Pelituen rinnalla aloitti keväällä ”Rahapeliongelman hoidon ja tuen kehittämisen Väli-Suomen alueellinen tukipalvelu” eli tuttavallisemmin Aluetuki. Palvelun rahoittaa THL ja tuottaa Sovatek-säätiö yhteistyössä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Käytännön työstä vastaa aluekoordinaattori Mirka Mikkola. Pyysin Mirkaa selvittämään muutamaan kysymykseen vastaamalla, mitä Aluetuki tavoittelee ja tekee.

Kuka olet ja mitä tehtäviisi kuuluu?

Olen Mirka. Koulutukseltani sairaanhoitaja (YAMK) sekä aloitellut opintoja aikuiskasvatustieteissä. Työskentelen aluekoordinaattorina Aluetuessa Väli-Suomen alueella. Työtehtäviin kuuluu paljon verkostotyötä eli tapaan työviikolla rahapeliasioiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia ympäri Väli-Suomen aluetta, joiden kanssa pohdimme esim. rahapeliongelmien hoidon ja tuen palvelurakenteita, teemapäiviä ammattilaisille, koulutuskokonaisuuksia jne. sekä koulutan ja koordinoin mm. Rahapelaaminen puheeksi ja Rahapeliriippuvuus hallintaan menetelmä -koulutuksia.

Mikä on Väli-Suomi, ja ovatko asiat siellä niin surkealla tolalla, että siellä tarvitaan erityistä tukea?

Väli-Suomen alueeseen kuuluu yhdeksän maakuntaa, joita ovat Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa sekä Etelä-Pohjanmaa. Ei asiat onneksi huonolla tolalle ole! Väli-Suomen alueella on rahapeliongelmien hoitoa saatavilla, mutta työ tukee mm. olemassa olevien palveluiden näkyvyyttä sekä integroimista tulevien hyvinvointialueiden rakenteisiin. Aluetuki toimii ikään kuin rahapeliasioiden -sanansaattajana ammattilaisille, tarjoten apua rahapeliongelmien palveluiden ja koulutusten näkyvyyden huomioimiseksi. Aluetuen toiminta-alueisiin kuuluu myös Etelä-Suomen alue (Peliklinikka) sekä Pohjois-Suomi, johon olemme saamassa vahvistusta loppu vuodesta. Teemme tiivistä yhteistyötä Aluetuen toimijoiden kesken, jolloin saamme myös laajempaa kuvaa työhömme.

Keiden toivot ottavan sinuun yhteyttä?

Toivoisin, että yhteyttä voisivat ottaa ne ammattilaiset, joita mietityttää esimerkiksi oman kunnan rahapeliasioihin liittyvät palvelut, oman osaamisen kehittäminen tai se, miten rahapeliongelmiin liittyvät palvelut tai kouluttautuminen on järjestetty muissa Väli-Suomen kunnissa. Vaihdan mielelläni ajatuksia ja pohdintoja tai kuuntelen tarpeita ja toiveita, eli yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä. 😊

Sote-palvelut ovat siirtymässä kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle ja työvoimapula vaivaa sote-alaa. Onko järkeä hämmentää rahapeliongelman hoitoa ja tukea juuri nyt?

Näkisin, että juuri nyt olisi oikea hetki asian miettimiselle ja suunnittelulle. Rahapeliongelmiin liittyvien palveluiden yhteinen pohdinta voi tuoda olemassa oleviin rakenteisiin osaamista ammattihenkilöille, yhdistää ja sujuvoittaa palveluita sekä tuoda niitä asiakasta lähemmäksi eli ei niinkään hämmentää vaan helpottaa ja järkevöittää.

Aluetuen rahoitus on määräaikainen (vuoden 2023 loppuun, optio vuosista 2024-25), miltä rahapeliongelman hoidon ja tuen tulisi näyttää rahoituksen päättyessä?

Tällä hetkellä toivoisin, että siihen mennessä varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto toimisi hyvin, jolloin rahapeliongelmiin liittyvät haitat olisivat pienempiä. Saataisiin painopistettä siirrettyä ehkäisevän työn suuntaan. Hoidon ja tuen palvelut olisivat asiakkaalle ja läheisille helposti löydettävissä, yhdenvertaisia ja lähellä. Rahapeliongelmien puheeksi ottaminen ja hoito olisi hyvinvointialueiden rakenteissa ja ammattilaisilla tarvittavat työkalut työn tekemiseen.

Tiivistetysti voisi sanoa, että Aluetuki auttaa rahapeliongelmiin liittyvän osaamisen, palveluiden ja palveluiden näkyvyyden parantamisessa. Yhteistyö Pelituen kanssa antaa mahdollisuuden laajentaa kehittäminen ongelmalliseen digipelaamiseen ja netin käyttöön liittyviin palveluihin, mikäli se on kunnan tai alueen tarpeiden mukaista. Aluetuesta tulette vielä kuulemaan, ja aina voi myös kysyä lisää.

Jarkko Järvelin, Pelituki
Mirka Mikkola, Aluetuki