hyvä, että he löytävät apua, mutta mitä tämä kertoo Suomen tilanteesta? Apua tulisi löytää myös suomalaisen terveydenhuollon ja kolmannen sektorin tarjonnasta.

Pelituki tarjoaa keväästä alkaen ruotsinkielistä neuvontaa ja konsultointia niin ammattilaisille kuin pelaajille ja heidän läheisilleen. Vie aikaa, rahaa ja resursseja jalkauttaa uusi ruotsinkielinen toimintamalli ja vakuuttaa peliongelmainen siitä, että hän varmasti saa apua ongelmaansa. Viestinnältä vaaditaan paljon. Sama pätee kaiken uuden toiminnan jalkauttamisen kohdalla. Avun löytämisen tulisi olla helppoa. Meitä ruotsiksi tukea ja hoitoa tarjoavia tulisi olla lisää. Tarvitaan muutosta, mikäli ei toivota, että kansalaiset jättävät ongelmansa hoitamatta tai siirtyvät naapurimaan avun piiriin todetessaan, ettei kotimaassa ole osaamista hyvinvoinnin tukemiseksi. Ruotsissa on sekä osaamista että kadehdittavalla tasolla oleva rahapeliongelmista kärsivien tuki, hoito ja neuvonta.

Jarkko Järvelin, kehittämispäällikkö, Pelituki

Annukka Såltin, asiantuntija, Pelituki